Německo/Berlín: Mezinárodní umělecká výstava „Nekompromisní odvaha“ v přístavním kostele Heilandskirche v Berlíně

24. října 2008 se konalo zahájení výstavy a nutno říci, že tato výstava přinutila návštěvníky k zamyšlení.

Mezinárodní umělecká výstava „Nekompromisní odvaha“ byla pro návštěvníky otevřena od 24. října do 31. října 2008 v přístavním kostele Heilandskirche v Berlíně. Tuto výstavu pořádala evangelická církevní obec berlínské městské části Moabit ve spolupráci s německým spolkem pro umění a lidská práva „Ars Honesta“. Slavnostní vernisáž se konala v pátek 24. října 2008 v 19.00 hodin a navštívili ji četní hosté. Ve slavnostní atmosféře se návštěvníci mohli seznámit s uměleckými díly, která vytvořili umělci věnující se Falun Dafa.

Důstojné místo kostela ještě podtrhovalo vážnost tématiky této umělecké výstavy, která znázorňovala hrůzné porušování lidských práv v Číně, mučení a vraždění praktikujících Falun Dafa, kteří jsou kvůli své víře v „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“ krutě pronásledováni. Výstava zobrazovala nejvyšší respekt vůči neúnavnému nasazení praktikujících Falun Dafa a ukazovala veřejnosti pozadí krutého pronásledování.

Úvodní řeč pronesl farář Michael Rannenberg

Pan Michael Rannenberg, farář evangelické církevní obce, ve své úvodní řeči hovořil o svém pochopení a nadšení z kulturní revoluce v Číně v 70. letech, kdy jako student považoval Maovy spisy za „bibli“, ale také o svém vystřízlivění a prohlédnutí svého omylu, když poznal skutečnou tvář Číny i její porušování lidských práv. Je přesvědčen, že tato výstava, tento umělecký projev, se velmi dobře do kostela hodí, neboť se jedná o naději a o odhalení těžkého porušování lidských práv, o utlačování věřících lidí. Také Ježíš na kříži až do konce protestoval proti svým utlačovatelům.

Na vernisáž přijelo i několik zpěváků a zpěvaček z evropského sboru „Coming for You“. Kromě Berlíňanů přijeli zpěváci i ze Švýcarska, ze Stuttgartu, z Hamburgu a z Lipska. Svými písněmi, které přednesli v angličtině a v čínštině, dodali vernisáži slavnostní ráz a podtrhli sváteční atmosféru. Publikum jim poděkovalo srdečným potleskem.

Pan Volker Dietz, předseda uměleckého spolku „Ars Honesta“, provedl návštěvníky čtyřmi tématy výstavy, a to: Krása kultivace, Nekompromisní odvaha, Volání po spravedlnosti a Prosazení spravedlnosti. Přání pořadatelů, aby se tato výstava dotkla svědomí lidí a probudila je, se zcela zjevně podařilo realizovat, neboť u mnoha návštěvníků byla vidět zdrženlivost a zamyšlenost, které na konci vernisáže vystřídala horlivá diskuze.

Pan Krüger Pan Knut

Pan Knut, zaměstnanec evangelické obce, by chtěl všechny křesťany a věřící povzbudit, aby zůstali stateční a vytrvalí. Řekl: „Všechny velké říše zanikly, počínaje Římskou říší, až k Sovětskému svazu a k pádu Berlínské zdi. Tak mohlo proběhnout i naše znovusjednocení…“

Pan Krüger, host ze sousední obce, byl velmi dojatý z toho, co viděl, a řekl: „Obrazy jsou velmi krásné, ale také skličující a tíživé. Je nanejvýš důležité přiblížit toto téma lidem.“

Slavnostní zahájení výstavy bylo úspěšně zakončeno v pozdních hodinách. Návštěvníci opouštěli výstavu obohaceni a vděční.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200810/45677p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.