Světla mají také život

(Clearwisdom.net) Pan Ta Čchiang a celá jeho rodina praktikuje Falun Dafa v Číně. Znovu a znovu byli svědky zázraků během let zasvěcených kultivaci v Dafa. Zde přinášíme pouze jeden příklad.

Pan Ta vyměňoval světla v každém pokoji ve svém domě. Asi o deset dní později si musel asi pět minut pohrát se světlem v dceřině pokoji, aby zase svítilo. Nesvítilo tak jasně jako světla v dalších pokojích. Na začátku si pan Ta myslel, že je to kvalitou toho světla. Zamýšlel ho vyměnit, až bude mít čas. Pak si uvědomil, že i světlo má svůj život a že by se neměl vzdát tak snadno.

Pan Ta seděl v dceřině pokoji a ve své mysli hovořil ke světlu: „Světlo, ty máš také život. Byl to tvůj osud a štěstí setkat se s praktikujícími Dafa. Každý den poskytuješ světlo praktikujícím. Jak to, že už nesvítíš? Budu tě muset vyměnit, jestliže se nerozsvítíš. To také pak bude tvá volba!“

Když pan Ta Čchiang o těch věcech přemýšlel, jeho oči spočinuly na dceřině pracovním stole. Na něm uviděl noviny, nikoli Dafa knihu. Náhle ho napadlo, že s tím souvisí problém s tím světlem. Namířil své myšlenku ke světlu a řekl: „Jestliže je ten problém kvůli tomu, co dělá má malá praktikující, pak by ses mělo rozsvítit, až tě zapnu. Pak, až má malá praktikující bude chtít rozsvítit, nerozsvěcuj. Když Ta Čchiang poté světlo opakovaně rozsvěcoval, pokaždé se rozsvítilo.

Pan Da si zavolal dceru a řekl jí, že se světlem nic není. Pak jí řekl, co se právě stalo. Nejdříve mu jeho dcera nevěřila, ale světlo se nerozsvítilo, když se pokoušela ho zapnout. Jejímu otci se to podařilo okamžitě. Pak to oba zkoušeli několikrát a jemu se to dařilo a jí ne.

Malá praktikující začala hledat v sobě. Objevila, že trávila čas prací do školy, sledováním televize, čtením novin a dalšími bezvýznamnými věcmi, místo, aby studovala Zákon. Ve svém srdci uznala své chyby a pak zkusila světlo znovu rozsvítit. Několikrát po sobě světlo rozsvítila. Byla tak radostná, že řekla: „Takže toto světlo má skutečně život! Sotva bych tomu kdy uvěřila!“

Je to tak! Lidské názory je opravdu těžké změnit. Lidé stěží uvěří, že by se jim takové věci mohly přihodit, a mnohem méně věřím tomu, že by se mohli stát jiným lidem.

"Tři stopy nad hlavou jsou duchovní bytosti.“ (Zhuan Falun) Doufám, že se každý rozhodne správně, když bude volit mezi tím, co je správné a co je špatné. Bohové sledují každou naši myšlenku, slovo i čin!

Čínská verze dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/30/129122.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/6/8/74230p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.