Česká republika/Praha: Představitelé Komunistické strany Číny získali anticenu za porušování lidských práv

Paní Marie Copps, česká módní návrhářka, bojuje za zlepšení lidských práv v Číně prostřednictvím světa módy. Ve středu 20. srpna 2008 v Praze před Velvyslanectvím Čínské lidové republiky uspořádala spolu se zástupci nevládních organizací ceremoniál, na kterém vystavila svou novou kolekci projektu Fashion for help. Jedná se o velkoformátové fotografie znázorňující kontrast krásy tradiční čínské kultury a hrůzy páchané čínským komunistickým režimem.

Bohumil Bartošek, mluvčí Asociace Falun Gong ČR, „vyznamenal“ komunistický režim za perzekuci následovníků duchovní praxe Falun Gong Vladimír Doležal z východočeské skupiny Amnesty International, předal čínskému režimu „Zlatou medaili za popravy“.

Paní Marie Copps zahájila ceremoniál slovy: „K založení tohoto projektu mě vedlo mé hluboké přesvědčení, že pokud chceme a jsme ochotni přispět ke zlepšení v oblasti lidských práv, změna může nastat. Ať jsou to totalitní režimy jako celky, které vládnou krutou silou a brutálně zasahují do životů svých občanů, nebo jednotlivci, kteří tyranským způsobem ovládají členy své rodiny, všude může doputovat naše pomoc a situaci zlepšit - pokud se o to alespoň pokusíme. Svoboda a demokracie by neměla být ve 21. století pro více než miliardu obyvatel této planety jen snem. Měla by být skutečností.“

Nespokojenost se situací lidských práv a svobody sdělovacích prostředků přivedla paní Marii Copps a další aktivisty k myšlence vyznamenat Komunistickou stranu Číny v oblastech, ve kterých drží světové prvenství, a to je trest smrti, cenzura novin a internetu, represe Tibetu, pronásledování praktikujících Falun Gongu a nelegální odebírání jejich orgánů a potlačování politické a náboženské svobody.

První medaili za trest smrti předal pan Vladimír Doležal, zástupce Amnesty International. Uvedl, že Čína popraví každoročně více lidí, než zbytek světa dohromady: „Mnoho z celkových šedesáti osmi zločinů, za které je v Číně možno vynést nejvyšší rozsudek, je nenásilných. A tak popravit člověka je možné kvůli daňovým únikům, pašování nebo kuplířství. Proto další medaile za popravy patří v tuto chvíli čínskému režimu.“

Druhou medaili za cenzuru tisku a médií předal pan Petr Kutílek, zástupce Olympic Watch, který řekl: „Komunistická strana Číny naprosto jasně porušila svůj veřejný příslib úplné svobody médií a totožných podmínek pro fungování novinářů v Pekingu způsobem, jakým tomu bylo v předchozích olympiádách. V čínských věznicích sedí asi třicet novinářů a sto internetových aktivistů a blogerů. V Číně prostě neexistuje svoboda slova a svoboda tisku. A proto si myslím, že je velmi důležité v tomto okamžiku předat Komunistické straně Číny zlatou medaili, jakožto největšímu porušovateli svobody tisku na světě a největšímu cenzorovi tisku na světě.“

Třetí medaili za represe v Tibetu předala čínskému režimu paní Kateřina Jacques, poslankyně. Svůj projev ukončila slovy: „Čínský režim je brutální a je také cynický. Učebnicovým případem je právě situace v Tibetu.“

Čtvrtou medaili za pronásledování Falun Gongu a nelegální odběr jejich orgánů předal pan Bohumil Bartošek, místopředseda Asociace Falun Dafa České republiky. Ve svém projevu uvedl: „Pokud budu mluvit k situaci praktikujících Falun Gongu v Číně, je doslova tragická. Rozsáhlými způsoby, jako je zákaz této praxe, pálení knih, vysoké pokuty, zabavování majetku či ztráta zaměstnání chce zlý duch Komunistické strany Číny donutit praktikující Falun Gongu ke zřeknutí se svého přesvědčení. Bohužel z těchto perzekucí vyrůstají další, ještě horší represe. Praktikující jsou nezákonně zavíráni jako zločinci, kdy jejich jediným zločinem je touha po sebezdokonalování. V koncentračních táborech jsou mučeni těmi nejhoršími z řad dozorců i skutečných zločinců s cílem je převychovat. K čemu je mají tito zločinci převychovat, jestliže praktikující směřují k ‚Pravdivosti, Soucitu a Toleranci‘? Slibovaná lidská práva se během několika let nezlepšila, ale zhoršila, a to nejvíce před zahájením olympijských her. Od konce roku 2007 do zahájení olympijských her zintensivnila vláda řešení Falun Gongu tak, že zatkla přes osm tisíc jeho žáků. Největší hrůzy, přesahující lidské pochopení a představivost, se však dějí v utajených táborech, kde jsou žákům Falun Gongu zaživa odebírány orgány ke komerčnímu prodeji a tito praktikující jsou pak spáleni.“

Poslední pátou medaili předala čínskému režimu za potlačování politické a náboženské svobody paní Marie Copps. Řekla: „Náboženství vždy byla a jsou pro lidstvo cestou, jak se odpoutat od světského života. Umožňují lidem kultivovat svoji mysl a žít v míru se sebou samým. Když žijeme v míru se sebou samými, umíme žít v míru i s ostatními. Víra v konfucianismus, buddhismus a taoismus nabízela Číňanům stabilní morální systém, který byl základem harmonie v jejich společnosti. Po nástupu Komunistické strany Číny do vedení se tato tradiční náboženství a hodnoty začaly ‚úspěšně‘ likvidovat. Zničení těchto tradičních hodnot bylo přímým útokem na čínskou morálku a podkopávání základů pro stabilitu ve společnosti. Tradiční kultura si váží života. Komunistická strana Číny však ve jménu revoluce nechává vyvraždit a vyhladovět miliony lidí. Lidé, kteří si přestanou vážit hodnoty života, morálně upadnou. Destrukce tohoto ducha se přímo odráží i v dnešní ekonomice. Celý svět dnes čelí záplavě kontaminovaných výrobků a potravin z Číny, které ohrožují naše zdraví a zdraví budoucích generací; zcizování a nerespektování autorských práv s ničivým dopadem na jejich majitele je dalším jasným příkladem morálního a etického úpadku Číny. Je to naše společná zodpovědnost a morální povinnost - povinnost zabránit této brutální devastaci ducha čínského národa nyní, předtím, než bude na změnu pozdě.“

Ceremoniál vzbudil zájem řady českých médií, včetně České televize. Pět zlatých medailí odeslali aktivisté představitelům čínského komunistického režimu poštou.

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.