Česká republika/Lednice: Petiční akce v Lednici

V sobotu 21. května 2016 proběhla petiční akce v areálu zámku Lednice. Praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) zde objasňovali pravdu o 16 let trvajícím pronásledování Falun Gongu v Číně Komunistickou stranou Číny. Návštěvníkům areálu nabízeli k podpisu petici pro českou vládu, která tuto genocidu razantně odsuzuje, a také trestní oznámení na Ťiang Ce-mina, iniciátora pronásledování. To se posílá na Nejvyšší lidový soud a Nejvyšší lidovou prokuraturu do Číny.

Počasí bylo slunečné, lidé měli dobrou náladu, brali si nabízené letáčky, zastavovali se u petičního stolku a podepisovali petice. Někteří říkali, že už o pronásledování slyšeli, a i tak se chtěli dozvědět víc.

 
 
Cvičení

Například, k petičnímu stolku přišla i jedna dobrá duše, které se informace o pronásledování velmi dotkly, zúčastněně podepsala petice a na místě se upřímně nahlas modlila k Bohu, aby požehnal této cestě. Bylo to velmi dojemné.

Ke stolku také přišel jeden pán z Číny a lámanou angličtinou se ptal, co to je za akci a za petice. Po vysvětlení, že peticemi chtějí praktikující zastavit perzekuci Falun Gongu, se zeptal: „Tchien-an-men?“ (náměstí Nebeského klidu v Pekingu – pozn. autora) Po odpovědi, že praktikující stáli na Tchien-an-men a křičeli „Falun Dafa hao“ („Falun Dafa je dobrý“ – pozn. autora), zatímco drželi bannery, když v tom je policisté krutě naházeli do dodávek, se zadostiučiněním podepsal petici i trestní oznámení na Ťiang Ce-mina.

 
Praktikující drží bannery s nápisy „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost“ na náměstí Nebeského klidu v Pekingu, jen pár momentů předtím, než jsou zatčeni a zbiti policií


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.