Zastavení vlivu Komunistické strany Číny: Mazanost

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Poznámka redakce: Prostředí v Číně je naplněno kulturou Komunistické strany Číny. Lidé žijící v takovém prostředí si ani neuvědomují, jak jsou jím ovlivněni. Tento článek je jedním ze série článků zabývající se nejběžnějšími problémy praktikujících, kteří jsou ovlivněni kulturou strany. Doufáme, že poslouží k rozpuštění vlivu komunistické strany.

Mazaný člověk ví, jak ochránit sám sebe, snaží se před všemi chovat příjemně, těží ze všech stran a má propracované mezilidské vztahy. Avšak touto „dovedností“ si praktikující poškozují svou kultivaci.

Mazanost je součástí vzorce myšlení kultury Komunistické strany Číny. Přesto, že je rozšířená, stále je těžké ji odhalit. „Komunistická strana je odchylka v lidské historii. Její ideologie jde proti lidské přirozenosti. Něco takového neexistovalo v žádné starodávné kultuře v minulosti. Stranická kultura (v Číně) vznikla jako důsledek dlouhodobého působení komunistické strany. Její indoktrinace je násilná, důkladná, velmi intenzivní, kontinuální a zároveň velmi mazaná, pokrytecká, dobře skrytá, s plynule měnícími se zásadami. Svůj vliv zesiluje pomocí násilí, využívá lidských tužeb po osobním prospěchu a použije jakýkoliv nástroj za jakýchkoliv okolností, jen aby uplatnila svůj vliv.“ – z knihy Rozpouštění kultury Komunistické strany Číny.

Moje osobní zkušenosti

V roce 2013 jsem navštívil praktikující z jiného města. Jakmile jsem vystoupil z vlaku, uviděl jsem v jiné dimenzi nade mnou temné přisluhovače a Ťiang Ce-mina, bývalého čínského diktátora, vepředu, následovalo je velké množství zkažených duchů. Koordinátor této oblasti byl na seznamu hledaných osob a mobilní telefony praktikujících byly odposlouchávány. Situace zde byla kritická. Mistr mi poskytl velkou pánev a instruoval mě, abych usmažil zlo a poté i mazanost. Mistr mi také dal nůžky, abych mohl odstřihnout šňůry, které byly připojeny k mobilním telefonům praktikujících.

Většina místních praktikujících se opravdově nekultivovala. Jen se kolem Dafa nachomýtali a vyhledávali problémy u druhých. Někteří z nich zdaleka nesplňovali požadavky, a tak neměli žádné sloupy kultivační energie. Mazanost je zablokovala od přizpůsobení se Dafa. Připoutání k lidským názorům zasahovalo do jejich práce na spáse vnímajících bytostí.

Upřímně doufám, že se tito praktikující rychle zlepší.

Jeden praktikující koordinoval projekt na instalaci satelitních talířů pro příjem programů televize NTD. Kdykoliv vznikly potíže, snažil se ochraňovat, obcházel problémy a skrýval, co si myslí. Dlouhou dobu mluvil stále dokola o nedůležitých věcech, než se konečně dostal k hlavnímu tématu. Vypadalo to, že se snaží vypadat důstojně, ve skutečnosti však nedělal věci v souladu s pravdivostí a někdy také propukl v hněv. Jednou uhodil svou dceru, vysokoškolačku, kvůli triviálnosti. Její oko krvácelo. Než si uvědomil, co udělal, jeho nesmrtelné dítě se rozpustilo, sloup kultivační energie se rozlomil a měřítko jeho charakteru výrazně kleslo. On i jeho rodina byli nakonec zatčeni. Jeho dcera pod nátlakem napsala prohlášení, že už nebude praktikovat.

Jiný praktikující měl před ostatními prestiž a mnozí ho obdivovali. Chvástal se, že když byl ve vězení, neměl strach. Nicméně, později vyšla najevo skutečnost, že se tam neodvažoval objasňovat pravdu, a poté, co byl propuštěn, se neodvažoval používat bankovky, na kterých byla napsaná slova ohledně Falun Gongu. Jediné, na co se zmohl, bylo sledování DVD Shen Yun doma. Nepřemýšlel nad tím, jak zachránit více vnímajících bytostí a spíše se zajímal o běžné záležitosti a politiku, rád debatoval o tom, kdo má jakou úroveň v kultivaci atd. Ti, kdo ho obdivovali, byli nakonec zatčeni a donuceni, aby napsali prohlášení, že už nebudou praktikovat.

