Praktikující Falun Dafa z čínského venkova uctivě přejí ctěnému Mistrovi šťastný čínský Nový rok

Jak se přibližuje čínský Nový rok 2014, praktikující Falun Dafa z celého světa již tradičně posílají pozdravy webovým stránkám Ming-chuej. Spolu s pozdravy přicházejí četné vlastnoručně vyrobené pohlednice, básně a fotografie, aby s úctou popřáli našemu soucitnému a obětavému Mistrovi Li šťastný čínský Nový rok.

V této zprávě uvádíme některé z pozdravů, které zaslali ctěnému Mistrovi praktikující Falun Dafa z čínského venkova.

Ti, kdo pozdravy zaslali, pocházejí z pěti provincií v Číně – provincie Liao-ning, Chej-lung-ťiang, S'-čchuan, Šan-tung a An-chuej.

Mnozí praktikující zaslali pozdravy i jménem svých rodin nebo místních skupin studia Fa.

Všem Mistr velmi schází a jsou skutečně vděční za Mistrovu soucitnou a namáhavou spásu. Slibují, že budou pokračovat v dobré práci, stanou se pilnějšími v kultivaci a budou dělat dobře tři věci.

Migrující pracovníci přejí ctěnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z venkovské oblasti u Ta-lienu, provincie Liao-ning, přejí ctěnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z Suej-ningu, provincie S'-čchuan, společně přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z venkovské oblasti v provincii Chej-lung-ťiang přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z venkovské oblasti v provincii Chej-lung-ťiang přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z venkovské oblasti An-čchiou, Wej-fang, provincie Šan-tung, přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z malé skupiny objasňování pravdy ve venkovské oblasti Chaj-lun, Suej-chua, provincie Chej-lung-ťiang, přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z venkovské oblasti u města Fu-šun, provincie Liao-ning, přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z venkovské oblasti v provincii Šan-tung přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z venkovské oblasti u města Fej-čcheng, Tchaj-an, provincie Šan-tung, přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Malí praktikující z venkovské oblasti v Číně přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z venkovské oblasti v provincii Chej-lung-ťiang přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z venkovské oblasti v okrese Ťi-sien, Šuang-ja-šan, provincie Chej-lung-ťiang, přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z venkovské oblasti Chua-čchuan, Ťia-mu-s', provincie Chej-lung-ťiang, přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z venkovské oblasti v okrese Ning-che, provincie Tchien-ťin, přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Praktikující z venkovské oblasti v okrese Chaj-lun, Suej-chua, provincie Chej-lung-ťiang, přejí soucitnému Mistrovi šťastný Nový rok!

Zdroj: http://sk.minghui.org/201401281181/Praktizujuci-Falun-Dafa-z-cinskeho-vidieka-uctivo-zelaju-ctenemu-Majstrovi-Stastny-cinsky-novy-rok-19-pozdravov.html

Čínská verze: http://greetings.minghui.org/mh/articles/2014/1/27/286188.html

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2014/1/27/144630.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.