Mé pochopení - „kultivovat srdce, odstranit žádostivost “

Jedna praktikující Dafa z Číny

Nikdy jsem ještě nepřemýšlela o tom, jestli bych mohla napsat svoji zkušenost, protože jsem toho názoru, že jsem udělala příliš málo a tedy nemám o čem psát. Na webové stránce jsem často četla apely, že učedníci mají vzít do ruky tužku, aby sepsali své vlastní kultivační zkušenosti a zanechali je tak pro budoucí lidi. Ale já jsem si myslela, že to se mnou nemá nic společného. Nedávno jsem díky povzbuzení a pomoci od spolupraktikujících teprve poznala:, že napsat jednu zkušenost je také druh kultivace. Nechtít napsat zkušenost vychází z pohodlnosti, lenosti a jiných připoutaností, jako např. že někdo z Falun Dafa jenom bere a nechce nic dát. To je ale egoistický způsob myšlení. Když jsem to poznala, pomyslela jsem si, že sepíši své jednoduché poznatky, i když jsem to neudělala tak dobře, protože psaní je pro mě také kultivací.

1. Mé poznatky o „upřímnosti“

Když jsem četla knihu „Zhuan Falun“ poprvé, dal mi Mistr následující odkaz: „Co znamená, že srdce není upřímné? Znamená to, že se člověk zas a zas nepovažuje za praktikujícího.“ (Zhuan Falun, 2. překlad, 6. lekce, „Srdce musí být bezpodmínečně upřímné “) To bylo něco zcela jiného než to, co jsem chápala dříve pod „upřímností“ ; mé pochopení „upřímnosti“ byla přímočarost, nedělat nic špatného. Nyní jsem získala zcela jiný poznatek o „upřímnosti“. Ale jak se ukázalo později, byl to zase jen povrchní poznatek.

Vzpomínám si, když jsem v roce 2001 přijela domů z Pekingu z potvrzování Fa, vyšla jsem sice ven z nápravného zařízení, ale nacházela jsem se zase v „rodinném kontrolním zařízení“. Členové mojí rodiny měli o mě strach, a proto mě hlídali. Příbuzní mě neustále zahrnovali výčitkami; můj muž mi dokonce vyhrožoval rozvodem, ale má vůle kultivovat Dafa zůstala neochvějná. Myslela jsem si, když je mé srdce upřímné, nemůže mnou žádný člověk pohnout. Ale kvůli mým silným lidským názorům a připoutanostem, obzvláště strachu, jsem se stále cítila nejistá při rozdávání materiálů k objasňování pravdy. Dělala jsem to tak, jako bych vyřizovala nějaký úkol; když se vyskytly problémy, posuzovala jsem je s lidskými názory. Tím jsem se intenzivně učila Fa. Mistr říká: „Kultivace je ale nanejvýš tvrdá a velmi vážná, když jsi jen trošku nedůsledný, můžeš už spadnout dolů a okamžitě být zruinován, proto musí být srdce bezpodmínečně upřímné.“ (Zhuan Falun, 2. překlad, 6. lekce, „Srdce musí být bezpodmínečně upřímné“). Studováním Fa jsem poznala, že mé srdce upřímné nebylo. Za těmi pocity strachu se skrývaly trvalé připoutanosti, které jsem musela kultivací odstranit. Rozhodla jsem se, že zpřetrhám rodinná pouta a budu dělat dobře práci potvrzující Fa.

