Tisková zpráva Asociace Falun Gong ČR, o. s.: Apelujeme – hrozí zákaz literatury Falun Gongu v Rusku!

Kde: Velvyslanectví Ruské federace, náměstí Pod Kaštany 1

Kdy: středa 11. července 2012, 15 – 17 hodin

Pozadí:

Vyzýváme ruský režim ke garanci základních práv pro praktikující Falun Gongu v Rusku

Ruští praktikující Falun Gongu, mírumilovné meditační praxe z Číny, podali 20. června 2012 odvolání k nejvyššímu soudu, aby zvrátili rozhodnutí považovat následující materiály Falun Gongu za extremistické publikace: hlavní knihu Falun Gongu „Zhuan Falun“ od zakladatele Falun Gongu, pana Li Chung-č'; „Zprávu o obviněních z odběru orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně“, zpracovanou kanadskými obhájci lidských práv Davidem Matasem a Davidem Kilgourem; a letáky Falun Gongu. Toto je poslední zákonný proces v Rusku, ve kterém mohou praktikující Falun Gongu bránit svou svobodu přesvědčení a projevu.

Rezoluce Evropského parlamentu (P7_TA-PROV(2012)0054) přijatá 16. února 2012 vyjádřila hluboké znepokojení nad zneužíváním protiextremistické legislativy k nezákonné implementaci trestních zákonů proti náboženským menšinám jako je Falun Gong a nad nepatřičným zákazem jejich materiálů s výmluvou na šíření extremismu. Literatura Falun Gongu, která propaguje principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti a klade důraz na nenásilí, běh přirozenosti a nesobectví nemá nic společného s extremismem v jakékoli podobě.

Od chvíle, kdy byla 16. července 2001 podepsána ruským prezidentem Vladimírem Putinem a bývalým čínským prezidentem Ťiang Ce-minem smlouva o „Dobrých sousedských vztazích, přátelství a spolupráci mezi Ruskou federací a ČLR“, ruské úřady používají článek 8 této smlouvy k zákazu nejrůznějších aktivit Falun Gongu v Rusku.

Rusko jako člen Šanghajské skupiny pro spolupráci umožňuje státním bezpečnostním složkám zacházet s praktikujícími Falun Gongu jako s mezinárodními teroristy. Právní základ protiteroristických aktivit Šanghajské skupiny pro spolupráci porušuje principy Spojených národů a určuje, že terorista může být osoba, která má určité ideologické názory, a nikoliv osoba provádějící určité činy. Stejně tak považuje za terorismus akce proti státu, ne proti jejím občanům.

Dochází k vážnému porušování práv praktikujících Falun Gongu v Rusku ze strany ruských úřadů, a to kvůli nátlaku čínského režimu, aby byl Falun Gong v Rusku zakázán:

1. Rozhodnutí Pervomajského okresního soudu v Krasnodaru z 27. října 2011 považovat literaturu Falun Gongu za extremistickou.

2. Zákazy aktivit, které organizují praktikující Falun Gongu. Dochází k nim na základě článku 8 smlouvy mezi Ruskem a Čínou, podle které jsou ruští praktikující považováni za teroristy jednoduše na základě pomlouvačných dopisů z čínského velvyslanectví bez fyzického či jiného důkazu.

3. Nucené deportace čínských občanů do Číny, a to i těch, kteří v Rusku žili s ruskými rodinami po mnoho let, a praktikujících Falun Gongu, kteří byli Červeným křížem registrováni jako osoby vyžadující mezinárodní ochranu.

4. Zákaz vstupu do Ruska mnohým praktikujícím Falun Gongu z jiných zemí bez vysvětlení důvodu.

5. Zamítnutí zaregistrovat organizace a média, která praktikující Falun Gongu provozují v různých regionech Ruska. Distribuce hanlivých materiálů o Falun Gongu (vydaných čínským velvyslanectvím v Rusku) federálním a regionálním státním úředníkům.

Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle – pomozte nám, prosím, zvrátit rozhodnutí o zákazu literatury Falun Gong v Rusku!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.