Česká republika/Kroměříž: Petiční akce v Kroměříži

V pondělí 16. října 2017 se praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) rozhodli uspořádat petiční akci v malebném moravském městě Kroměříž.

Lidé zde byli velmi přívětiví, chápali důležitost principů Pravdy, Soucitu a Snášenlivosti, o kterých s nimi praktikující mluvili a které tak moc v současné naší společnosti chybí. Nebylo nutné přesvědčovat nikoho o tom, co by měl udělat, když jsou jiní lidé pronásledováni kvůli tomu, že tyto zásady se staly jejich životním krédem, a bez váhání podepisovali petici, která pronásledování odsuzuje.

Někteří nepodepsali hned, ale odcházeli od petičního stolku s hlavami skloněnými nad letáčky, které od praktikujících obdrželi. Netrvalo však dlouho a vraceli se zpět. Také s sebou přiváděli své známé a kamarády s tím, aby si přečetli bannery a vyžádali si letáčky.

 

Jeden muž, i když následuje jinou duchovní cestu, nemohl přijmout to nelidské týrání laskavých lidí, opakoval slova zděšení a lítosti nad tím, co se v Číně následovníkům praxe děje, a bez váhání podepsal petici.

Turista z Tchaj-wanu se také zastavil u petičního stolku, podepsal petici a na památku pořídil fotografii.

84letá katolička přišla požádat o informační letáček. Zajímala se nejen o cvičení, ale také o duchovní část praxe. Řekla, že celý život se snaží být dobrým člověkem, pomáhá jiným a myslí pozitivně. Svůj letáček nakonec darovala paní lékárnici, která o něj projevila velký zájem, a tak se vrátila k praktikujícím a požádala o další letáčky, aby je mohla rozdávat dále.

I lidé, kteří spěchali touto cestou na autobus, hned jak uviděli bannery znázorňující pronásledování, neváhali a zastavili se připojit svůj podpis pod petici.

Někteří dokonce telefonovali svým příbuzným a po telefonu vysvětlovali celou situaci a ptali se, zda mohou za dotyčného petici podepsat.

Praktikující navštívili během dne paní zástupkyni ředitele základní školy, blízko které se petiční akce konala. Ta slíbila, že si obdržené informace prostuduje a promyslí, jakým způsobem uvést Falun Gong na škole.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.