Finsko/Helsinky: Finští poslanci odsuzují krutost odběru orgánů v Číně

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Finský parlament zasedal 19. června naposled před letní pauzou. Praktikující Falun Dafa z Helsinek této příležitosti využili, aby poslance požádali o zveřejnění ukrutností, které se dějí praktikujícím Falun Dafa v Číně v rámci nelegálního odebírání orgánů zaživa.

Perzekuce Falun Dafa v Čínské lidové republice trvá již čtrnáct let. Za ty roky se na veřejnost dostalo dostatek podrobností o mučení, nucených pracích v pracovních táborech a odebírání orgánů zdravým praktikujícím pro zisk. Co je na tom všem ještě šokující, je skutečnost, že se tato praxe děje zatímco jsou oběti stále naživu.

Praktikující z Helsinek promlouvali o pronásledování k poslancům i kolemjdoucím před parlamentem a žádali je o podpis na petici vyzývající k ukončení perzekuce a odebírání orgánů. Vysvětlovali, že za tato hrubá porušení lidských práv musí být brána k zodpovědnosti Komunistická strana Číny.

Poslanci projevují podporu

Poslankyně Aila Paleniemiová si po cestě do parlamentu pozorně vše vyslechla a podepsala petici. O přestávce se vrátila, aby projevila svou podporu. „O těchto zvěrstvech jsem slyšela před pár lety a šokovalo mě, jak čínská vláda zachází s vlastními lidmi. Nedokážu tak organizované pronásledování pochopit a dělá mi to velké starosti. V parlamentu se ohledně této otázky silně ozvu a vyvinu vliv na Evropskou unii,“ uvedla politička.

Poslankyně Aila Paloniemiová

Svou podporu projevila i poslankyně Astrid Thorsová: „Domnívám se, že je velmi důležité, aby se mezinárodní společenství o odebírání orgánů zaživa dozvědělo a aby mezinárodní organizace vyzvaly k jeho zastavení. Chápu ty snahy, které se do toho vkládají. Pokud lidé z naší země nepůjdou do Číny pro transplantace orgánů, také to pomůže odběry orgánů zaživa zastavit.“

Poslankyně Astrid Thorsová

Mnoho poslanců uvedlo, že o odebírání orgánů četlo ve sdělovacích prostředcích a tvrdě ho odsoudili. Řekli, že pronásledování Falun Dafa je strašné. Jedna z poslankyň, která je zároveň předsedkyní jedné lidskoprávní organizace, prohlásila, že v této věci rozhodně nebude mlčet. O letáček požádal i bývalý finský premiér, když procházel kolem budovy.

Lékař a radní: „Máte mou naprostou podporu.“

Jeden z radních města, který je vystudovaným lékařem, praktikujícím Falun Dafa pověděl: „Děláte něco velice důležitého. Máte v této věci mou naprostou podporu.“ A poradil jim, aby kontaktovali místní nemocnice a doktory, kteří se zaobírají transplantacemi, aby se mohli v této záležitosti vyjádřit. Podle něj je to součást jejich práce jako doktorů vyučujících na finských univerzitách. „Musíte získat podporu od vlivných odborníků,“ prohlásil.

Občané i turisté jsou šokováni

Budova parlamentu je oblíbenou turistickou atrakcí. Jedna ze starších čínských turistek z USA řekla, že o odebírání orgánů četla v Epoch Times a věří, že je to pravda. Další dáma ze skupinky čínských turistů si pozorně prohlédla zobrazené informační panely a dlouho poslouchala praktikující, jak o pronásledování hovoří. Poprvé se dozvěděla, že upálení na náměstí Nebeského klidu byl jen obrovský podvod zosnovaný komunistickou stranou, aby získala falešné důkazy proti Falun Dafa a obrátila lid proti této oblíbené meditační praxi.

Nový emigrant ve Finsku se dlouho bavil s jedním z praktikujících. Řekl, že zastavit odebírání orgánů není pouze na Číňanech, ale je to zodpovědnost všech lidí na celém světě: „Potřebujeme, aby o těchto ukrutnostech promluvilo víc lidí.“

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/26/275879.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/30/140760.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.