Spomienky na dni Učiteľovho vyučovania Zákona v meste Š’-ťia-čuang, provincii Che-pej

Od praktizujúcej Falun Dafa z mesta Š’-ťia-čuang, provincie Che-pej, Čína

(Clearwisdom.net) 3. marec je pre mňa každý rok najcennejším slávnostným dňom, pretože 3. marca 1994 som mala to šťastie zúčastniť sa semináru o Falun Gongu, ktorý uskutočnil Učiteľ v meste Š’-ťia-čuang, provincii Che-pej. Učiteľ mi dal nový život a tento deň je pre mňa medzníkom.

Od roku 1993 som často trpela prechladnutím, bolesťami hlavy a angínou. Hľadala som metódy pre udržanie zdravia a kondície. Kolega mi priniesol informácie o seminári Falun Gongu z čchi-kungovej asociácie. Seminár sa mal konať 3. marca 1994. Poslucháreň, v ktorej sa mal seminár uskutočniť, bola vzdialená päť minút od mojej práce a ja som sa ho zúčastnila len preto, že to bolo tak blízko.

Po ceste do posluchárne som videla mnoho áut a vedela som, že tam musí byť veľa ľudí. Opýtala som sa jedného účastníka, kde by som si mohla kúpiť lístok. Povedal mi, že lístky sa nepredávajú v posluchárni ale v Dome mládeže. Povedala som, že ak si nebudem môcť kúpiť lístok tu, odídem. On ma však poprosil, aby som sa vrátila a oznámil mi, že niekto zrušil svoj lístok. Videla som vidiecku ženu, približne štyridsaťročnú, ktorá držala lístok. Povedala, že tento lístok je pre miesto na státie a ja som jej povedala, že by som ho rada aj tak dostala. Prešlo odvtedy už trinásť rokov, avšak stále si tú ženu pamätám. Prečo je to pre mňa také živé? Dostala som lístok! Učiteľ sa obával, že by som mohla premeškať túto vzácnu príležitosť. Nepochybne, Učiteľ sa stará o to, aby každý učeník mohol získať Fa. Keď som prišla do posluchárne, hlásateľ privítal Učiteľa Li Chung-č’ na prednáške. Keď som videla Učiteľa na pódiu, rozplakala som sa: bol taký mladý a taký súcitný! Videla som v posluchárni aj svojich kolegov.

Po prvej prednáške som pochopila, že kultivácia vo Falun Gongu vyžaduje zameranie sa na jednu metódu. Pretože som sa nemohla vzdať čchi-kungov, ktoré som sa učila predtým, nezúčastnila som sa už večernej prednášky. 4. marca 1994 som sa v práci spýtala kolegu, či sa jej zúčastnil. Odpovedal kladne a poplatok bol malý, iba 50 jenov. Poobede som išla do čchi-kungovej asociácie, aby som sa dozvedela detailnejšie informácie. Jeden manželský pár mi povedal, že Falun Gong je kultivácia na veľmi vysokej úrovni, a že si tiež prišli kúpiť lístky. Osoba, ktorá predávala lístky, povedala: „O chvíľu zatvárame; chcete si kúpiť lístky?“ Odpovedala som, že som tak už urobila.

Prišla som do posluchárne a videla som ako ľudia pozorne a pokojne počúvajú Učiteľove prednášky. Zatvorila som takisto oči a ticho som počúvala. Všimla som si niečo zvláštne, akoby sa niečo medzi mojim obočím silno vŕtalo dovnútra a moja hlava sa nakláňala. Navyše, moje oči boli plné sĺz. Keď som si ich utrela vreckovou, zostalo na nej veľa bielych vecí. V tom čase som sa cítila nadprirodzene a neuvedomovala som si, že Učiteľ upravoval moje telo. Počas desiatich mesiacov, keď som študovala iné čchi-kungy, som necítila nič. Ale Falun Gong mal nadprirodzený účinok. Toto bola dobrá prax a chcela som sa ju učiť. Učiteľ povedal vo svojich prednáškach, že ľudia, ktorí sa môžu učiť Falun Gong, by sa mali považovať za najšťastnejších. Keď som písala moju skúsenosť, uviedla som, že sa chcem učiť Falun Gong.
Po vypočutí si desiatich Učiteľových prednášok sa môj pohľad na svet nepredstaviteľne zmenil. Na začiatku som nemala chuť zúčastniť sa, avšak keď som sa zúčastnila poslednej prednášky, vedela som, že to je posledná prednáška, ktorú nám Učiteľ vyučuje a nechcela som, aby Učiteľ odišiel. Po skončení odpovedania na všetky otázky bolo krátke zhrnutie. Praktizujúci z iných miest obdarovali Učiteľa pretkávanými zástavami. Hlásateľ z čchi-kungovej asociácie ohlásil, že zástupca z mesta Š’-ťia-čuang bude mať prejav. Museli sme čakať, pretože hlásateľ nepripravil zástupcov dopredu. Hlásateľ povedal, že ak nikto nechce hovoriť, prejdeme na ďalšiu vec. Vtedy som si pomyslela, že by sme nemali byť nezdvorilí k Učiteľovi. Ponáhľala som sa k pódiu a povedala som koordinátorom, že chcem hovoriť v mene praktizujúcich zo Š’-ťia-čuang. Keď som stála pred mikrofónom, povedala som nahlas: „V mene praktizujúcich zo Š’-ťia-čuang by som chcela privítať praktizujúcich z celej Číny.“ Počula som hlučný potlesk. Pokračovala som v rozprávaní: „Sme vďační Učiteľovi za to, že prišiel do mesta Š’-ťia-čuang a vyučoval nám Fa.“ Ozval sa ďalší potlesk. Potom som povedala: „Nič som si nepripravila; preto poviem iba jednu vec: musíme dobre študovať Falun Gong.“ Počula som potlesk. Keď som sa otočila a pozrela som sa na Učiteľa, videla som ako vstával zo svojho miesta. Hlboko som sa Učiteľovi poklonila a usmievala som sa. Učiteľ uchopil moje ruky oboma svojimi rukami a usmieval sa na mňa. Cítila som sa vtedy ako malé dieťa. Keď si dnes spomeniem na tú scénu, cítim sa nesmierne šťastná a poctená!

