USA/San Diego: Hlavní manažer mezinárodní reklamní agentury vysoce ohodnotil představení umělecké skupiny Divine Performing Arts

Pan Carlos Newton je hlavním manažerem mezinárodní agentury s mnohaletou zkušeností v několika hromadných sdělovacích prostředcích. 26. prosince 2008 večer pan Carlos Newton a jeho žena Nancy shlédli představení umělecké skupiny „Divine Performing Arts“, a to v divadle v San Diegu. Řekli, že představení se jim velmi líbilo a že je třeba ho doporučit každému člověku.

Pan Carlos Newton řekl, že barvy a hudba představení byly neuvěřitelně krásné a celé představení bylo hluboce duchovní. Bude o něm vyprávět všem svým přátelům. Zdůraznil, že představení je událostí, o které by se měli dozvědět lidé na celém světě.

Také řekl: „Za prvé, je to umělecké představení nejvyšší třídy a má velký úspěch. Mně se velmi líbilo, jednoduše bylo úžasné. Je skutečně nejlepší. Líbil se mi každý pohyb. Zářivé kostýmy byly překrásné, okouzlující!“

 
Pan a paní Newtonovi hovoří s panem Torstenem Treyem (vlevo), hudebníkem orchestru „Divine Performing Arts“, na setkání s VIP po skončení představení

Paní Nancy Newton řekla, že toto představení odráží tradiční čínskou kulturu, předává její čisté zdroje, a proto se jí hluboce dotklo. Myslí si, že tyto kulturní prvky musejí být zachovány a chráněny. A základní idea představení by měla být představena všem.

Dále řekla, že se jí líbily všechny části představení, ale nejvíce na ni zapůsobil tanec „Pronásledování na svaté cestě“. Děj tance ukazuje, jak táta malé dívenky zemřel v důsledku pronásledování Falun Gongu a po smrti se dostal do nebe. „Byla jsem tak dojata, že jsem plakala,“ řekla.

Čínská verze: http://minghui.ca/mh/articles/2008/12/28/192474.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/12/31/103455.html
Ruská verze: http://www.ru-enlightenment.org/docs/2009/0106/938224414.htm


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.