Česká republika/Litoměřice: Falun Gong na Allfestivalu

Ve dnech 12. až 15. května 2016 se uskutečnil v Domě kultury v Litoměřicích druhý ročník Allfestivalu (Alchymistické Litoměřice). V rámci tohoto festivalu, jehož motto letos bylo „Země klíč ke mně“, praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) dostali opět možnost se zúčastnit a prezentovat zde Falun Gong.

Skupinku místních praktikujících přijeli podpořit i praktikující ze vzdálenějších míst České republiky. Díky tomu se pozitivní energie kolem petičního stolku násobila a rozšiřovala, což mělo vliv i na kolemjdoucí – lidé byli pozitivně naladění a uvolnění. Zajímali se nejen o cvičení, ale i o pronásledování Falun Gongu, které probíhá v Číně již šestnáct let, a bez otálení podepisovali petici, která tuto genocidu razantně odsuzuje.

Například, pán, který kousek od stánku praktikujících prodával čaje, poté, co vyslechl od jedné praktikující informace o pronásledování a obdržel letáček, pronásledování odsoudil, ale petici podepsat nechtěl, s tím, že nikdy žádné petice nepodepisuje. Po několika minutách se však vrátil a petici sám od sebe podepsal.

V pátek 13. května festival navštívilo hodně školáků. K petičnímu stolku se přihrnul asi 8letý chlapec a začal se vyptávat, co to je Falun Gong, proč tam praktikující stojí a proč lidé podepisují petici. Jedna praktikující mu vše vysvětlila a on chtěl hned petici podepsat.

K petičnímu stolku přišla i jedna holčička, která se na festival dorazila podívat se svými spolužáky. Při podpisu petice zjistila, že ji podepsala už i její maminka, která na festival zavítala se svou kamarádkou o něco dřív.

Praktikující se setkali s vlídností a soucitem i u samotných prodejců. Například, když to v jednu chvíli vypadalo, že začne pršet, paní, která měla stánek vedle stánku praktikujících, praktikujícím nabídla, aby se přesunuli k ní pod stan se schovat, aby se jim neponičily materiály deštěm.

 


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.