Tenkrát mě střežili členové mé rodiny velice přísně; nenechali mě večer odejít z domu. Klečela jsem před obrazem Mistra a prosila ho: „Mistře, prosím Vás pomozte mi. Chtěla bych jít ven, abych mohla rozdávat informace, nikdo by mi v tom neměl bránit.“ Vstala jsem, vzala informační materiály a šla ven. Když jsem se vrátila domů, dělal můj muž velký rámus a vyhrožoval mi, že zamkne dveře. Zůstala jsem klidná a příště jsem odešla zase. Časem si potom na to také zvykl. Někdy mi dokonce ohříval jídlo, když věděl, že jsem ještě nic nejedla. Já jsem napravila své srdce a tím jsem zpřetrhala rodinná pouta. V této době se mi také podařilo zbavit se mnoha lidských názorů a připoutaností a cítit, že je Mistr stále se mnou a ochraňuje mne. Někdy jsem přišla domů hodně pozdě a hlavní vchodové dveře byly už zamčené. V takový moment jel vždycky „náhodou“ někdo kolem a dveře otevřel. Věděla jsem, že to žádná náhoda nebyla, ale byla to pomoc od Mistra. V takových momentech mi často vytryskly slzy; cítila jsem, že Mistrovi dlužím pilné vykročení vpřed! Při provádění jsem skutečně zažila, že Mistr nám pomůže tehdy, když jsou naše myšlenky upřímné.

Před několika dny mi vyprávěla jedna spolupraktikující, jak upřímným jednáním učinila přítrž zlu. Tak jsem získala ještě hlubší poznatky o „upřímnosti“ . Vyprávěla mi, že k ní přišel policista a chtěl prohledat dům, podíval se Mistrovu fotografii na zdi a řekl: „Proč pořád ještě vyvěšujete jeho fotografie?“ Spolupraktikující odpověděla: „Jsi ty snad tak upřímný (jako můj Mistr)?“ Policista se nezmohl na odpověď a nakonec odešel, aniž by se Mistrovy fotografie dotkl. Tato upřímnost (poctivost), kterou ona myslela, má takovouto velkou váhu. Hluboce se mě to dotklo a poznala jsem také hlubší smysl těchto slov. Vidím v těchto slovech Mistrovu velkolepost, svatost, milosrdenství, to nekonečně zářící Budhovo světlo ve vesmíru. Pochopila jsem, že učedníci Dafa v období nápravy Fa mají s čistotou svého srdce spravedlivé myšlenky a mocnou sílu. Tato dobrota může opravdu přemoci sto zel.

Nyní jsem získala zcela nové poznatky o tom, co pravil Mistr, že „srdce musí být bezpodmínečně upřímné“, „upřímně myslet, upřímně jednat“, když jsou myšlenky spravedlivé, zlo se zbortí“, „jít spravedlivou cestou“ /volná citace/. To jsou mé poznatky o „upřímnosti“.

2. Mé poznatky o „kultivovat srdce, odložit žádostivost“

Na jednom malém setkání o výměně zkušeností v našem okrsku bylo otevřeno téma jak udržet v rovnováze manželský život. Někteří spolupraktikující byli toho názoru, že když se zcela odloží žádostivost, způsobí to mezi partnery konflikty; v nejhorším případě by se dokonce mohla vmísit i třetí osoba, což by mohlo vést k rozvodu. Někteří praktikující neměli moc jasno v tom, jestli ti dlouholetí praktikující by měli zcela odložit svou žádostivost? Nebo jestli postačí jen to brát zlehka? Nakonec většina praktikujících byla toho názoru, že se máme při kultivaci co možná nejvíce přizpůsobit formě běžných lidí. Mistr přece říká: „Není tím míněno, že se všichni stanete mnichy a jeptiškami. My se kultivujeme mezi běžnými lidmi, v budoucnu se bude naše kultivační cesta šířit pořád dál, ale pokud se bude dnes každý chovat jako mnich, kterým ale není, a kdyby se tak chovali všichni učedníci Dafa, tak to nejde.“ (Zhuan Falun, 2. překlad, 6. lekce, „Démonické zasahování při kultivaci“). Tedy postačí, pokud bereme žádostivost jen zlehka. Podle jejich názoru člověk nesmí sexuální život zcela vyloučit. Mladí praktikující se cítili obzvlášť podpořeni tím, že jedna starší praktikující, která je i kontaktní osobou, byla stejného názoru. Kvůli svým lidským připoutanostem jsem se tenkrát neodvažovala říci svůj názor. Od té doby jsem viděla u jedné spolupraktikující, která mi byla blízká, že si docela povolila uzdu. Neměla už téměř žádné zábrany ohledně žádostivosti, ponořila se hluboko do světa citů a dokonce přesvědčovala ostatní, že není správné sexuální život odmítat. Před několika dny jsme si na toto téma vyměňovali zkušenosti. Řekla jsem jí svůj názor. Teprve teď si to jasně uvědomila a také poznala vážnost této otázky. Co se jejího postoje vůči žádostivosti týče, velice toho litovala.

