Příběhy z dávných časů: Nestranně a nezištně - Lidé by měli vykonávat činnosti odpovídající jejich schopnostem

Čchi Si, známý také pod jménem Čchi Chuang-jang, byl učencem v královské říši Ťin v období jarní a podzimní periody. Později byl jmenován prvním poručíkem. Byl nestranný, nezištný a na první místo kladl blaho své vlasti. Nikdy se nezajímal o to, zda jsou mu lidé vděční nebo ho nemají rádi.

Jednou se král Pching z říše Ťin učence Čchi Chuang-janga zeptal: „Hrabství Nan-jang potřebuje guvernéra. Kdo by byl nejschopnější k vykonávání této funkce?“ Čchi Chuang-jang odpověděl: „Sie Chu je ten nejschopnější.“ A král se zeptal: „Není snad Sie Chu tvým nepřítelem?“ Čchi Chuang-jang odpověděl: „Vaše Veličenstvo se mě tázalo, kdo by byl nejschopnějším guvernérem a ne kdo je mým nepřítelem.“ V tom okamžiku král zvolal: „Velkolepé!“ Sie Chu byl tedy jmenován guvernérem hrabství Nan-jang a všichni lidé v říši Ťin měli pro něho jen slova chvály.

Později se král Pching z říše Ťin otázal Čchi Chuang-janga: „Naše království potřebuje mladého vojenského důstojníka. Kdo by byl pro toto místo nejschopnější?“ Čchi Chuang-jang odpověděl: „Nejschopnější je Čchi Wu.“ A král se opět zeptal: „Není to tvůj syn?“ A Čchi Chuang-jang odpověděl: „Vaše Veličenstvo se mě tázalo, kdo je nejschopnější a ne kdo je můj syn.“ Král opět zvolal: „Velkolepé!“ A tak se Čchi Wu stal juniorským vojenským důstojníkem. A opět ho chválili všichni lidé v říši Ťin.

Později tento příběh uslyšel Kchung C', známý také pod jménem Konfucius, a zvolal: „To, co říká Čchi Chuang-jang, je vskutku velkolepé! Doporučení třetí osoby nevylučuje nepřítele a doporučení od zasvěcené osoby nevylučuje ani doporučení vlastního syna!“ Čchi Chuang-jang byl opravdu nestranný a nezištný!

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200512/30402.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200512/28417p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.