Zastavení vlivu Komunistické strany Číny: Následování tradičních čínských hodnot

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Poznámka redakce: Prostředí v Číně je naplněno kulturou Komunistické strany Číny. Lidé žijící v takovém prostředí si ani neuvědomují, jak jsou jím ovlivněni. Tento článek je jedním ze série článků zabývající se nejběžnějšími problémy praktikujících, kteří jsou ovlivněni kulturou strany. Doufáme, že poslouží k rozpuštění vlivu komunistické strany.

Negativismus vštípený Komunistickou stranou Číny

Tradiční čínská kultura podporuje loajalitu a soucit. Podle Š'-ťinga z Knihy Ód „nikdy nedosáhneme hloubky mandátu nebeských principů“. Tato poznámka jasně říká, že musíme dodržovat morální zásady.

Staří Číňané kladli důraz na čung-jung (cestu středu). To neznamená, že bychom neměli dodržovat morální zásady nebo bychom měli hrát na obě strany, spíše bychom měli plnit své povinnosti a nechodit do extrémů.

Nedávno jsem zjistil, že jsem stále neopustil mnoho prvků kultury zlé strany, které mě znečistily. Patří mezi ně například špatné chování, žárlivost a pomlouvání. S těmito připoutáními je velmi těžké dívat se dovnitř a také se zlepšovat. Časem hrozí, že tyto názory přijmeme za své, a tím je budeme více posilovat, což je velmi nebezpečné.

Mistr řekl:

„Zvláště nápadné jsou ty představy, které si člověk vytvoří, nebo navyklé myšlení, které si vytvoří, jež způsobí, že je pro člověka velmi těžké rozpoznat, když nevědomě funguje lidské myšlení. A když je člověk nemůže rozpoznat, jak se jej má zbavit? Tohle je zvláště náročné v prostředí Číny, kde ta zlá strana zničila tradiční čínskou kulturu a dala místo toho dohromady své vlastní věci zlé strany – čemuž říkáme ‚kultura strany‘. Bude vskutku obtížné rozpoznat Pravdu vesmíru, když člověk používá navyklé myšlení vypěstované tou kulturou. A člověk ani nebude schopen rozpoznat, že je určité špatné myšlení a chování v rozporu s univerzálními hodnotami. Když člověk nemůže rozpoznat, co je špatné myšlení zač, co se pak dá dělat? Není jiný způsob než jednat podle Dafa.“ (Učení Fa u příležitosti 20. výročí, New York, 13. 5. 2012)

Čína má dlouhou historii a její principy lidi nabádají, aby věnovali pozornost skromnosti a kultivovanému chování, dokonce i když vyrůstají v prostředí, kde jsou vyžadovány vysoké nároky. Mnoho z těchto tradičních kulturních hodnot však bylo v minulých desetiletích komunistickým režimem pošlapáno.

Pouze když se pustíme stranické kultury, budeme schopni vyčistit svá srdce a dosáhneme lepších výsledků ve své kultivaci.

Jak být lepším člověkem

Konfucius a další čínští starověcí mudrcové nám poskytli rady, jak se stát lepším člověkem. Například mezi ně patří: mít vůli být vnímavější k ostatním, starat se méně o materiální zájmy a slávu, schopnost odolávat pokušením a zůstat neovlivněný, nepředvádět se a být pilný.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/20/330252.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/28/159723.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.