Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2017: Není to práce, ale kultivační praxe (2. část)

Od praktikující Falun Dafa ze Švédska

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110864-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2017-Neni-to-prace-ale-kultivacni-praxe-1-cast.html

Zbavit se připoutání strachu

Za normálních okolností se nebojím objasňovat pravdu politikům. Jednou jsem ale potkala velmi starého poslance s vážným výrazem ve tváři. Měla jsem v srdci trochu strach. Šla jsem kolem něj dvakrát, ale neměla jsem odvahu k němu přistoupit. Už jsem to chtěla vzdát. V ten moment jsem ale narazila na spolupraktikující a zeptala se jí, jestli by šla se mnou objasnit mu pravdu. Obvykle jsem povzbuzovala já ji, ale ten den bez zaváhání souhlasila. Nakonec jsme měly s tím poslancem velmi dobrý rozhovor. Jeho vážný výraz se změnil na šťastný a nakonec nám poděkoval.

Často si pro objasňování pravdy vyberu osobu, která se mi líbí, nebo ke které se můžu lehce dostat. Ale tato myšlenka blokuje mnoho těch, kteří by měli být zachráněni, a způsobilo to, že mnozí ztratili příležitost být spaseni.

Mistr řekl:

„Jak můžete vnímající bytosti zachránit, když chcete zachraňovat jenom ty, kteří se vám zamlouvají?“

„Jak by ta lidská připoutání a strach mohly aktivovat gong?“

(Učení Fa na Konferenci Fa v New Yorku, 15. 5. 2016, Brooklyn, New York)

Skutečně děkuji Mistrovi, že mi poslal spolupraktikující, aby mi pomohla, když jsem měla strach.

Znovu získat trpělivost kultivací

Někteří poslanci vystoupí docela rychle poté, co se dozvědí pravdu. Jiní znají pravdu velmi dobře, poté, co jsme jim ji objasnili. Ale po mnoho let nevystoupili, aby nás podpořili. Vytvořila jsem si vůči nim pocit křivdy. Díky studiu Fa jsem si uvědomila, že mé srdce musí být při objasňování pravdy a zachraňování lidí čisté. Musíme být opravdu dobří ke druhým a neusilovat o výsledky. A také je mysl běžných lidí nestálá a může do ní být snadno zasahováno z různých stran. Když naše srdce není pevné a spravedlivé myšlenky nejsou silné, můžeme je přímo ovlivnit. Po sdílení s ostatními jsme se rozhodli napravit naše mysli a podpořit poslance našimi spravedlivými myšlenkami. Od toho okamžiku, když vystoupili, zdálo se, že jsou velmi charakterní. Zasahování z čínské ambasády a konzulátu je dokonce upevnilo v tom, aby nás podpořili.

Naslouchat srdcem

V počátcích mého objasňování pravdy jsem se soustředila hlavně na to, co jim řeknu, a nevěnovala jsem mnoho pozornosti naslouchání jiným. Někdy jsem dokonce přerušila konverzaci jiných. Nesoustředila jsem se na to, co říkali ostatní. To stejné se mi dělo se spolupraktikujícími. Mluvila jsem více než naslouchala a jen zřídka jsem použila srdce, abych naslouchala jiným.

Jednou mi má dcera napsala SMS. Ptala se na význam čínského slova „naslouchat 聴“. Viděla jsem, že znak „naslouchat 聴“ je podobný jako znak pro „ctnost 德“. Tradiční čínský znak pro „naslouchat“ neobsahuje jen ucho, ale používá také srdce (znak pro ucho je 耳 a pro srdce 心). Má spojitost se ctností. Znak zjednodušené čínštiny 听 nepoužívá ani ucho, ani srdce. Užívá znak pro ústa a nemá nic společného se ctností.

Přišla jsem k pochopení, že „schopnost naslouchat“ vyžaduje kultivaci a vzdát se sebe samého. Vyrůstala jsem v prostředí kultury strany. Nenaučila jsem se, jak naslouchat druhým a už vůbec ne, jak jim naslouchat svým srdcem. Jestli chci zachránit lidi, musím se kultivovat a vzdát se stranické kultury a sebe. Pomalu jsem si začala všímat, že je lehčí najít dobrou stránku člověka, když mu naslouchám srdcem. A tak je pro mě lehčí najít správný výchozí bod pro objasňování pravdy. Jenom tímto způsobem můžu vést objasňování pravdy správným směrem, stejně jako dosáhnout to správné místo.

Objasňuji pravdu vládě přes deset let. Nicméně, nepoužila jsem veškerou svou snahu a měla jsem příliš mnoho připoutání k strachu. Proto se proces objasňování pravdy hýbal daleko pomaleji než jsou Mistrovy požadavky. Cítím, že největší překážkou v kultivaci jsou lidské myšlenky. Objasňování pravdy vládě je procesem zbavování se různých připoutání, včetně strachu, připoutání k výsledku, nepracování celým srdcem atd. A je také procesem úsilí k opravdovějšímu, laskavějšímu a čistšímu srdci.

Mistr už připravil cestu. Je na mně, abych umístila svůj charakter na správné místo. Jen když se budu kultivovat dobře, budu schopna zachránit více vnímajících bytostí.

Děkuji, Mistře! Děkuji, spolupraktikující!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.