Být praktikujícím Dafa v období nápravy Zákona

(Clearwisdom.net) Už je to několik let, co jsem obdržel Zákon. Můj kultivační stav byl občas dobrý, někdy špatný. Ačkoliv mám méně připoutání než předtím, stále nejsou vykořeněná. Tu a tam se má připoutání ukážou, aby zasahovala. Proč je tak těžké všechna ta připoutání odstranit? Proč je tak těžké zbavit se myšlení běžných lidí? Dnes jsem se osvítil k tomu, že příčinou jsou připoutání, která se schovávají za „Já“. Připoutání k „Já“, což je sobectví, je nejzákladnější připoutání a je prvotní příčinou všech připoutání. Netočí se všechna připoutání typu „Já miluji“ „Já chci“, kolem „Já“ jako středobodu? Protože v hloubi srdce nechceme zranit „sebe“ či se vzdát „sebe“, je nemožné se od základu zbavit připoutání.

Nejenom to, když půjdu ještě dále, docházím ke zjištění, že podstata mého uvažování směřuje k „sobě“. O čem uvažuji a co dělám, všechno je to pro „mě“. Dokonce dělání tří věcí je pro „mě“. Dnes jsem přišel na to, že jsem takový sobec.

Dlouhou dobu jsem se nekultivoval dobře a nečinil se dobře ve věcech souvisejících s nápravou Zákona. Ale nechtěl jsem se tomu postavit přímo, tváří v tvář. Myslel jsem si, že pokud dělám tři věci, nakonec dosáhnu dovršení. Ale necítil jsem lehkost; spíš jsem se cítil jako bych visel ve vzduchu. Nakonec jsem se zeptal sám sebe: může člověk jako já dosáhnout dovršení? Odpovídám požadavkům pro dovršení? Kdyby dnes všechno skončilo, kde bych byl umístěn? Kde bych mohl být umístěn? Nehledě na to jak dobře jsem se choval na povrchu, sám sebe nemohu oklamat. Když přemítám nad tím, co jsem udělal v minulosti, podstata byla kvůli mně, motivace nebyla čistá. Proč to, co dělám a o čem přemýšlím, nemůže být kvůli Dafa, vesmíru a kvůli vnímajícím bytostem? Proč ve svém srdci postrádám smysl pro zodpovědnost a poslání učedníka Dafa v období nápravy Zákona?

Konec konců, každý praktikující v období nápravy Zákona má velkou historickou zodpovědnost k vesmíru a vnímajícím bytostem. Proč ve své mysli nemám tento smysl pro zodpovědnost? Proč nedokáži každou svou myšlenkou klást důraz na vnímající bytosti? Proč nedokáži začít s potvrzováním Dafa a záchranou vnímajících bytostí každým svým slovem a činem? Nezáleží na tom, jak dobře se na povrchu činíme, když podstata našeho uvažování a výchozí bod našeho chování jsou kvůli nám samým a kvůli našemu sobectví, odchýlili jsme se z vesmírných charakteristik a nemáme sílu Dafa. Na druhé straně, když děláme něco pro Dafa či vnímající bytosti, naše mysl je čistá a je v souladu s univerzálním Zákonem, a tedy máme tu sílu Dafa. Čím čistší je naše mysl, tím více jsme v souladu se Zákonem, tím větší je síla Zákona a o to více nám mohou pomoci spravedliví Bohové.

Když výchozím bodem při dělání tří věcí bude dosažení dovršení, nebudeme schopni plně využít sílu, kterou nám Učitel poskytl. Ovšem jestliže výchozím bodem je, že to děláme kvůli vnímajícím bytostem, pak síla, kterou nám Učitel dal, se může plně projevit a sehrát důležitou roli při potvrzování Dafa a záchraně vnímajících bytostí. Když v našich srdcích klademe důraz na Dafa a vnímající bytosti, podstata našeho uvažování může být napravena. Pak to, jak uvažujeme a co děláme, budou dozajista věci, které potvrdí Dafa a vnímající bytosti. Tento způsob života se může popsat jako život Dafa praktikujícího v období nápravy Zákona.

Čínská verze je dostupná na: http://minghui.org/mh/articles/2008/9/24/186398.html
Přeloženo z angličtiny: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/10/16/101511p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.