Česká republika/Znojmo: Informační akce na Znojemském vinobraní

Od praktikující Falun Dafa z České republiky

V sobotu 14. září 2008 se na Znojemském vinobraní kromě tisíců návštěvníků sešli také praktikující Falun Dafa. Po celé České republice již devátým rokem vytrvale sbírají podpisy na petici proti pronásledování a nelegálnímu odběru orgánů žákům Falun Dafa.

Kolemjdoucí podepisuje petici

Výhodné místo zajišťovalo obousměrný proud návštěvníků přímo kolem stolku s peticí a letáky. Oznámení na stolku „Petice proti nelegálnímu odběru orgánů živým lidem v Číně“ silně působilo. V lidech se pohnulo srdce a mnoho z nich šlo ihned petici podepsat - vše bylo řečeno touto jednou větou, nebylo třeba více vysvětlovat.

Skupince praktikujících se tak během jednoho dne podařilo rozdat tisíce letáků a získat stovky podpisů. Někteří z praktikujících chodili mezi lidmi a rozdávali letáky. Lidé i přesto, že byli zaujati bohatým programem, si letáčky s radostí brali. Jedna z praktikujících si koupila jako suvenýr středověkou halenu v barvách města Znojma. Někomu připomínala nejspíše organizátora vinobraní a tak se na ni lidé obraceli se žádostí o program akce. Místo toho dostali leták o Falun Dafa. Nikdo z nich neodmítl a se zájmem a zvědavostí si jej přečetli. V případě zájmu jim byly poskytnuty podrobnější informace.

Děkujeme všem za podporu.

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.