Rakousko: Projev předsedy uměleckého a kulturního spolku ARSCARA- hostitele výstavy Pravdivost, Soucit, Snášenlivost ve Vídni

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Kulturní spolek ARS CARA (Rakouský spolek pro umění a kulturu v Číně, www.arscara.at) vystavoval od 12. do 17. června 2006 v  kavárně Kandinsky v 7. okrsku ve Vídni expozici s názvem Pravdivost, Soucit, Snášenlivost. Vernisáž se konala v pondělí 12. června 2006 v 19 hodin v galerii a zúčastnili se jí četní návštěvníci. Starosta okrsku Mgr.Blimbinger a Mgr. Leopold, vedoucí pracovní skupiny Mezinárodní společnosti pro lidská práva v Číně (IGfM) přednesli uvítací projevy. Následuje projev předsedy uměleckého a kulturního spolku ARSCARA.

Vystavující umělecký a kulturní spolek se nazývá ARSCARA a zasazuje se o mezinárodní výměnu kultury s Čínou. ARSCARA pochází z latiny a znamená „hodnotné umění“. Pročpak jsme zvolili tak vzdálenou zemi? Proč jsou v Číně pošlapávána lidská práva?

Každý se momentálně zajímá o Čínu. Každý by chtěl kousek dortu. Každý by rád obchodoval a hospodařil s Čínou a žádný si nechce pálit prsty ohledně situace s lidskými právy. Každý jenom chce dělat dobré obchody a to se potom raději pomlčí o lidských právech v Číně. My však naším uměním chceme upozornit na to, že jsou v Číně pošlapávána lidská práva.

Od šedesátých let je v Číně pronásledováno a zakázáno všechno, co je spojeno se spiritualitou, uskupení, která mají v sobě něco náboženského, týká se to i křesťanů a Ujgurů – to je menšina. Také křesťané jsou v Číně menšinou. Od roku 1999 se pronásledování týká meditačního hnutí Falun Gong. Co to má společného s dnešním tématem? Umělci, kteří zde dnes vystavují, jsou praktikujícími Falun Gongu, kteří žili v Číně a museli uprchnout, protože se oprávněně báli o svůj život. Mnozí byli uvězněni v táborech nucených prací a opravdu zažili na vlastní kůži co znamená, být pronásledován ve své vlasti. Oni své hrůzostrašné zážitky přenesli na plátno a tak dávají nahlédnout do čínské země.

Kdo z nás může opravdu říci, že zná Čínu? Čína má obrovskou propagační mašinérii, v Číně je cenzura, Čína má jenom státní média. Kdo zná Čínu? Čína ukazuje krásnou fasádu, ale lidé, kteří musejí z té země uprchnout, nám ukazují, jak vypadá ta smutná skutečnost. Umění za lidská práva, to je naše velké motto, uměleckého a kulturního spolku ARSCARA. Proto máme dnes tuto výstavu.

Srdečné díky za to, že jste přišli.

Zdroj: http://www.clearharmony.de/articles/200606/32052p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.