Talent

Yun Zhu

[PureInsight.org] V minulosti jsem slovo „nadání“ či „talent“ považoval za kompliment. Kupříkladu, člověk může o někom říci, že je nadaný či že má dar od boha.

Dnes jsem se znenadání osvítil k tomu, že slovo „nadaný“ znamená schopnost a zodpovědnost; jimi člověka obdařila příroda. Lidé, kterým tato schopnost byla dána, musejí dostát propůjčeným zodpovědnostem a příslibu.

K těm například patří virtuózové, malíři, tanečníci, zpěváci apod. Ti všichni mají výrazný talent. Schopnosti běžných lidí se s nimi nemohou porovnávat.

Proč bohové svěřili člověku schopnost, která překračuje běžné dovednosti?

Právě jsem pochopil, že bohové chtějí, aby vychvaloval bohy svým mimořádným talentem. On také potřebuje šířit varování, která bohové dali lidstvu.

Nebuď ješitný kvůli tomu, že máš takový výjimečný talent, a ani neopovrhuj druhými lidmi. Důvod, proč tě bohové obdařili takovým talentem, je, že tě nechávají dělat věci v lidském světě pro bohy, aby se boží vůle mohla prostřednictvím tebe ukázat lidským bytostem.

Proto, když tě druzí chválí a říkají, že máš mimořádný talent, musíš děkovat bohům a přitom být pokorný, protože talent je něco, co jsi získal od bohů. To je ten správný postoj, který by lidská bytost měla mít.

Čínská verze je dostupná na: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/7/7/53699.html
Přeloženo z anglického jazyka: http://www.pureinsight.org/node/5480

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.