Zastavení vlivu Komunistické strany Číny: Filozofie boje

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Poznámka redakce: Prostředí v Číně je naplněno kulturou Komunistické strany Číny. Lidé žijící v takovém prostředí si ani neuvědomují, jak jsou jím ovlivněni. Tento článek je jedním ze série článků zabývající se nejběžnějšími problémy praktikujících, kteří jsou ovlivněni kulturou strany. Doufáme, že poslouží k rozpuštění vlivu komunistické strany.

Komunistická strana Číny během desetiletí svého vládnutí vštípila do čínského lidu dekadentní ideologie. Jedna z nejškodlivějších doktrín je filozofie boje.

Zdvořilost

Základem komunistické teorie je konflikt. Komunistická strana Číny ho aplikuje ve všech sférách společnosti, ať už se to týká jedné skupiny bojující s druhou nebo znesvářených členů rodiny.

To je v rozporu s tradiční čínskou kulturou, v níž byly vždy vítány vzájemný respekt a porozumění. Komunistická strana Číny však vše pomíchala a podněcuje lidi, aby mezi sebou neustále soutěžili a bojovali.

Hluboko v našich myslích však všichni víme, že lidé by měli být k sobě zdvořilí, empatičtí a laskaví. To se týká jak vztahu mezi mužem a ženou, tak starostlivého vzdělávání našich dětí, a mnoha dalších aspektů našeho společenského života.

Mistr řekl:

„Během nápravy Fa jsem si něčeho všimnul: když má někdy učedník Dafa velmi spravedlivé myšlenky, v dimenzích, kam náprava Fa ještě nedošla, je spravedlivý bůh nebo spravedlivé prvky, které ho podpoří a zesílí jeho spravedlivé myšlenky. Jindy, když učedníci Dafa nespolupracují dobře, nebo se zlobí a neovládnou se, vidím, že jsou u toho určité zvrhlé bytosti, některé docela velké, které to zesilují, a na různých nižších úrovních také působí vrstvy za vrstvami špatných bytostí, se kterými [ty myšlenky praktikujících] byly ve shodě. Neučil jsem, že lidé mají dobrou i špatnou stránku?“ (Učedníci Dafa musejí studovat Fa, Učení Fa na konferenci Fa v metropolitní oblasti Washingtonu, D. C., 16. 7. 2011)

Zlé elementy mohou pod vlivem těchto názorů převzít kontrolu nad praktikujícími, kteří mají problém v tomto ohledu, a vytvářet tak problémy, které se mohou projevovat například jako špatná nálada, stěžování si, žádostivost, pomlouvání, žárlivost, lhaní či strach.

Manžel jedné praktikující, která byla uvězněna, začal mít o ni strach poté, co ji propustili, aby ji znovu nepronásledovali. Tato praktikující proto zavřela svůj obchod a přestěhovala se do jiného města. Chování této praktikující se však zhoršilo, viděl jsem, jak s ní divoké elementy v jejím dimenzionálním poli manipulují, aby bojovala s každým, kdo k ní promlouval. Později jsem se dozvěděl, že byla opět zatčena. Ve skutečnosti její pronásledování nebylo způsobeno pouze úředníky, kteří dělali špatné věci, svoji roli zde hrála i její démonická povaha.

Další praktikující začal praktikovat v roce 1996. Avšak až do roku 2013 málokdy četl knihy a také necvičil. Často vynechával vysílání spravedlivých myšlenek a málokdy vyšel ven, aby řekl lidem pravdu o Dafa. Navíc byl líný, chamtivý a podváděl ostatní. Když mu jeho rodiče řekli, že se nedrží principů Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, začal na ně křičet a řekl jim, že Mistr se o něj stejně stará.

Shovívavost

V Zhuan Falunu a dalších přednáškách Mistr často hovoří o shovívavosti. Měli bychom to mít na paměti a udržovat si soucitné srdce.

Pokud jsme schopni posuzovat věci z pohledu druhých a pokud se naučíme zlepšovat si svůj charakter, budeme dělat věci lépe.

Mistr nám dává mnoho příležitostí. Jakékoliv trápení či potíže jsou pro nás příležitostí, abychom se mohli zlepšit.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/21/330253.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/30/159746.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.