Česká republika/Mírov, Moravská Třebová: Petiční akce

Obec Mírov, která je známá svou věznicí, v sobotu 28. května 2016 navštívili praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu). V tento den se zde konaly oslavy výročí 750 let obce Mírov a také 15. ročník Dne Mikroregionu Mohelnicko.

Praktikující rozložili petiční stolky symbolicky poblíž památníku obětem nacismu, vedle dalších čtrnácti stánků. Každý stánek prezentoval jednu ze čtrnácti obcí Mikroregionu Mohelnicko, kdy každá obec zde ukazovala to nejlepší, co může nabídnout návštěvníkům, kteří do ní zavítají.

 

Na začátku programu vystoupil na pódiu kněz, který promluvil k lidem, aby byli méně sobečtí, a doporučoval jim, aby mysleli na druhé. Praktikující se zaradovali, že jim pod petice přibudou další podpisy.

Poté začal na pódiu hlasitý program muzikantů. Text první písně začínal slovy: „Jak je to vlastně s tím vesmírem?“

Praktikující rozdávali letáčky, objasňovali fakta o pronásledování a předváděli cvičení. Pravděpodobně došlo i na odpověď na otázku položenou v písni, protože učení Falun Gongu zahrnuje mnohé otázky o vesmíru, počínaje jeho povahou – základními charakteristikami, kterými jsou Pravdivost, Soucit a Snášenlivost.

Také oslovili starosty obcí u stánků a velitele vězení, kteří obdrželi informační brožury o pronásledování Falun Gongu.

Kolem poledne měla jedna praktikující projev na pódiu. Mluvila o tom, jak je Falun Gong dobré cvičení pro zdraví a také o tom, jak je v Číně pronásledován vládnoucí komunistickou stranou. Po tomto projevu přišli další lidé podepsat petici.

Po druhé hodině odpolední se praktikující přemístili do Moravské Třebové. Zde právě probíhal 16. ročník festivalu Moravskotřebovské arkády.

Na nádvoří zdejšího zámku, po uvedení moderátorkou, praktikující předváděli cvičení i meditaci. Hodně lidí shlédlo cvičení a také dostalo informace k němu.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.