V júni toho istého roku išlo okolo tristo ľudí zo Š’-ťia-čuang do Ťi-nanu, aby sa tam zúčastnili prednášky. Pretože som mala nejaké ťažkosti v rodine, neplánovala som ísť. Avšak mnoho praktizujúcich mi povedalo, že ak nepôjdem, budem to ľutovať celý život a tak som sa snažila čo najlepšie zariadiť svoje rodinné záležitosti. V ten deň, keď som išla do Ťi-nanu, som sa zobudila o tretej hodine ráno. Bola som taká šťastná, že som nemohla zaspať. Teraz rozumiem, že moja vedomá stránka vedela, že uvidím Učiteľa, a tak som bola veľmi vzrušená. Bol to Učiteľ, kto mi pomohol zariadiť záležitosti v mojej rodine, aby som sa mohla opäť zúčastniť prednášky. Na prednáškach v Š’-ťia-čuang som získala Fa, ale mala som slabé pochopenie Fa. Navyše som nemala knihy a nevedela som, ako mám dobre študovať. Učiteľ zariadil všetky tieto veci.

Počas prednášok v Ťi-nane som plakala, pretože moja pôvodná povaha vedela, koľko karmy mi Učiteľ pomohol odstrániť a ako vzácnych a dobrých vecí mi Učiteľ dal. Navyše, Učiteľ usporiadal moju kultivačnú cestu a vyvážil všetko počas mojich rôznych životov. Nedokázala som vyjadriť svoju vďačnosť, iba som plakala.

Na štvrtej prednáške Učiteľ spomenul vejáre. Keď sme zložili vejáre, necítili sme horúčavu, ale cítili sme sa veľmi sviežo, ako keď je po daždi. Navyše sme cítili jemný vánok. Bola som toho svedkom. Tento nadprirodzený jav nespravili bežní ľudia. Keď som počúvala prednášku, cítila som veľkú energiu v mojom ľavom uchu. Myslela som si, že Učiteľ vložil energiu do môjho ľavého ucha.

Každému, koho som stretla v Ťi-nane, som povedala, že ráno niektorí praktizujúci cvičili Falun Gong pri východnom vchode Daminghu a večer boli prednášky v Gymnáziu Emperor. Títo ľudia nadobudli dobrý dojem o Falun Gongu. Moja pôvodná povaha využila príležitosti predstaviť Falun Dafa, aby ľudia nepremeškali túto vzácnu šancu.

Na prednáške boli všetci praktizujúci požiadaní, aby napísali svoje skúsenosti. V tom čase som mala silnú pripútanosť k predvádzaniu sa. Prišla som na pódium v predstihu a práve v tom čase, Učiteľ prišiel na pódium v predstihu, aby videl praktizujúcich. Chcela som osobne odovzdať moju skúsenosť Učiteľovi. Podišla som k Učiteľovi a povedala som: „Učiteľ, toto je moja skúsenosť.“ Učiteľ ju vzal a potom ju dal jednému koordinátorovi.

Učiteľ obvykle odišiel hneď ako skončil prednášku; avšak po poslednej prednáške neodišiel hneď. Mnoho praktizujúcich prosilo Učiteľa o autogram a Učiteľ trpezlivo podpisoval. Bola som taká smutná a povedala som: „Praktizujúci, je tak horúco, a my by sme nemali žiadať Učiteľa o podpisy.“ Mnohí si to uvedomili hneď ako som to dopovedala, neprosili už Učiteľa o podpis a rozlúčili sa s Učiteľom.

Počas posledných trinástich rokov, ak som mala pochybnosť o Falun Dafa, moje hlavné vedomie ihneď napravilo moje chybné uvažovanie. Koľko úsilia mi Učiteľ venoval! Mám predurčenie nasledovať Učiteľa; preto ak sa nečiním dobre, cítim sa previnilo voči Učiteľovi. Viem, že musím splniť svoje sľuby a nemôžem Učiteľa sklamať. Keď som začala študovať Falun Gong, mala som veľmi veľa zasahovania, pretože som študovala iné čchi-kungy. Navyše som cítila, že mám posadnutie duchom alebo posadnutie zvieratami. Som taká šťastná, že Učiteľ mi pomohol odstrániť zasahovanie a dal mi nový život. Učiteľ urobil pre učeníkov tak veľa. Budem si vážiť túto mimoriadne vzácnu príležitosť a robiť dobre tri veci, aby som mohla byť hodná Učiteľovej milosrdnej spásy a aby som bola hodná byť Učiteľovou učeníčkou.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/3/29/84008.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.