Když jsem si předsevzala, že napíšu zkušenost o svých poznatcích na toto téma, dozvěděla jsem se, že mnoho praktikujících má z tohoto hlediska problémy. Jedna starší spolupraktikující řekla: Veškeré problémy v manželství, které se vztahují k sexuálnímu životu, pocházejí vždycky z našeho špatného jednání. Myslela tím to, že bychom měli potřeby našich partnerů uspokojit, namísto toho, abychom hledali příčiny sami u sebe v našem Xinxingu. Byla jsem překvapena jejím názorem a uvědomila si vážnost těchto problémů. Vzpomněla jsem si, že jedna praktikující, kterou jsem znala, byla docela sebeuspokojená, protože už několik měsíců nebyla se svým mužem. Myslela si, že už toto srdce odložila. Ale když se dozvěděla, že její muž měl milenku, nemohla to snést. Její muž využil této situace, vyhrožoval jí tím a ona ustoupila. Po nějaké době se ponořila do světa citů a to velice uškodilo jejímu zdraví. Nakonec nebyla schopná ani dokončit cvičení. Když se jiná praktikující dozvěděla, že její muž má mimomanželské styky, vzdala se dokonce kultivace, aby manželství zachránila. Tady člověk vidí, jaké to může mít hrozné následky, když se kultivující nedokáží odpoutat od svých citů, své žádostivosti. Mistr říká: „Pokaždé, když se při praktikování objeví to či ono zasahování, máš hledat příčinu v sobě, zda existuje něco, čeho jsi se ještě nevzdal.“ (Zhuan Falun, 2. překlad, 6.lekce, „Démonické zasahování při kultivaci “)

Podívala jsem se zpět k procesu, jak jsem odložila manželskou lásku. Byla to také velmi bolestivá zkušenost. Každá zkouška mi připadá, jako kdyby mi někdo odřezával kousek masa z mého srdce. Když jsem pak tuto připoutanost odložila, cítila jsem najednou v srdci prázdnotu, momentálně nepříjemný pocit; ale potom jsem pocítila v srdci zvláštní čistotu. Dozvěděla jsem se, že tato čistota pochází z „pocitu“ chybějící hmoty. Mistr řekl, že se člověk nemůže dobře kultivovat, pokud nemůže odložit tyto city: „Když se těchto citů nezbavíš, nebudeš se moci kultivovat. Když z těchto citů vyskočíš ven, nikdo s tebou už nebude moci pohnout, srdce běžného člověka tě nebude moci strhnout s sebou. Na místo toho nastoupí Soucit, něco vznešeného.“ (Zhuan Falun, 2. překlad, 4. lekce, „Zvyšovat si Xinxing“) Když jsem toto srdce odložila, můj muž už ani neprotestoval, protože věděl, že jsem se rozhodla, a spontánně se odstěhoval z mého pokoje. Ale mé srdce přece jen nebylo tak čisté, takže po nějaké době se objevilo zase zasahování. Děti byly toho názoru, že naše oddělené ložnice přivedly do rodiny neklid. Můj muž toho využil a zase se ke mně nastěhoval. Já jsem pak poznala, že jsem se pořád ještě nezbavila tohoto „citu“. Prosila jsem Mistra, aby posílil mou vůli a abych nalezla se svým mužem v tomto problému klidné řešení. Když přišel manžel zase do mého pokoje, nepostavila jsem se proti němu. Mluvila jsem s ním v klidu o mé proměně díky kultivaci; řekla jsem mu, že Mistr mi dal nový život, že naše celá rodina z toho má užitek a že on mě nemá rušit, ale má mi pomáhat. Také jsem mu řekla, že chci jít touto kultivací vytrvale a nikdo mě nemůže zadržet. On že může být v pokoji se mnou, ale já budu dlouho do noci ještě číst a ráno ve čtyři budu cvičit. Hudba ho bude možná rušit ve spánku, který on potřebuje, neboť musí do práce. Je to přece kvůli jeho zdraví. Moje vlídné chování se ho dotklo a on odešel zpět do svého pokoje.

