Čínská Fa konference: Kultivování sebe a potvrzování Zákona psaním článků po dobu patnácti let (2. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z provincie Chej-lung-ťiang, Čína

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110780-Cinska-Fa-konference-Kultivovani-sebe-a-potvrzovani-Zakona-psanim-clanku-po-dobu-patnacti-let-1-cast.html

Kultivování sebe a odstraňování lidských připoutání

Jak přibývalo mých článků na Ming-chuej a jiných webových stránkách, mnoho praktikujících se se mnou chtělo spojit, protože věděli, že moje třetí oko je otevřené a doufali, že bych jim mohl pomoci vyřešit jejich problémy.

Měl jsem pocit uspokojení vždy, když moje články byly zveřejněny. Když se o mě ostatní zajímali, vynořila se u mě připoutání k předvádění se a potvrzování sebe.

Když jsem pochopil, že to není správné, začal jsem více studovat Zákon. Záměrně jsem změnil zaměření svých článků na téma osobní kultivace a zkušenosti ohledně potvrzování Zákona ostatními praktikujícími. Protože se to týkalo nezištnosti ostatních praktikujících, věřil jsem, že tento projev síly Zákona může ostatním praktikujícím pomoci.

Například, jedna starší praktikující chtěla založit ve svém domě místo na výrobu pravdu objasňujících materiálů, protože pro ni bylo těžké cestovat pro materiály do jiných oblastí. Mistr pro ni zařídil, aby ji to někdo naučil. Musela však překonat mnoho obtíží, než se naučila základní počítačové dovednosti.

Další praktikující převzala zodpovědnost za distribuci materiálů poté, co byl uvězněn její rodinný příslušník. Ačkoli měla velké finanční potíže a stěží uživila sebe a své dvě děti, donášela třeba i za deště materiály ostatním praktikujícím.

Osmdesátiletý pár produkoval materiály doma. Měli problém s tiskárnou a koordinátor mě požádal, abych ji opravil. Když jsem ty dva viděl, byl jsem dojatý. Nebáli se tvrdé práce a dělali takovou velkou věc na záchranu lidí, i když si ve svém věku mohli prostě jen užívat života.

Ve srovnání s těmito praktikujícími, kteří jsou v první linii při objasňování pravdy, jsem se styděl za mé připoutání k předvádění se a potvrzování sebe jen po napsání několika článků.

Dozvěděl jsem se, že mnoho praktikujících, dokonce i někteří v pracovních táborech, čte mé články. Když jsem to uslyšel, podíval jsem se do sebe a zeptal se: „Proč mi to říkají? Na které připoutání mi poukazují?“

Nakonec jsem pochopil dvě věci. Za prvé to byl test, zda mám ještě připoutání k předvádění se a pocitu úspěchu. Za druhé jsem si uvědomil, že přestože mé články mohou mít spravedlivý dopad, tak když se jednalo o články o používání nadpřirozených schopností, lidská připoutání vzrušení a vyhledávání dalších podobných článků by mohla ostatním praktikujícím narůst. Litoval jsem, že to přineslo narušení jednoho těla.

Když jsem si to uvědomil, začal jsem používat různé přezdívky a někdy jsem nepoužil jméno, protože jsem cítil, že bych neměl s psaním článků přestat, avšak nechtěl jsem mezi ostatními ani vyvolávat neklid. Také jsem změnil styl svého psaní, takže nikdo nemohl snadno odhalit, že autorem jsem já. Lidská připoutání v průběhu času zmizela.

Změny jmen a stylu psaní však vyřešily můj problém jen na povrchu. Kritické bylo, zda jsem skutečně schopný potvrzovat Zákon namísto sebe. Také je důležité, abych se považoval za praktikujícího a jednal s ostatními praktikujícími laskavě.

K tomu jsem potřeboval překonat mnoho lidských představ. Pocházím z nižší společenské třídy, takže nemám moc talentu, i co se týká psaní. Začal jsem se tedy porovnávat s ostatními na základě této dovednosti. Věděl jsem, že to není dobře. To se také stalo velkou překážkou, která mně bránila v tom být pilný.

Díky studování Zákona jsem přišel na to, že když potvrzuji sám sebe, je mi poskytnuta menší moudrost a také klesám v úrovních. Když jsem si to uvědomil, stal jsem se skromnějším a také začal kultivovat svoji řeč.

V následujících letech jsem se stal zralejším. Nyní více spolupracuji s jinými praktikujícími, bez ohledu na to, kde jsem. Píši články v klidu a necítím potřebu, aby ostatní věděli, že autorem jsem já. Pokud mohu naplňovat svůj slib, jsem spokojený.

