Česká republika/Brno: Petiční akce v Brně

Od praktikující Falun Dafa z České republiky

Počátkem nového roku, během ledna, proběhlo v Brně několik petičních akcí.

Také 25. ledna 2014 se v podchodu, na obvyklém místě poblíž vlakového nádraží, sešlo asi osm praktikujících, kteří navzdory mrazivému ovzduší a průvanu neúnavně objasňovali pravdu a rozdávali letáčky kolemjdoucím. I přes nevlídné počasí se podařilo vytvořit dobrou atmosféru pro lidi, kteří procházeli kolem malého petičního stolku.

Když někteří praktikující ukazovali cvičení, pár lidí se zastavilo a obdivně sledovalo cviky v chladném počasí. Někteří pronesli, že „jsou jako sochy“.

Někteří praktikující se chodili ohřívat, někdo však vůbec ne. Provádění cviků trochu zahřálo, někteří odešli na jídlo a ohřát se do interiéru. Navzdory mrazivému počasí se dost lidí zastavilo a připojilo podpis na petici. Dokonce skupinka rozjívené mládeže přidala pár podpisů.

Nejchudší lidé v těžkém postavení často projevují soucit s pronásledovanými lidmi v Číně. Hodně procházejících lidí přidalo na petici své podpisy, aby se připojili za zastavení onoho brutálního pronásledování. Když někteří lidé slyší, co se děje, běhá jim z toho mráz po zádech a nechtějí tomu ani uvěřit. Tyto zprávy byly ověřeny kanadskými právníky Davidem Kilgourem a Davidem Matasem.

V místě, kde byl přistaven petiční stolek, projde hodně lidí, kteří spěchají na vlaky odjíždějící z Brna do všech koutů naší vlasti. Záměrem praktikujících je informovat širokou veřejnost o dění v čínské zemi. Někteří lidé reagují pozitivně, někdo si odmítne vzít letáček, lidé reagují různě.

Falun Gong je stará meditační praxe, která se v dávných dobách předávala z mistra na žáka. V roce 1992 ji pan Li Hongzhi zveřejnil pro lidi v normálních podmínkách běžného života. Všude ve světě se může cvičit a zušlechťovat si tělo spolu s principy pravdivostí, soucitem a snášenlivostí. Pouze v Číně, odkud pochází, je tato praxe komunistickou stranou zakázaná.

Naši praktikující opět upozornili na nelegální odebírání orgánů těmto lidem, koncentrační tábory a na nelidské zacházení s těmito praktikujícími v Číně.

Podpisy pod peticí mají zajistit, aby se nehovořilo jen o ekonomických zájmech naší vlasti, ale i o lidských právech lidí žijících v Čínské lidové republice.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.