Česká republika: Praktikující Falun Gongu z České republiky oceněn za filantropii

Český praktikující Falun Gongu byl oceněn prestižní cenou za filantropii pro rok 2012.

Ondřej Horecký obdržel 13. září cenu VIA BONA v kategorii „Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku“ za svou práci v Tanzanii i v České republice.

Cena VIA BONA se uděluje každoročně jednotlivcům a firmám za jejich dobročinné počiny. Kategorii „Srdcař roku“ popisuje nadace VIA, která cenu vyhlašuje, takto: „Cena je udělována jedinci, který se dlouhodobě a s výrazným osobním nasazením angažuje ve prospěch dobročinných projektů nebo neziskových organizací. Konkrétní veřejně prospěšnou oblast zároveň zásadním způsobem mění či posouvá pozitivním směrem.“

Ondřej odjel do Afriky poprvé v roce 2004 jako dobrovolník a od té doby se tak pravidelně vrací na jeden až tři měsíce. V roce 2006 založil společně s dalšími nadšenci občanské sdružení Bez mámy, které se soustřeďuje zejména na pomoc sirotkům v jihozápadní Tanzanii. Za dobu fungování sdružení vyrostla ve vesnici Mahango v kraji Mbeya nová školka, misijní dům pro katolické sestry, které se sirotky pomáhají a menší sirotčinec. Momentálně se staví velký komplex centra pro sirotky, prostřednictvím kterého chce sdružení poskytnout sirotkům lepší péči a vzdělávání.

Jako dobrovolník Ondřej za svou práci v Africe nejenom nebere žádné peníze, ale hradí si i své výdaje včetně letenky a stravování. Finance, které mu byly svěřeny dárci, používá přímo na projekty. „Jsem takový oddaný dobrovolník, který věří, že pomáhat by se mělo nezištně, a protože mi to okolnosti dovolovaly, rád jsem tak dělal a dělám,“ říká srdcař roku.

V roce 2007 přišel s nápadem, jak pomoci zapojit i školy v České republice. „Venkovské školy v Tanzanii vypadají opravdu uboze a kvalita výuky není dobrá. Děti se často mačkají v lavicích i po pěti a někdy musí sedět i na zemi. Prostředí pro výuku je hodně špatné,“ popisuje situaci v Tanzanii Ondřej.

Oslovil proto školy na své rodné jižní Moravě a spustil projekt Škola škole, kdy žáci u nás sbírají v průběhu roku peníze pro svou partnerskou školu a na konci se rozhodnou, na co je použít, ať už jsou to nové lavice, vymalování učebny, oprava třídy nebo branky na fotbal. Při svém pobytu v Africe Ondřej zvolené projekty realizuje a dětem v České republice pak přijde ukázat výsledky v podobě fotografií a videí. To, jak děti získají finance, nechává Ondřej na nich: „Zpravidla jsou to školní vystoupení, ruční výrobky, školní časopis a tak podobně. Nejdůležitější na tom je, že se děti učí pomáhat druhým už od raného věku a uvědomí si, že přebytek, který mají oni, není na druhé straně světa běžný.“

Na cenu Ondřeje nominovala Jitka Hudečková, zástupkyně ředitele ze Základní školy Uherský Brod I, která je do projektu Škola škole zapojena. V nominačním formuláři napsala: „Ondřej Horecký si zaslouží nominaci na cenu VIA BONA především pro svoje nadšení, nezištnost, osobní angažovanost, schopnost získávat další dobrovolníky pro práci občanského sdružení Bez mámy. Svou skromností, zaujetím a empatií dokáže oslovovat jak malé dětí, tak dospělé. Sám neočekává žádná poděkování a ocenění, proto jsem se rozhodla požádat o udělení tohoto ocenění za veškerou práci, kterou pro toto sdružení udělal a dělá. Podařilo se mu vybudovat ve velmi mladém věku organizaci, která pomáhá, zachraňuje, prezentuje naši zemi v daleké Tanzanii a sám dává velký osobní příklad řadě dětí a mladých lidí ve svém okolí. Učí děti nezištné osobní angažovanosti ve prospěch potřebných a ukazuje jim cestu v budoucím životě, kde ne vše je založeno pouze na hromadění hmotných statků, ale ukazuje cestu jejich využívání ve prospěch druhých.“

K Falun Gongu (Falun Dafa) se Ondřej dostal v roce 2006 ve Velké Británii. „Učení Falun Dafa změnilo celý můj náhled na svět. Snažím se být dobrým člověkem jak v rodině a práci, tak i ve společnosti. Principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti mi při aktivitách v Africe i doma nesmírně pomáhají a poskytují mi duchovní cestu životem. Ve všem, co dělám, snažím se to dělat čestně a poctivě, být přísnější k sobě a tolerantnější k druhým,“ říká Ondřej.

V posledních letech předal řízení sdružení svým nástupcům a už je z něj jen běžný člen. I když se do Afriky stále vrací, je rád, že se našli lidé, kteří půjdou v jeho šlépějích. Sám se chce teď více věnovat boji za ukončení perzekuce Falun Gongu v Číně. „Když se Komunistická strana Číny rozhodla Falun Gong v roce 1999 zakázat a zničit, postavila si proti sobě každého dvanáctého občana své vlastní země a zároveň se rozhodla zničit morální elitu národa. Tím, že popřela tradiční hodnoty své vlastní kultury, ničí morálku celého národa. Problém je, že její nátlaková politika a hodnoty negativně ovlivňují i zbytek světa. Státní zřízení, které usiluje jen o bohatství a moc, aniž by si vážilo lidskosti a dobroty, může sice mít krátkodobý prospěch, ale nakonec padne,“ míní Ondřej.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.