Co znamená být božskou bytostí?

Co znamená být božskou bytostí? Jak vzdálený je stav naší mysli a jak se liší od božské bytosti v její říši? Jsme opravdu tak čistí jako božské bytosti? Když se dennodenně střetáváme s věcmi, měli bychom si říct: „Co by dělala božská bytost“? Neznamená to ovšem, že bychom se sebou zacházeli jako s Buddhou, spíše bychom měli zlepšit standard, když děláme věci. Musíme přemýšlet o tom, zdali naše slova a činy mají pozitivní účinek. Musíme se chovat jako bytost zodpovědná za vnímající bytosti a snažit se dělat všechno se spravedlivou myslí. Teprve pak je to ten správný postoj. Pokud si nejsme jistí tím, zdali bychom něco měli či neměli dělat, měli bychom přemýšlet o tom, co by Buddha dělal, kdyby byl na našem místě. Potom nám bude jasnější, co máme dělat a co by bytosti vysoké úrovně dělali, kdyby stáli tváří v tvář rozporu. Všechno se děje kvůli xinxingu praktikujících a všechno se změní podle našeho zlepšení. Když si zlepšíme náš morální charakter, naše prostředí se podle toho také promění. Když se opětovně zlepšíme, pak i okolí se znovu promění. Proto bychom se neměli moc znepokojovat útrapami, které se odehrávají kolem nás. Musíme se zaměřit na svou kultivaci a zlepšit se tak rychle, jak jen dokážeme.

Když jsem něco neudělal dobře, cítil jsem, že to bylo kvůli tomu, že jsem nevěnoval té věci dostatečnou pozornost. Než jsem začal psát tento příspěvek, četl jsem článek od spolu-praktikujícího s názvem „Odstranit veškerou špatnou hmotu“. Žijeme v tomto prostředí a všechno kolem nás má hmotnou existenci, včetně toho co říkáme či děláme. Co či kdo kontroluje každé naše slovo, pohyb či skutek? Někdy, když se hneme, dokonce ještě předtím než o tom vůbec uvažujeme, už jsme se pohnuli. Neříká nám to, že tento pohyb byl řízen nějakou další bytosti? Teprve když se jich zbavíme, můžeme dostát požadavkům Učitele a zajistit, aby naše hlavní vědomí převládlo. Když se naše těla hýbou, měli by být pod naši plnou kontrolou a my bychom měli zabezpečit, abychom jednali podle Dafa.

Ustavičně bych měl prozkoumávat sám sebe, abych viděl, že mé činy a má slova odpovídají standardu Zákona. Souhlasí slova a činy s tím, co mám v úmyslu dělat? Jestliže nikoliv, rozptýlím je. Když jsem například psal dopisy, buď jsem začal poslouchat zvuk z venku, nebo vyplulo napovrch připoutání k předvádění se, což bylo v rozporu s tím, co jsem právě dělal. Žádná z těch věcí, které mě vyrušovaly a odháněly od práce Dafa, nebyla mnou, jak je tedy možné, že bych s nimi spolupracoval? Rozhodl jsem se proto posílit spravedlivé myšlenky, abych je odstranil.

Když praktikující je ve správném stavu, kamkoli jde, bude prospívat druhým díky tomu správnému stavu, proto hmota a mysl jsou jedno. Občas když jsem se procházel nebo jsem měl něco rozdělaného, najednou se vynořil pocit hořkosti. Došlo k tomu kvůli mým připoutanostem – ovšem že pocítili hořkost, když jsem je chtěl odstranit. Když jsem si uvědomil, kdy jsem zůstal pozadu a odstranil jsem připoutání, hořkost už jsem nepocítil.

Musíme být ohleduplní k ostatním, když cokoli děláme. Budoucí generace si z toho možná vezmou příklad. Je to proto, že cokoli spravedlivě vykonáme, zůstane tu pro příští generace, pro ně, aby to následovaly a vzaly si z toho příklad.

Musíme se proto neustále zbavovat špatných myšlenek a činů. Za nějakou dobu se to zautomatizuje, což přinese optimální stav, a když se objeví nepříznivý stav, musíme ho opravit. Když se mechanismus jednou už vytvoří, odstraňovat připoutání už nebude vůbec těžké. Během tohoto procesu se ale stále musíme kultivovat, abychom se nakonec stali úžasnými bytostmi.

Čínská verze je dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/12/187477.html
Přeloženo z angličtiny: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/10/19/101581p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.