Česká republika/Olomouc: Petiční akce na veletrhu Flora

V sobotu 23. dubna 2016, po půl roce, praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) opět navštívili Olomouc – metropoli Hané. Před branami veletrhu Flora rozdávali návštěvníkům veletrhu i kolemjdoucím letáčky informující o pronásledování lidí, kteří se v Číně věnují Falun Gongu, čínskému meditačnímu cvičení. Při tomto pronásledování, které trvá již více než šestnáct let, přišlo o život více než milion lidí a stále dochází k mučením i vraždám, a dokonce i k odebírání orgánů z nevinných lidí zaživa. Praktikující na tuto skutečnost upozorňovali také bannery.

Mnoho lidí se zmínilo, že už o tom slyšeli v televizi, nebo o tom četli na internetu, a že to je hrozné. Petici, která toto odsuzuje, proto hned podepsali.

Například jeden mladý pár se psy podepsal petici sám od sebe, hned po shlédnutí bannerů.

Jeden starší pán byl velice znalý v problematice současné Číny a Tibetu. Obdržel od praktikujících noviny Devět komentářů ke komunistické straně, které vysvětlují povahu komunistické strany.

Další starší pán chtěl, aby mu praktikující poskytli více informací, že je členem Skautu a že informace předá ostatním členům. Dostal knihu Krvavá sklizeň a brožuru Stručná historie pronásledování. Také podepsal petici.

Lidé byli pohnuti vytrvalostí praktikujících. „Už tady sedíte šest hodin, to bych nedokázal,“ ozývalo se z proudu lidí opouštějících výstavu.

Také turisté z Polska navštívili veletrh. Všichni obdrželi letáčky v polštině.

Dvě Číňanky si vyfotily praktikující při cvičení. Vzaly si letáčky v čínštině a poté podepsaly petici.

U bannerů, které poukazovaly na pronásledování, chvíli postávala paní romského původu se svou rodinou. Nevěřícně si prohlížela obrázky s mučením a opakovala, jak je to strašné. Pak přistoupila k petičnímu stolku, aby podepsala petici. Jedna praktikující vybídla k podpisu i jejího manžela, který stál opodál. Ten bez meškání přistoupil a také připojil svůj podpis. Jejich dcera se nenechala pobízet a sama šla a petici podepsala. Poté si ještě chvíli povídali o situaci v Číně a pak se rozloučili přátelským stiskem rukou.

Na petici opět přibyla velká řada podpisů.

 
 
 
 


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.