Česká republika/Praha: Čtrnáct svící a konec roku 2013

Čtrnáct svící zapálili praktikující Falun Dafa a umístili je na chodník před čínským velvyslanectvím v Pelléově ulici v Praze. Poslední den roku 2013 tak symbolicky upozornili na čtrnáct let tvrdé perzekuce praktikujících Falun Dafa v Číně.

Metodu Falun Dafa čínská vláda v roce 1999 zakázala svobodně praktikovat a za cvičení či držení textů Mistra Li Hongzhiho, který v roce 1992 začal praxi veřejně vyučovat, zavírá lidi do záchytných center, kde je podrobuje otřesnému zacházení a mučení. Mnoho z nich a dalších tzv. vězňů svědomí je posíláno do koncentračních, pracovních táborů či jsou dokonce podrobováni nuceným transplantacím orgánů a vražděni.

Téměř dvě desítky českých a vietnamských praktikujících Falun Dafa v české metropoli vyjádřilo poklidným protestem nesouhlas s perzekucí jejich přátel v Číně.

Protest uspořádali s nadějí, že je možné perzekuci ukončit. „Věříme, že čínský totalitní režim brzy padne. Výsledkem našich snah je zvýšení zájmu o lidská práva v řadách našich evropských politiků. Nedávno došlo ke schválení rezoluce, kterou praktikující podali v Evropském parlamentu, a ta striktně požaduje zastavení teroru páchaného na lidech věnujících se Falun Dafa v Číně a nevidí důvod, aby byli praktikující této metody v Číně pronásledováni jen pro své přesvědčení, že následování univerzálních principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti je ta nejlepší věc na světě,“ uvedl Michal Kos, český praktikující Falun Dafa.

Sám se cvičení věnuje téměř osm let a podle jeho slov je Falun Dafa silným nástrojem pro zlepšení tělesné kondice a duševního zdraví.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.