Polsko/Lublin: Objasňování pravdy na Jagellonském jarmarku

Ve dnech 12. až 13. srpna 2017 přijelo pět praktikujících Falun Gongu (Fa-lun Kungu) z Varšavy a Krakova do města Lublin, aby zde objasňovali lidem pravdu o pronásledování Falun Gongu, které stále v Číně pokračuje.

Praktikující hned po příchodu postavili stolek, na který umístili petici určenou pro OSN popisující nelidské odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu zaživa. Část praktikujících pak mluvila s kolemjdoucími a ostatní předváděli cvičení a meditaci.

Ačkoliv bylo ten den velmi horko, u stolku zastavovalo tolik lidí, že praktikující nestíhali podávat petici k podpisu, a tak si někteří lidé brali petici sami a podepisovali bez vyzvání.

Přestože byly prázdniny, u příležitosti jarmarku a zároveň kulatého výročí 700 let města Lublin byly ulice plné místních obyvatel i turistů. Některé rozhovory se vedly v angličtině a ukázalo se, že bylo prozíravé přivézt letáčky v několika jazykových mutacích.

 
 

Druhý den znovu přišlo poměrně velké množství lidí, kteří se zajímali o praxi a také o to, co se děje s praktikujícími Falun Gongu v Číně. I když začalo pršet a teplota klesla, stále přicházeli k petičnímu stolku noví lidé. Dokonce se objevovaly skupinky lidí, které se chtěly učit cvičení.

Někteří lidé, kteří se zastavili, aby podepsali petici, vyjádřili překvapení i pohoršení nad vraždami, které stále v Číně probíhají.

Jedna devadesátiletá babička se ptala se slzami v očích, jak je možné, že jsou lidé pronásledováni za to, že chtějí být upřímní, dobrotiví a tolerantní. Praktikující odpověděl, že to byl bývalý prezident Ťiang Ce-min, který se postavil proti ostatním členům Ústředního výboru Komunistické strany Číny a vyhlásil v roce 1999 zákaz Falun Gongu, s odůvodněním, že hodnoty, na základě kterých žijí praktikující, se neshodují se zásadami komunistické strany. Po vyslechnutí faktů babička odpověděla, že se bude denně modlit nejen za pronásledované, ale i za ukončení vraždění a nelidských praktik odběru orgánů. Vzala si několik letáčků, aby je mohla rozdat sousedům.

Podobných rozhovorů bylo více – pohnutých, srdečných, vedoucích k porozumění, že i přes všeobecný spěch v dnešním světě stále existují lidé, kteří se zastaví a najdou si čas vyjádřit soucit a podporu dobré věci. Během akce se rozdalo na pět tisíc letáčků.

 
 

Polská verze: http://pl.clearharmony.net/articles/a110954-Polska-Lublin-Wyjasnianie-faktow-o-Falun-Dafa-na-Jarmarku-Jagiellonskim.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.