Tchaj-wan: Setkání mladých praktikujících ke společnému cvičení a studování Zákona

„Chodíme do školy Ming-chuej moc rádi a těšíme se na další setkání!“

Su Žung a Sun Po z Čch'-a-i, Tchaj-wan

5. října 2008 uspořádali praktikující Falun Dafa konferenci sdílení zkušeností. Tyto konference se konají pravidelně každé dva měsíce. Na konferenci přišlo také více než osmdesát mladých praktikujících z různých škol Ming-chuej. Mladí praktikující byli plní energie. Byli rozděleni do dvou skupin, na starší děti a mladší děti, které tam byly i s rodiči. Společně cvičili a studovali Zákon. Mladí praktikující odcházeli ze setkání naplněni nadšením a s motivací pro další setkání.

Program v těchto dnech se skládal ze studování Zákona a odříkávání ho nazpaměť, ze cvičení, skládání papírových lotosů, nafukování balónků, nacvičování tance na uvítanou a dále byly na programu hry s míčem i různé pedagogické hry.

Skládání papírových lotosů

Menší děti se učí a recitují Zákon

Děti jsou zdravé a čilé

Wen-jü vypadá velmi zdravě a čile, a je velmi pozorná při učení se Zákona. Má šest let a žije u svých prarodičů. Se svou babičkou se každý den učí Zákon a také cvičí. Každou sobotu jezdí s babičkou do Chia-yi do Ming-chuej školy. „Od našich učitelů se toho hodně naučíme. Oni nás učí dobrému chování a také posloucháme příběhy a hrajeme zajímavé hry,“ řekla Wen-jü.

Mistr jí pomáhá

Wen-jü si nejdříve udělá domácí úkoly do školy a pak se učí Zákon a cvičí. Než začala praktikovat, byla takový malý neposeda, který je pořád v pohybu. Nyní dovede sedět v klidu bez pohnutí a je z ní poslušné děvče. Předtím měla problém s průdušnicí, často kašlala a byla nachlazená. Kultivace ji zbavila problémů a ona se uzdravila.


Zlepšení ve škole

Šeng-jaovi je třináct let. Praktikovat začal se svým otcem, když byl v páté třídě. Velmi rád svého otce doprovází, když objasňuje lidem pravé skutečnosti o pronásledování. Šeng-jao říká, že se stal lepším žákem. Na základní škole byl jen průměrným žákem, ale po roce kultivace získal vyznamenání od okresního vládního úřadu jako nadaný žák. Je také trpělivější a ohleduplnější vůči ostatním.

Ťia-ming je Šeng-jaoův mladší bratr. Říká, že Šeng-jao je teď mnohem vyrovnanější a méně náchylný na nemoci.

Učil se, jak naučit děti disciplíně

Pan Lin řekl, že kultivací získal neuvěřitelně mnoho. Dříve pořád vyhledával lékaře a za lékařská ošetření zaplatil více než třicet tisíc dolarů, a přitom jeho nemoci nezmizely. Když se začal kultivovat, nastaly ohromné změny. A kvůli těmto změnám začala praktikovat i jeho žena a děti. Dříve od něho děti dostávaly výprask, když zlobily. „Mám-li děti nyní potrestat, vždycky si nejdříve připomenu, co nás učí náš Mistr. Takže při výchově svých dětí jednám vždy podle principů ‚Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti‘. Děti jsou velmi šťastné, že praktikuji Falun Dafa, a od té doby jsou i poslušné,“ řekl pan Lin.

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200810/76907.html
Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200810/46452.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200810/45528p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.