V létě roku 2000 za mnou přišel zase do pokoje a už nechtěl odejít. Řekla jsem mu, že když nechce odejít, ať u mne zůstane. Četla jsem ale soustředěně svou knihu a nestarala se o něho. Právě usnul, když jsem si lehla do postele. Ráno ve 04:00 hodin jsem vstala a meditovala jsem. Najednou jsem uslyšela žďuchnutí, můj muž spadl z nevysvětlitelných důvodů z postele na zem. Oba jsme se lekli. On vstal ze země a řekl sklíčeně: „Divné, jak jsem mohl spadnout?“ Od té doby už díky Mistrově pomoci do mého pokoje nepřišel. Já jsem na sebe kladla ještě vyšší požadavky, mé myšlenky byly čistší a on už mě více nevyrušoval. Od té doby už uplynulo několik let, co žijeme v harmonii. Tak jsem Mistrův Fa hluboce zažila: „Až se v budoucnu vykultivuješ na vyšší úrovně, budeš už sám vědět, co je třeba učinit, aniž bych ti to já musel říkat. Potom nastane jiný stav. Zachovávej jednoduše harmonický život.“ (Zhuan Falun, 2. překlad, 6. lekce, „Démonické zasahování při kultivaci“)

Mistr říká: „Z pohledu historie nebo z dimenzí vysokých úrovní jsou takové věci jako je lidská žádostivost a erotika velmi důležité k posuzování toho, zda se člověk může kultivovat nebo ne, proto musíme tyto věci brát opravdu na lehkou váhu.“ (Zhuan Falun, 2. překlad, 6. lekce, „Démonické zasahování při kultivaci“) Je to opravdu tak, v minulých kultivacích byla žádostivost a erotika jediným měřítkem k posuzování, zda se člověk může kultivovat či ne. V taoistické kultivační historii „Čchi Ce-C'“ se praví, že Tchie Kuaj Li a Čun Li Čchüan sháněli žáky. Přišlo více než 60 lidí. Každému dali ohořelou hůl dočerna. Tu noc museli všichni s tou holí spát. Když usnuli, proměnila se hůl v krásnou dívku. Příští ráno šli všichni s tou holí k Mistrovi a z těch 60 lidí měli čisté hole jen dva bratři. Všichni ostatní byli hned posláni domů; jenom ti bratři směli zůstat a také se úspěšně kultivovali.

Naše kultivace Dafa se liší ode všech kultivačních forem v historii. My se kultivujeme proto v prostředí běžných lidí, abychom se zbavovali citů. To je pozvolný proces. Mistr říká: „Přirozeně to není jednoduché, zbavit se všech citů najednou; kultivace je velmi zdlouhavý proces, je to proces, ve kterém jsou pomalu odkládány připoutanosti. Ale ty musíš na sebe klást přísné požadavky.“ (Zhuan Falun, 2. překlad, 4. lekce, „Zvyšování Xinxingu“) „Proto musíme mnohé připoutanosti, které jsou odvozeny z citů, brát na lehkou váhu, dokud se jich nakonec zcela nezbavíme. Takové věci jako je žádostivost a erotika náleží všechny k lidským připoutanostem a mají být odstraněny.“ (Zhuan Falun, 2. překlad, 6. lekce, „Při praktikování zapříčinit démonické zasahování“)

