Musíme přemýšlet jako božské bytosti (1. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Maďarska

Ctihodný Mistře,

chtěl bych Vám uctivě poděkovat za předurčený vztah a za Vaše učení.

Drazí praktikující,

rád bych poděkoval za to, že jste mi pomohli pozvednout se v kultivaci. Od počátku mé kultivace jsem zažil mnoho zázraků. Po několik let jsem dostával mnoho příležitostí zbavit se připoutání k finančnímu zabezpečení. Uvědomil jsem si například, že i když jsem neměl dostatek finančních prostředků na to, abych cestoval na konference Fa, vždy se stal nějaký zázrak, aby se mi náklady vyrovnaly. To vycházelo z mých spravedlivých myšlenek.

Zbavit se obav

Nebylo pro mě snadné zbavit se názorů ohledně různých obav. Vždy mi zůstala malá část pochybností, například proto, že jsem nebyl schopen vidět, jak se věci vyvinou. Po nějaké době se pro mě tyto pochybnosti staly břemenem, a tak jsem se rozhodl, že se o tuto záležitost nebudu vůbec zajímat a přestanu se obávat o cokoli. Od té doby se už například nestarám o to, jestli mám nějaké další výdaje, protože bez obav mě problém už nemůže ovlivnit, prostě přestane existovat. Není důležité vidět celý proces v předstihu, a jak se věci budou vyvíjet. Nejdůležitější je, jestli věřím ve Fa. Pokud opustíme připoutání, nemůže nás nic ovládat, protože tam už nic víc není. Každý okamžik opuštění nějakého názoru nám dá kus svobody navíc.

Mám velké štěstí, protože jsem si vybudoval velkou víru v Mistra a Fa. O tom už nepochybuji. Pokud jsou moje myšlenky silné a spravedlivé, a například se koná nějaká významná událost praktikujících, vždy se něco stane, abych tam mohl být. Je to díky tomu, že toto odhodlání opravdu pochází z mého nitra.

Názory vždy přinesou jen potíže, je třeba je opustit

Pokud mám nějaký konflikt a moje představa je podrážděná, přinese mi to vždy bolest v srdci. Ztrácím vnitřní harmonii a stávám se iracionální. Představa může také spustit monolog uvnitř nás. K tomu dochází, když se druhá osoba dotýká naší představy, která se pak začne bránit, aby se ospravedlnila. Když ji chytíme, okamžitě ji musíme opustit a uvědomit si, že toto nemůže být naše skutečné já. Naše vlastní já by nikdy nevytvořilo takový druh monologu. V tomto okamžiku je také důležité, abychom nad sebou převzali kontrolu a pečlivě volili svá slova. Se silnými spravedlivými myšlenkami toho můžeme dosáhnout. Pokud se potýkám s nějakým problémem, který není v souladu s Zhen, Shan a Ren, jsem nervózní a ve stresu. Pak se vždy okamžitě pokouším zbavit připoutání k názoru, který se mi právě vynořil.

Není důležité pojmenovávat názory

Ušetřil jsem spoustu času, když jsem pochopil, že je zbytečné pojmenovávat své názory. Nepotřebuji už tolik času na dívání se do sebe, a přesto můžu daný názor ihned opustit. Není důležité znát jeho jméno, je jen důležité ho nechat jít. Jakmile cítím, že už nejsem ve Fa a cítím v srdci nepohodlí a myšlenky se mi stále vracejí, vím už, že za to může nějaká představa a že bych ji měl hned zastavit. Tímto způsobem je moje pozvedávání se v kultivaci mnohem efektivnější. Pokud je těžké opustit názor v ten okamžik a v té aktuální situaci, později je dobré si vzpomenout na danou situaci ve své mysli a toho připoutání se zbavit dodatečně. Se silnými spravedlivými myšlenkami můžeme také přenechat tyto myšlenky do rukou Mistra. Vždy, když to udělám, po velmi krátké době můžu cítit Mistrův soucit a také změny ve svém těle.

Tyto změny v těle cítím, kdykoli se pozvednu. V mém každodenním životě jsem mnohem energičtější a můžu pracovat lépe a bez velké únavy. Během kultivace musíme potlačit svůj lidský stav, fyzicky i duševně. Je mi skoro sedmdesát let, ale mám pocit, že mi není víc než třicet. Můžu běžet a mé tělo je mladé a lehké. Necítím žádné překážky.

Byl to samozřejmě proces naučit se žít bez obav. Právě jsem si uvědomil, jak je mnohem jednodušší žít bez těch špatných pojmů, které mě jen zablokovaly a dělaly pro mě všechno těžším. Zároveň se pro mě rozšířil nejen obzor, ale i čas, jelikož k nim už více nejsem připoután.

Čínská verze: http://www.zhengjian.org/2016/11/25/155669.html
Anglická verze: http://www.pureinsight.org/node/7217


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.