Česká republika/Znojmo: Petiční akce na vinobraní ve Znojmě

Od praktikující Falun Dafa z České republiky

Dne 14. září 2013 se ve Znojmě uskutečnila petiční akce za zastavení pronásledování praktikujících Falun Dafa v Číně. Jako každý rok bývá ve Znojmě tradiční vinobraní, tak i praktikující Falun Dafa chodí do parku nabízet letáčky objasňující pravdu.

Ráno bylo deštivé, přesto se lidé zastavovali, když dostali letáček a ptali se, co je to Falun Gong. Počasí se během dne zlepšilo. Praktikující tak mohli mít dva stolečky s peticemi a další stolek s materiály objasňujícími pravdu. Nejvíc pozornosti upoutával velký banner s odebíráním orgánů, který byl pověšen na stromě tak, že jej nešlo přehlédnout. Když si ho někteří lidé přečetli, posílali k petičnímu stolečku své přátelé a známé, aby se podepsali. Většinou nevěděli, o co se jedná, a proto se ptali, co vlastně podepisují. Lidé potřebují vědět nejen o pronásledování, ale také důvod, proč Komunistická strana Číny Falun Gong pronásleduje. Proto je praktikující obeznamovali s příčinou pronásledování.

Malé děti dostávaly balónky s upoutávkou Pravda, Soucit a Snášenlivost. A tak se univerzální principy šířily mezi davem lidí. Rodiče si po přečtení upoutávky na balónku rádi vzali pravdu objasňující letáček nebo si vyslechli informace.

K vinobraní patří historické a pohádkové kostýmy. Jednou z masek, které tam chodily, byl muž v masce vodníka. Také on podepsal petici. Poté s využitím své pohádkové autority přiváděl další a další návštěvníky, aby rovněž podepsali petici.

Nedaleko petičních stolečků seděla skupina lidí, kteří již požili určité množství alkoholu. Praktikující proto váhali, zda za nimi jít či nejít. Nakonec se jedna praktikující odhodlala a šla za nimi. Dvě paní, když viděly v jejích rukou letáčky, reagovaly velmi odmítavě. Řekly, že nechtějí žádné letáčky. Praktikující jim řekla, že tedy jenom vysvětlí, co zde děláme a co je Falun Dafa. Všichni poslouchali a pak se skupinka pár lidí, i s jednou paní s odmítavým postojem na začátku, postavila a beze slova šli podepsat petici.

Někteří praktikující museli podstoupit brzké ranní vstávání a obstát náročnou přepravu z domova do Znojma. Deštivé počasí, které odrazovalo z účasti, se dopoledne ustálilo a navečer vysvitlo i slunce.

Fakta o pronásledování se dotkla srdce většiny lidí, a proto svůj postoj vyjádřili podpisem pod petici.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.