Výchova dítěte během kultivace (1. část)

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Narodila jsem se jako nejmladší v naší rodině. Mám jemnou povahu a svůj život jsem prožila bez větších starostí. Nicméně to vše se změnilo poté, co jsem se vdala za chudého muže z venkova, který moc majetku neměl.

Můj manžel pracoval celý den, a když se vrátil domů, šel spát nebo jíst. Nikdy neprojevil zájem o domácí práce.

Málokdy mi věnoval svou pozornost a ani laskavostí příliš neoplýval. Můj vztek kvůli chování mého manžela každým dnem narůstal, ale spolu s tím narůstaly i moje schopnosti řídit domácnost, což kompenzovalo to, že mi nepomáhal.

Zůstávala jsem i nadále jemnou a klidnou, protože praktikuji Falun Dafa. Měla jsem na starost všechny rodinné záležitosti. Později jsem koupila dům a starosti spojené se stěhováním jsem si vzala také na sebe.

Mistr řekl:

„Proto byste od tohoto okamžiku neměli považovat neshodu, se kterou se setkáte, za náhodu.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Přeměňování karmy)

Když se ohlédnu zpět, tato zkušenost mi ve skutečnosti poskytla dobrý základ k tomu, abych se mohla postarat o veškerou technickou práci Dafa v mé oblasti. Ve svém nitru jsem ale pořád cítila, že přechovávám hněv vůči svému manželovi.

Manžel měl špatný postoj k Dafa, což mě na něm zlobilo ještě víc. Věděla jsem, že musím odstranit tento hněv, ale stále jsem se ve svém srdci cítila nepříjemně.

Mé dítě mi pomohlo odstranit mé zatvrzelé připoutání

Byli jsme manželé mnoho let, ale nemohli jsme mít děti. Manželova starší sestra pro nás našla novorozeně k adopci.

Nebyla jsem ochotná dítě přijmout, protože jsem měla na starosti mnoho projektů Dafa a měla jsem málo času na péči o dítě. Jenže manžel na tom trval, takže jsme si dítě vzali.

I když to byl on, kdo si přál adoptovat dítě, za všechno jsem byla zase zodpovědná jenom já. Můj hněv k manželovi nadále narůstal.

Moje tchyně dávala pozor na dítě během dne, ale nebyla schopná mi pomoci s žádnou z našich domácích činností. Její znovuobjevující se zdravotní problémy byly ustavičnou výzvou. Když jsem se vrátila domů z práce, často jsem se musela starat kromě dítěte ještě o ni.

Projekty Dafa se někdy zpozdily a nadbytečná pracovní zátěž mi také zkrátila můj čas na studium Fa a dělání cvičení.

Kvůli stresu mi zešedivěly vlasy a začala jsem vypadat mnohem starší.

Nemohla jsem pokračovat v tomto stavu a musela jsem změnit své srdce a posbírat se. S pomocí jiného praktikujícího jsem se naučila, jak se zbavit svého připoutání k času. Fa jsem studovala a cvičení cvičila vždy, když jsem mohla. Dokonce, i když jsem se probudila o jedné nebo o druhé hodině ranní, vstala jsem, abych studovala Fa nebo cvičila, pokud jsem nebyla příliš ospalá.

Můj hněv se postupně zmenšoval.

Mistr řekl:

„Budete přinuceni se zbavit všech připoutání, kterých se nemůžete mezi obyčejnými lidmi vzdát. Všechna vaše připoutání, pokud je ještě máte, se musí opotřebovat v různých prostředích.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Přeměňování karmy)

Zbavila bych se zcela svého připoutání k hněvu, kdybych byla v jiném životním prostředí? Pokud bych si vzala manžela, který by se o mě lépe staral a byl by lepším živitelem, zmenšila by se má připoutání?

Když jsem si tyto věci uvědomila, uvolnila jsem se a moje srdce se uklidnilo. Hněv k mému manželovi a další nešťastné myšlenky, které mě trápily po více než deset let, zmizely beze stopy.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/22/351394.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/27/165563.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.