Česká republika/Olomouc: Petiční akce během podzimní etapy Flory Olomouc

V sobotu 7. října 2017 praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) opět zavítali do Olomouce, aby zde na ulici rozdávali informační letáčky, ukazovali cvičení a mluvili s lidmi nejen o této kultivační praxi, ale také o jejím už 18letém pronásledování v Číně.

 

Tento den vrcholila podzimní etapa Flory Olomouc, a tak kolem petičního stolku prošlo bezpočet kolemjdoucích. Lidé se zastavovali, brali si nabízené letáčky, sledovali cvičící i podepisovali petici, která odsuzuje pronásledování, či trestní oznámení na Ťiang Ce-mina, který pronásledování započal.

 
 

Cvičení si vyzkoušela skupinka dětí, které procházely kolem se svými dvěma tetami. Za svou snahu byly odměněny krásnými skleněnými lotosy.

 

Také několik lidí se zájmem o cvičení si odneslo kontakty na praktikující, kteří mají na starosti cvičební místa.

Praktikující podpořil i jeden známý politik, který nedaleko od stánku praktikujících měl svůj předvolební stánek.

 


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.