Česká republika/Hradec Králové: Projekce filmu Svobodná Čína: Odvaha věřit – oživila Den lidských práv

Speciální projekce ke Dni lidských práv proběhla10. prosince 2013 na univerzitě v Hradci Králové. Film Free China: Courage to Believe (Svobodná Čína: Odvaha věřit) byl promítnut ve spolupráci s kinem Bio Centrál (v rámci Akademického filmového klubu). Projekci navštívilo asi 50 lidí, převážně studentů. Po skončení filmu se projekce setkala s vroucí diskuzí.

O den později, 11. prosince v Praze, se konala Speciální projekce ke Dni lidských práv ve spolupráci s Městskou knihovnou Praha. Do sálu knihovny přišlo několik poslanců a několik novinářů; celková návštěvnost činila asi 70 lidí. Od médií se dostavili zástupci časopisu Respekt a nezávislá webová televize Webvize.

Snímek vypráví skutečné osudy dvou lidí, muže a ženy, kteří byli v Číně zatčeni za to, že se věnují duchovní praxi Falun Gong a následují její principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Působivý dokument vykresluje monstróznost totalitního komunistického režimu, sílu masové propagandy či realitu čínských pracovních táborů. Na druhé straně vyzdvihuje odvahu lidí postavit se za svou víru bez ohledu na následky.

Sál knihovny byl asi z půli zaplněn a atmosféra byla velmi silná. Lidé po filmu zůstali sedět, ptali se a poslouchali diskuzi. Koordinátorům projekce se podařilo navázat vřelejší vztah se zúčastněnými politiky a plánují uspořádat promítání filmu rovněž v Poslanecké sněmovně v příštím roce.

Lidé z projekce odcházeli s posilněnou dobrotou v srdci. Při odchodu se ptali, kde mohou podepsat petici.

„Byla jsem v úterý na promítání filmu o pronásledování praktikujících v Číně,“ sděluje návštěvnice paní Eva. „Byla jsem překvapena perfektní připraveností večera a účastí mladých lidí. Komentující novinář uměl odpovědět na každou otázku – věcně a optimisticky. Byla to pro mne krásná, přátelská atmosféra,“ hodnotí paní Eva z Hradce Králové.

Předtím, v průběhu roku, proběhly i menší veřejné projekce, jako například v Dašicích, malém městě na Pardubicku.

„Mne osobně velmi oslovila i projekce v Dašicích, kterou uspořádala jedna praktikující Falun Gongu a tato projekce měla podobnou návštěvnost jako výše zmiňované projekce v Hradci Králové a Praze,“ sděluje Michal Kos, koordinátor projekcí.

Další menší projekce se uskutečnila v Praze v podobě privátní projekce pro klub ochránců přírody a uspořádal ji jeden praktikující Falun Gongu poté, co ho lidé z klubu sami oslovili. Dorazilo hodně diváků a také získali cenné informace a odcházeli změněni, s dobrým pocitem.

„Podle toho, jak jsem pochopil, má film dobrý dopad na lidská srdce…“ dodává Michal Kos.

„Bylo krásné vidět radost v očích lidí, kteří se mohli dozvědět pravdu…“ sděluje Jaroslava Musilová, jedna ze zúčastněných praktikujících Falun Gongu, a doplňuje: „Po projekci nás jeden pan poslanec povzbuzoval, že máme důležitou misi a že to nikdy nesmíme vzdát. Uvědomila jsem si více svoji zodpovědnost.“

Film Free China získává ceny na festivalech a různá jiná významná ocenění; například první cenu za hudbu od Tonyho Chena dostal na Hollywood Music in Media Awards. Kromě toho je film přizván k nominacím na Oscara. Rovněž se stal adeptem na nominaci za „nejlepší dokument“. Nominace budou oznámeny 16. ledna 2014.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UtfiemvWzVM


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.