Odstranit připoutání k sebezájmu

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Když jsem začal praktikovat Falun Dafa, byla moje rodina docela dobře situovaná. Mohl jsem si brát peníze, kdykoliv jsem potřeboval, a také nakupovat, co jsem chtěl. Nikdy jsem nepomýšlel na to, že bych mohl o peníze přijít. Předtím, než v červenci roku 1999 začalo pronásledování Falun Dafa, jsem si myslel, že má připoutanost k sebezájmu již byla odstraněna.

Když pak nastala doba nápravy Zákona a já jsem začal potvrzovat Zákon, najednou jsem přišel o práci a tím také o materiální výhody, na které jsem byl zvyklý nejen já, ale i moje rodina. V neznámém prostředí s omezenými finančními zdroji jsem najednou zjistil, že se opět projevila má připoutanost k sebezájmu.

Obzvláště se to projevilo, když se druzí dotýkali mých věcí a půjčovali si mé věci nebo je poškodili, pak jsem se cítil mizerně. Když jsem někomu půjčil peníze, nikdy jsem na to nezapomněl. Někteří kolegové si chtěli ode mne půjčit peníze, ale já jsem nebyl ochoten jim je půjčit. Když jsem žil společně s několika praktikujícími, často jsem propočítával, kolik mě to vlastně stálo peněz. Já jsem si od nikoho nic nebral, ale také jsem nebyl ochoten k tomu, aby si jiní brali moje věci, atd. Zpočátku nebyly tyto názory tak vážné, ale s narůstajícím nedostatkem financí tyto mé názory sílily a rušily mě v mém soustředění se na praktikování cvičení i při studování Zákona tak, že tento problém se stával čím dál závažnější.

Jednou jsem si závažnost tohoto problému uvědomil a začal jsem přehodnocovat své současné chování a díval jsem se do svého nitra. Vzpomněl jsem si, že v minulosti byla má připoutanost k sobeckosti minimální, protože jsem se finančně cítil v bezpečí. Bylo mi tehdy jedno, kolik jsem ostatním půjčil nebo kolik jsem utratil, mého životního stylu se to nedotklo. Dokud nebyly ohroženy moje základní potřeby, jevil se můj zájem na hmotných statcích jako zanedbatelný, ovšem to vůbec neznamenalo, že by neexistoval.

A najednou se to mých základních potřeb začalo dotýkat. Stalo se, že mi začalo vadit, když si někdo vzal třeba jen zrníčko. A čím víc se má finanční situace zhoršovala, tím víc jsem trpěl a už to nemohl vydržet. Moje připoutanost k sebezájmu rostla čím dál víc, a to mi ukázalo, že jsem se v tomto ohledu nekultivoval dobře. Kultivace je vážná věc a odstraňování připoutaností by mělo být bezpodmínečné. Bez ohledu na to, jaká je situace, připoutání musí být odstraněna a to kompletně. Toto je stejné všude a za všech okolností.

Poté, co jsem se k tomuto principu „osvítil“, podnikl jsem všechny možné kroky, abych se sobeckosti zbavil a odstranil ji i s kořeny. Nehledě na to, kde jsem byl a co jsem dělal, v každém okamžiku jsem od sebe požadoval nenechat se ovlivňovat hmotnými zájmy. Jakmile se taková myšlenka u mne objevila, ozval se ve mně varující hlas, abych si s touto připoutaností nezačínal. Vysílal jsem spravedlivé myšlenky tak dlouho, dokud tato připoutanost nebyla odstraněna. Když se mi podařilo dostat se do stavu klidu, pak jsem vysílal opravdu silné spravedlivé myšlenky, abych zničil všechnu hmotu, která z tohoto připoutání k sebezájmu vznikla, a neskončil jsem, dokud nebyly všechny zlé elementy zničeny.

Za těžkých životních podmínek se projevují všechny mé připoutanosti, jako připoutání ke slávě, různé zájmy, žádostivost a city. Opakovaně se objevují jako nějaká nemoc a musí být od základu odstraněny. Jen tak se mohu průběžně očišťovat. Striktně dodržuji pravidelné studování Zákona a vysílání spravedlivých myšlenek. Až jednou budu bez nečistých myšlenek, bez nemoci, pak bude celé moje tělo světlé a lehké!

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200810/46311.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200810/45357p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.