Austrálie/Nový Jižní Wales: Ve věci žaloby na Ťiang Ce-mina a jeho spoluviníků se konalo slyšení

Jün Jün, reportér Ming-chuej v Sydney

15. září 2008 se u Nejvyššího soudu v Novém Jižním Walesu konalo slyšení ohledně žaloby australské praktikující Falun Dafa na hlavní viníky pronásledování Falun Dafa Ťiang Ce-mina, Luo Kana a „Úřad 610“.

Čínský komunistický režim v tomto případě použil různé metody při pokusu o ovlivnění nestrannosti australské justice, takže zmínil i otázku imunity. Právní zástupce žalující strany však soudu doložil, že obžalovaný Ťiang Ce-min a ostatní nemohou používat žádnou imunitu, protože spáchali zločiny mučení a genocidu, na což se imunita nevztahuje. Soudce pozorně prezentaci právníka sledoval a po jednání sdělil, že u tohoto případu brzy padne rozhodnutí.

Předsedkyně Asociace Falun Dafa v Novém Jižním Walesu zdůraznila, že Komunistická strana Číny se všemožnými prostředky snažila o to, aby žaloba byla stažena a činila na australský soudní systém nátlak i tím, že vznesla otázku imunity. Avšak podle slov předsedkyně asociace, zločinci páchající zločiny proti lidským právům žádnou imunitu mít nemají, a že má dalekosáhlý význam to, že byli hlavní viníci pronásledování Falun Dafa přivedeni před soud.

Před Nejvyšším soudem na náměstí Elizabeth Queens v Novém Jižním Walesu
Žena podepisuje petici na podporu žaloby na Ťiang Ce-mina
Lidé podepisují petici na podporu žaloby na Ťiang Ce-mina

Dále řekla, že je v podstatě jedno, jaký bude konečný rozsudek. Důležité je, že hlavní viníci pronásledování Falun Dafa byli souzeni v demokratické zemi, což je pro pachatele, kteří dodnes Falun Dafa v Číně pronásledují, alarmující a varující. Toto by je mohlo odstrašit. Věří, že v blízké budoucnosti bude Ťiang Ce-min postaven s ostatními pachateli před soud.

Paní Čang Cchuej-jing, žalobkyně a praktikující Falun Dafa, je australskou občankou. Když Komunistická strana Číny 20. července 1999 začala pronásledovací kampaň proti Falun Dafa, dožadovala se paní Čang Cchuej-jing pro Falun Dafa spravedlnost. Vzdala se svého komfortního života v Austrálii a odcestovala do Číny, aby tam apelovala. V Číně ji ale policie zatkla a ona byla protiprávně uvězněna na více než osm měsíců. Ve vězení ji surově mlátili a téměř umučili. Jen díky záchranným akcím australské vlády se mohla vrátit zpět do Austrálie a před čtyřmi lety podala u Nejvyššího soudu v Novém Jižním Walesu žalobu na bývalého vůdce Komunistické strany Číny Ťiang Ce-mina a také na „Úřad 610“ za mučení a genocidu.

Paní Čang Cchuej-jing řekla, že za poslední čtyři roky použila Komunistická strana Číny všechny možné prostředky k tomu, aby žaloba byla stáhnuta. Ale všechno bylo marné. Pokaždé, když čínští komunisté ruší, vycházejí na povrch jejich další zločiny. A přestože je tato cesta těžká, důvěra paní Čang Cchuej-jing zůstala nezlomena a ona ani na chvilku nezaváhala ve víře, že dobro nakonec nad zlem definitivně zvítězí. Žaloba byla podána proto, aby byly zastaveny zločiny Komunistické strany Číny a obnovila se důstojnost, morálka a právo na lidskost.

Mluvčí právního týmu, který žalobu na Ťiang Ce-mina podal, řekl, že mnoho místních občanů podepsalo petici na podporu žaloby na Ťiang Ce-mina. V krátkém čase pouhých dvou týdnů bylo sebráno více než šest tisíc podpisů. Mezi podepsanými se nacházeli i soudci Nejvyššího soudu, právníci a pracovníci z nedalekých vládních budov. Podepsal i jeden vedoucí provozu z nedaleké firmy a nejenže on sám petici podepsal, ale požádal ještě o další formuláře, aby mohli podepsat i všichni zaměstnanci firmy a tak mohli vyjádřit svou podporu Falun Dafa.

Dalším, kdo petici podepsal, byl obhájce lidských práv, který současně nabídl i svou právní pomoc. Jiný zase praktikujícím nabízel svou pomoc tím, že vyhledá právníky, kteří by se toho ujali. Mnoho kolemjdoucích vyprávělo praktikujícím, že psali na ministerstvo zahraničí i ministerstvo spravedlnosti a obdrželi i odpovědi. Všichni říkali, že zločinec typu Ťiang Ce-mina nemůže uniknout spravedlnosti a být zbaven zodpovědnosti za své spáchané zločiny.

Na náměstí Elizabeth Queens, nedaleko soudní budovy, praktikující Falun Dafa drželi velké a do očí bijící transparenty s nápisy: „Rozsudek“, „Falun Dafa je dobrý“, „Postavte Ťiang Ce-mina, Luo Kana a ‚Úřad 610‘ před soud“ a „Ochraňte nezávislost australského justičního výboru před ovlivňováním ze strany čínských komunistů“.

Praktikující pokojně a klidně cvičili a meditovali, a tak kolem sebe vytvořili klidnou a mírumilovnou atmosféru.

Paní Jang, praktikující Falun Dafa, řekla, že sem chodí každý den, ať prší nebo svítí slunce, protože musí informovat lidi o pronásledování praktikujících Falun Dafa v Číně. Doufá, že Australané se postaví na stranu praktikujících a pomohou co nejrychleji ukončit pronásledování.

V současné době je Ťiang Ce-min obžalován za mučení a zločiny proti lidskosti v patnácti zemích po celém světě.

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200809/76409.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200809/45222.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.