Mé pochopení je, že Mistr nás nakonec vyzývá, abychom tyto žádostivosti zcela odložili. Mistr je milosrdný, ale kritéria kultivujícího nesmějí klesat dolů; obzvláště učedníci Dafa očekávají velmi vysoké pozice ovoce. My musíme každou úroveň dosáhnout v solidnosti. Kultivujeme se v Dafa. Někteří se kultivují již velmi dlouho; jak je možné, aby žádostivost a erotika nebyly ještě odstraněny? Nejsou sami za sebe zodpovědní? Není to velice vážná záležitost? Přísně řečeno, nelaškujeme s Mistrovou dobrosrdečností? Náprava Fa se nachází již v nejposlednější fázi a my, dlouholetí učedníci, neměli bychom snad už zanechat tuto žádostivost? Alespoň ji brát na velmi lehkou váhu. Ale někteří praktikující toto srdce neodloží, hledají ještě nedostatky u druhých, aby mohli sami sebe ospravedlnit. Mistr v přednášce Fa velmi přísně řekl: „... řekl jsem již dávno, že erotická připoutanost a žádostivost jsou smrtící zkouškou kultivujícího. Člověk se nechal tímto lidským citem velice silně a mocně unášet.“ [...] „Je to snad proto, že je člověk příliš pohodlný? Ti, kteří se této připoutanosti nezbavili a hledají výmluvu, klamou sami sebe i ostatní.“ (Vyučování Fa na konferenci na západě USA 2004, 28.02.2004, změněno 10.03.2005, Otázky a odpovědi)

Moje pochopení je: Dříve než přijde ten velkolepý moment nápravy Fa do lidského světa, musíme dobře dělat ty tři věci a současně se sami napravovat a odložit lidské připoutanosti. „Kultivovat srdce, skoncovat se žádostivostí, odložit připoutanosti,“ („Kdo se odváží odložit srdce běžných lidí“, Li Hongzhi, 09.09.1988, z „Hong Yin“ )

V (Zhuan Falun, 2. překlad, 6. lekce, „Démonické zasahování při praktikování “), říká Mistr o erotice a o manželském životě: „Z pohledu vysokých úrovní se běžní lidé ve společnosti jednoduše hrabou na Zemi v bahně, aniž by pociťovali odpor k té špíně, oni si na Zemi s bahnem hrají.“ Vždycky, když čtu tento Fa, představuji si spontánně prasata ve vepříně. Myslím na ty mnohé staré kultivační knihy, kde bylo řečeno, že se člověk propadne dolů a přemění se na prase, když nemůže odložit srdce erotiky, a je jedno, jak vysoko se kultivoval. Nestojí v knize „Putování na západ“, že Ču Pa Ťie kvůli špatným myšlenkám na Čchang E (bohyně Měsíce, legendární žena, která poté, co tajně vypila elixír života svého muže, uprchla k Měsíci) porušila nebeské zákony, spadla dolů a stala se prasetem? Měli bychom si z této historky vzít ponaučení a vyvarovat se toho (srdce erotiky)! Mé vlastní poznání je: Abychom odstranili žádostivost, musí být nejdříve kultivováno srdce, člověk musí pracovat na svém srdci a klást na sebe přísné požadavky. Zůstane-li tvé srdce nepohnuto, můžeš nepozorovaně napravovat i ostatní. Protože to všechno způsobuje naše srdce.

To jsou mé jednoduché poznatky o „kultivovat srdce, odstranit žádostivost “. Má úroveň je omezená, chtěla jsem jen své poznání sdělit ostatním. Pokud objevíte nedostatky, prosím spolupraktikující o laskavou opravu.

Zdroj: http://de.clearharmony.net/articles/200512/28310p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.