Zastavení vlivu Komunistické strany Číny: Kultivace pravdivosti

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Poznámka redakce: Prostředí v Číně je naplněno kulturou Komunistické strany Číny. Lidé žijící v takovém prostředí si ani neuvědomují, jak jsou jím ovlivněni. Tento článek je jedním ze série článků zabývající se nejběžnějšími problémy praktikujících, kteří jsou ovlivněni kulturou strany. Doufáme, že poslouží k rozpuštění vlivu komunistické strany.

V tradiční čínské kultuře byla pravdivost považována za velmi důležitou ctnost. Spolu se shovívavostí, spravedlností, slušností a moudrostí tvořila pět základních tradičních pilířů ctnosti.

V posledních desetiletích však byly tyto ctnosti systematicky nahrazeny „kulturou strany“, která hlásá „lest, divokost a násilí“. Mnoho čínských lidí tak ztratilo spojení s těmito dávnými hodnotami a navíc si vyvinuli zvyk lhát či nedodržovat své slovo.

V tomto prostředí vyrůstalo i mnoho učedníků Dafa, kteří byli taktéž hluboce ovlivněni jejím všudypřítomným vlivem. Jestliže neklademe důraz na neustálé dívání se dovnitř a neposuzujeme každou svou myšlenku na základě Zákona, bude velmi těžké se od jejího vlivu očistit.

Vypozoroval jsem, že i když mnoho praktikujících studuje Zákon, nekladou důraz na kultivaci pravdivosti, a to jim výrazně znesnadňuje dělat pokroky ve své kultivaci.

Kultivace pravdivosti i v malých věcech

To, co děláme, může někdy vypadat jako triviální věc, ale to, jak se s těmito drobnostmi vypořádáme, skutečně odráží úroveň našeho charakteru. Zlo se může chytit i maličkostí.

Znám praktikující, která téměř nikdy nedodržela svůj slib. Plýtvala tak drahocenným časem ostatních praktikujících. Například, jednou se domluvila s jedním praktikujícím, že večer k němu přijde, aby si vyzvedla zboží. Nepřišla. A tak se znovu domluvili, tentokrát, že ten praktikující jí to zboží donese na její pracoviště. Ten praktikující musel absolvovat dlouhou cestu, a když konečně došel na domluvené místo, ta praktikující na něj nečekala. Zavolal tedy jinému praktikujícímu, který bydlel poblíž, jestli by mohl to zboží převzít místo ní, což se také stalo. Nicméně když se tento praktikující s ní domluvil na místě předání, čekal i on na ni dlouhou dobu a ona se opět neukázala.

Jednou si další praktikující koupil nový počítač. Když se to ta praktikující dozvěděla, tak i přesto, že měla svůj vlastní, našla záminku, aby si jeho počítač přivlastnila. Když ji ten praktikující požádal, aby mu ho vrátila, všemožně se vymlouvala, aby si ho mohla ponechat a nezaplatit za něj. Nakonec mu dala na oplátku jeden starý počítač.

Tato praktikující byla mnohokrát pronásledována a zatčena policií. Nyní má problémy zkřížit nohy. Všechno to pravděpodobně souvisí s problémem jejího charakteru.

Doufám, že každý se může v tomto ohledu napravit pomocí Zákona. Dívejme se stále dovnitř, zlepšujme svůj charakter a buďme na sebe ve všech ohledech přísní, ať už se jedná o malé či velké věci.

Mistr řekl:

„Co se však týče praktikujících, když přijde na zvyšování standardu, na kterém se drží váš charakter a opouštění vašich připoutaností, zde není vůbec žádné manévrovací místo a standard absolutně nemůže být snížen, protože zde musí být zodpovědnost k vesmíru a k vnímajícím bytostem v budoucnosti. Mnoho učedníků Dafa dosáhne stav obrovských bytostí v budoucnosti a budou zahrnovat mnoho vnímajících bytostí, dokonce nezměrných bytostí. Takže když je váš standard snížen, potom ta úroveň vesmíru nebude trvat dlouho a ta úroveň nebeské klenby nebude trvat dlouho, takže musíte dosáhnout standardu.“ (Vyučování Fa ve Vancouveru, Kanada, 18. 5. 2003)

Přiznání chyby a její odstranění

U další praktikující, která také nebyla pravdivá, mi Mistr ukázal, že už před rokem ji zlo chtělo pronásledovat, ale unikla nebezpečí jen díky Mistrově ochraně.

Nicméně, o rok později, se pořád se nezměnila. Všiml jsem si, že často při studiu Zákona usíná a také jí padá ruka, když vysílá spravedlivé myšlenky. Často také rozšiřovala pomluvy mezi praktikujícími, rozmíchávala problémy a zakrývala svoje nedostatky.

Vedla malou studijní skupinu Zákona u sebe doma. Osm praktikujících tam často trávilo dlouhý čas povídáním si o běžných záležitostech místo sdílení o kultivačních věcech.

Opravdu jsem se o ně obával a mnohokrát jsem s nimi o tom hovořil. V mé přítomnosti mi všichni děkovali za sdílení a měli vůli opravdu se zlepšit.

Poté však řekli ostatním praktikujícím, že po sdílení se mnou všechny bolela hlava, a tak ode mě přestali brát pravdu objasňující materiály, a to i přesto, že neměli žádný jiný zdroj.

Opravdu jsem je litoval. Mistr a všechny vnímající bytosti mohou vidět velmi jasně každou naši myšlenku, zda je založena na principech Zákona, zda je zodpovědná k vnímajícím bytostem, nebo zda je na ochranu nás samotných. Pokud objevíme, že naše myšlenky nejsou spravedlivé, a přesto nemáme vůli se zlepšit, zapříčiní to, že náš charakter spadne.

Mistr řekl:

„Předtím jsem říkal, že pro učedníka Dafa je v pořádku, pokud jsi udělal chybu. Prostě se jen otevřeně a upřímně vyznej ze svých chyb a ukaž, že se vracíš zpátky na cestu a chceš si vést dobře, a všichni tě za to budou obdivovat. Ale jestli se snažíš ty věci skrývat a tutlat, ty tvoje lidské myšlenky se jenom více zkomplikují a zesílí. A jestli k tomu všemu je tvoje kultivace jeden velký nepořádek, co si o tobě praktikující pomyslí? Jaký z tebe budou mít dojem? A jak se na to budou dívat bohové? A co si mám s tebou v budoucnu počít já? Zachraňování lidí, zachraňování životů je čin soucitu. Ale vždycky budou nakonec takoví, kteří jsou nespasitelní. A kteří to jsou? Jsou to ti, kdo si necení sami sebe. To jsou ti, které nelze spasit.“ (Učení Fa na konferenci Fa na západním pobřeží USA, Los Angeles, otázky a odpovědi, 16. 10. 2015)

Naše úroveň charakteru závisí na tom, jak se vypořádáme s vlastními nedostatky. Když je zakryjeme, ztratíme tím příležitost ke zlepšení. Jako praktikující bychom svým nedostatkům, chybám a připoutáním měli čelit s odhodláním, očistit se od znečištění kultury strany na základě Zákona a opravdově se kultivovat.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/22/330254.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/27/159702.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.