Rakousko/Vídeň: Průvod praktikujících Falun Dafa za ukončení pronásledování

Dopisovatelé Ming-chuej v Rakousku

13. července 2013 se v rakouském hlavním městě konal slavnostní průvod, při kterém praktikující prezentovali krásu Falun Dafa a zároveň vyzývali k ukončení 14 let trvajícího brutálního pronásledování Komunistickou stranou Číny.

 
 
 
 
 
 
Průvod ve Vídni

Krásné počasí umožnilo mnoha lidem prohlédnout si výstavu obrazů Falun Dafa na náměstí svatého Štěpána (Stephansplatz). Lidé tady nebo u informačního stánku měli možnost získat víc informací a blíže se seznámit s touto problematikou. Četní turisté i místní lidé svým podpisem na petici podpořili žádost o ukončení pronásledování.

Slavnostní průvod se vydal do ulic v 13 hodin. V čele průvodu byl moderátor, který informoval o kráse Falun Dafa i o jeho pronásledování. Poté následovala skupina žen v bílém. Tyto ženy nesly fotografie umučených praktikujících v Číně. Za nimi následovala skupina s transparenty. Na jednom voze předváděla skupina praktikujících páté cvičení Falun Dafa. Na jiném voze pak předváděli odebírání orgánů živým praktikujícím v Číně.

Průvod začínal na náměstí Schwedenplatz a vedl přes hlavní obchodní třídy, kolem slavných památek a končil před Dómem svatého Štěpána. Turisté i majitelé obchodů neskrývali svou zvědavost a s vděčností si brali informační materiály.

Na tržišti hovořila jedna praktikující s čínským majitelem restaurace o pronásledování Falun Dafa Komunistickou stranou Číny. Řekl jí, že pochází z Číny, ale ještě nikdy neslyšel o loupeži orgánů nebo o mučení v pracovních táborech. Vysvětlila mu, že tamější média o tom nesmějí informovat a lidé, kteří tyto zločiny odhalí, jsou většinou zatčeni a sami se ocitnou v pracovním táboře. Avšak tento muž zůstal skeptický. Poté mu praktikující vyprávěla, že praktikuje mnoho let Falun Dafa a přečetla všechny knihy od pana Li Hongzhi. Díky tomu se těší dobrému zdraví. A toto už ten muž akceptoval.

Paní z Německa si delší dobu povídala s jednou praktikující, měla mnoho otázek, na které chtěla znát odpověď. Dcera, která stála opodál, se zaobírala svým telefonem. Praktikující k ní přistoupila blíž a řekla jí: „Pojď si to poslechnout taky, nech ten telefon na pokoji. Tohle je i pro tebe důležité.“

Jiná skupinka čtyř turistů chtěla více informací o systematické loupeži orgánů čínskými mocipány. Všichni byli poté ochotni podepsat petici. Jedna žena ukázala na svého bratra a řekla, že mu darovala svou ledvinu. Byla hrdá, že mu tím mohla pomoci. Zločiny komunistické strany v Číně odsoudila jako navýsost odporné a velmi doufá, že i její podpis přispěje k rychlému ukončení tohoto nelidského zacházení.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/15/276689.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/19/141124.html
Německá verze: http://de.minghui.org/artikel/74680.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.