Příběhy starověké Číny: Darovat klášter

Rohula byl jedním z Šákjamuniho učedníků. Z mnoha kultivujících dosáhl dosela vysoké úrovně, a tak byl spolumnichy vychvalován. Ti, kteří praktikovali buddhismus doma, k němu chovali zvláštní úctu. Proto Rohula dostával nejvíce dárků.

Když člověk dostává příliš dárků a má ve svém životě příliš výhod, může to způsobit potíže v kultivaci. Pro Rohulu to nicméně žádné problémy nepřineslo, protože se o dárky podělil s ostatními mnichy.

Jednou, když Šákjamuni, přednášel jednomu kapilskému klanu, postarší muž přestoupil na buddhismus. Zvláště si vážil Rohuly. Možná, že stále ve své mysli měl zažité představy o hierarchii, takže se zapřísahal, že bude Rohulu ochraňovat a že pro něj udělá cokoli.

Tento muž pro Rohulu postavil klášter, v němž pak Rohula žil. Klášter také poskytl ostatním mnichům jako místo odpočinku, protože v té době mnoho mnichů putovalo. Nicméně ten muž si myslel, že on je dárcem kláštera, často se rád zapojoval či zasahoval do věcí v klášteře, a tak se Rohula zeptal Šákjamuniho, jak s tím naložit.

Šákjamuni řekl: „Rohulo, v mém Zákoně by následovníci, kteří kultivují doma, neměli zasahovat do záležitostí mnichů. Následovník, který kultivuje doma, by jednoduše do záležitostí klášterních zasahovat neměl proto, že daroval klášter. Jdi a požádej toho stařečka: jaký je účel toho, že jste věnoval klášter? Jestliže je to dar, věci, které daroval, mu již nepatří. Klášter není obchod. Klášter provozují mniši. Je v pořádku, když následovníci, kteří kultivují doma, pomáhají klášteru, ale neměli by klášter řídit.“

Rohula postaršímu muži pověděl, co mu Šákjamuni řekl. Nicméně kvůli své úrovni a připoutání usilování se postarší muž nemohl vzdát připoutání ovládat. Začal Rohulu nenávidět. V minulosti si ho velmi vážil, teď ale na Rohulovi stále něco viděl. Nakonec zcela otočil a věnoval klášter jinému mnichovi, když Rohula byl mimo klášter.

Když se Rohula vrátil, zjistil, že klášter patří jinému mnichovi. Odešel tedy z kláštera. Když se vrátil k Šákjamunimu, ten věděl, co se přihodilo. Svolal všechny mnichy a řekl jim: „Člověk by neměl přijmout nic, co již dostal jiný mnich.“

Kolik lidí dnes přináší dary Buddhovi ze srdce, že chtějí přispět, aniž by měli skrytou touhu či naději, že dostanou věci zpět?

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200607/34018p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.