Česká republika/Třebíč: Výstava obrazů „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost“ v Třebíči

Od praktikující Falun Dafa z České republiky

Koncem prosince se na Střední průmyslové škole v Třebíči uskutečnila výstava obrazů „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost“. Zúčastnily se jí všechny studijní ročníky, včetně jedné třídy ze základní školy v rámci výtvarné výchovy.

Výstava byla spojena s krátkou přednáškou o historii Číny a jejích duchovních tradicích, o vzniku kultivační praxe Falun Gong a jejím pozitivním účinkům na zdraví a také o následném pronásledování této praxe, kterému se nevyhnuli ani umělci.

Po seznámení s okolnostmi, které předcházely vzniku této výstavy, se studenti podívali na krátké video o historii pronásledování Falun Gongu až po její současný stav. Na závěr si prohlédli za doprovodného slova díla umělců, kteří na vlastní kůži zažili pronásledování Komunistickou stranou Číny.

Studenti tak měli možnost se díky této výstavě dozvědět nejen o kráse kultivační praxe, ale i o krutosti režimu, který vládne v Číně.

Tato výstava vyvolala diskuzi mezi studenty a stala se podnětem k zamyšlení. Mnoho studentů i kantorů se připojilo k petici na zastavení pronásledování, brali si letáčky s informacemi o Falun Gongu a měli zájem naučit se cvičení.

Výstava zůstala středem zájmu i po vyučování.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.