Tchaj-wan: Známá profesorka zpěvu - „Čistá srdce se skutečně mohou lidí dotknout.“

Paní Tchang Čen, známá profesorka zpěvu, která je v současné době v důchodu, pracovala v oddělení hudby Národní univerzity umění v Tchaj-pcheji. Nedávno navštívila mezinárodní výstavu „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost“, která proběhla v jednom z výstavních sálů v Shih-linu. Když uviděla obrazy znázorňující utrpení praktikujících Falun Dafa, kteří jsou v Číně pronásledováni, položila si ruku na srdce a dvakrát zopakovala: „To je tak kruté! Tak kruté!“

Profesorka Tchang Čen řekla, že každý obraz nese milosrdenství a velmi se dotýká srdce

Když paní Tchang Čen byla velmi mladá, otec ji poslal do Evropy se slovy: „Uč se, jak se patří a sem se nevracej.“ Později se dozvěděla, že jejich dům vykradli v době kulturní revoluce. Výsledkem bylo, že vždy, když viděla rudou vlajku Komunistické strany Číny s pěticípými hvězdami, velmi se lekla. Když paní Tchang Čen uviděla obrazy znázorňující utrpení praktikujících Falun Dafa, řekla průvodci výstavy: „To je skutečné zvěrstvo! Je to stejné pronásledování jako ve starém Římě bylo pronásledování křesťanů.“

Když uviděla obraz „Odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Dafa“, zeptala se průvodce: „Skutečně se to děje?“ Zabolelo ji srdce, když se dozvěděla, že Komunistická strana Číny systematicky odebírá orgány živým praktikujícím. Otřáslo s ní, že tato zvěrstva v Číně stále pokračují.

Paní Tchang Čen řekla, že všechny vystavené obrazy jsou velmi dobré a nesou v sobě milosrdenství praktikujících. „Čistá srdce se skutečně mohou lidí dotknout,“ dodala.

Čínská verze: http://minghui.ca/mh/articles/2008/11/16/189806.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/11/17/102338.html
Ruská verze: http://www.ru-enlightenment.org/docs/2008/1125/130192125.htm

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.