Pokud se se mnou praktikující chtějí spojit, sdílím pouze mé pochopení a nikdy jim neříkám, co by měli dělat, protože nechci, aby mě obdivovali.

Často říkám: „Když budeme schopni uklidnit svá srdce a studovat Zákon, všechny problémy mohou být vyřešeny. Cesta každého z nás je jiná a to, co říkají jiní, je jejich pochopení. Dokonce i se stejným problémem je situace každého z nás jiná a má i jiné řešení. Z toho vyplývá, že při řešení svých problémů si opravdu musíme brát za příklad pouze Zákon.“

Sdílení mé zkušenosti a povzbuzování druhých, aby využili psaní na potvrzování Zákona

Potkávám mnoho praktikujících, kteří by rádi napsali svá pochopení a zkušenosti, ale nevědí, jak začít. Když se mě ptají, často jim radím, že existuje mnoho způsobů, jak napsat článek, ale nejzákladnější věcí je vyjadřovat se jasně.

Například, když na něco narazíme, jasně vysvětlíme, proč se to stalo, a uvedeme, jak to ovlivnilo naši víru v Mistra a Zákon a k čemu jsme se díky tomu osvítili. Toto je základní metoda. Strach z čelení obtížím, vyhýbání se těžkostem či delegování psaní na někoho jiného a tím spoléhání se na druhé jsou všechno lidská připoutání.

Neříkám, že všichni praktikující by měli psát své zkušenosti. Co mám na mysli, je, že ti, kteří chtějí tuto metodu k potvrzování Zákona použít, mohou články psát a mohou tak pomoci nejen sobě, ale i druhým. Ostatní si z jejich zkušeností mohou vzít ponaučení. To by mohlo být užitečné pro celé tělo.

Pokud se rozhodneme článek psát, tak bez ohledu na zaměření článku nám může pomoci, když si přečteme články jiných praktikujících, kteří psali o něčem podobném a můžeme si vzít ponaučení například z toho, z jakého úhlu je článek napsán.

Také bych rád zdůraznil, že psaní článků nereprezentuje kultivační stav praktikujícího. On nebo ona píše, protože to je to, jak si zvolili potvrzovat Zákon. Redakce Ming-chuej na to již dříve poukázala, takže je třeba tomuto věnovat zvláštní pozornost.

Po patnácti letech psaní článků jsem získal spoustu zkušeností. Zpočátku se mé články často dotýkaly nedostatků druhých. Pak jsem si uvědomil, že bych neměl jen kritizovat, když píši o praktikujících, měl bych mít soucitné srdce. Už více nekritizuji ostatní a doufám jen, že se společně všichni zlepšíme.

Články, které objasňují pravdu nebo sdílejí názor, by měly být psány tak, aby byly pro běžné lidi snadno přijatelné. Pokud jsme příliš dogmatičtí a píšeme z pohledu nadřazenosti, odradíme je a pochopí pravdu jen těžko.

Závěr

Stručně řečeno, když jsem dobře studoval Zákon a vysílal spravedlivé myšlenky, psaní článku šlo snadno. Pokud píši jen kvůli usilování k psaní, věci dobře nepůjdou a výsledek bude daleko od ideálu.

Navíc bychom neměli být příliš připoutáni k projektům v nápravě Zákona, ve kterých jsme zaangažovaní, tohoto připoutání může totiž také využít zlo. Mám ohledně toho zkušenosti.

Vzpomínám si, jak jsem jednou ve spěchu usiloval o napsání článku a náhle jsem měl problém s počítačem. Tehdy jsem se rozhodl, že si vezmu volno v práci, abych si nechal počítač opravit. Když jsem došel k jednomu praktikujícímu, aby se na něj podíval, počítač byl záhadně zaheslovaný. Poté jsem si uvědomil, že jsem příliš lpěl na napsání článku a této mezery využilo zlo.

Vzpomínám si, že před několika lety jeden praktikující napsal článek pro čínskou Fa konferenci s názvem „Kdybych si měl vybrat znovu, stále bych se chtěl stát učedníkem Dafa“. Byl jsem tím článkem dojatý. I když jsem v průběhu patnácti let své kultivace napsal mnoho různých článků, stále jsem těžil z článků napsaných jinými praktikujícími. Také bych jim všem chtěl poděkovat a to i jejich editorům. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval i těm praktikujícím, kteří mě podporovali a povzbuzovali.

Na závěr bych rád všem sdělil: Musíme si vážit titulu „učedník Dafa“ a dělat věci dobře. Tuto příležitost k potvrzování Zákona je těžké získat, musíme si vážit každou sekundu, kterou pro nás Mistr prodlužuje a naplnit své sliby.

Děkuji, Mistře! Děkuji, spolupraktikující!

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/4/336972.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/8/159864.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.