Výše uvedené je několik příkladů, které ilustrují projevy mazanosti.

Tvářit se mazaně, rozpouštění kultury strany

Mistr řekl:

„Musíte naozaj, opravdivo vložiť do kultivácie nejakú námahu a neskĺznuť k tomu, že to budete robiť iba povrchne; nemali by ste mať toľko ľudských pripútaností. Na každej jednej vašej myšlienke a každom jednom čine môže Majster vidieť, aké je vaše srdce. Najmenej rád mám tých, čo iba rozprávajú, ale nekonajú. Nemám rád ani tých, čo sú prešibaní. Mám rád tých, čo sú čestní a jednoduchí, úprimní a s oboma nohami na zemi. Takisto dúfam, že po toľkých rokoch kultivovania všetci dokážete pozitívne rásť v múdrosti a nenaučíte sa příliš veľa z toho, ako riešiť svetské záležitosti a ako sa správať ako ľudská bytosť vedúca svetský život.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku, Manhattan, otázky a odpovede, 5. 9. 2010)

Za příklad si můžeme vzít mnoho odvážných hrdinů v čínské historii, jako byl Jüe Fej, Wen Tchien-siang či Čchü Jüan. Obětovali se pro druhé a zůstali neochvějní ve své víře. Oni jsou opravdovou páteří čínského národa.

Mnozí praktikující se neodvažují říct cokoliv druhým, aby si je neznepřátelili, i když by to prospělo praktikujícím a mělo by to pozitivní účinek při spáse více vnímajících bytostí. Jako prioritu pouze vidí chránit si svoji tvář, pověst a vztahy s druhými. Avšak nedrží se dodržování pravdivosti a nechtějí se obtěžovat, aby ostatní napomenuli. Druzí praktikující si pak nemohou odkultivovat své nedostatky, které mohou být následně zneužity starými silami, a v důsledku toho mohou dokonce přijít o svůj život. Kde jste zanechali svůj soucit, že jste dovolili, aby se toto přihodilo?

Jak mohou být učedníci Dafa na tak důležité misi tak pokrytečtí, bázliví a sobečtí? Proč se necháte unášet upadající morálkou společnosti? Staří Číňané měli rčení: „Pravé zlato se nebojí žádného ohně.“ A také: „Vůně švestkových květů pochází z kruté zimy.“ Měli bychom nést zodpovědnost za sebe, splnit požadavky Zákona ve všech ohledech a odolávat všem pokušením.

Mazanost dělá člověka chladným, apatickým, vychytralým, člověk se vyhýbá konfliktům a ignoruje svá připoutání. Mazanost odcizuje praktikující navzájem. Tento dobře skrytý prvek stranické kultury marní naším časem, když se stále vyhýbáme konfliktům. Rovněž nás zbavuje samostatného úsudku, jedinec chce prostě jen „zapadnout“. Když se toto neodstraní po dlouhou dobu, daný člověk se stane postupně odchýleným a necitlivým. Vypěstuje si dvojí osobnost, přestane důvěřovat druhým a je snadno ovlivnitelný.

Mazanost je trikem komunistické strany, kterou používá v boji o moc. Je proti zásadám Dafa: pravdivosti a soucitu. Je to překážka pro vnímající bytosti, aby získali spásu, ale také pro praktikující.

Božská kultura má sílu napravit všechny odchylky a vede lidi k přirozenosti. Rozpoznat své vlastní nedostatky vyžaduje silnou sebereflexi a pevnou morálku. Je to jediný způsob, jak odstranit stranickou kulturu ze své mysli.

Přijmout myšlenkové vzorce stranické kultury je snadné, když žijeme pod totalitním režimem a jsme jím léta očkováni. Praktikující by se měli chovat podle tradiční kultury a odstranit jedovaté prvky stranické kultury tím, že budou číst Devět komentářů ke komunistické straně. Opravdový kultivující by měl být čistý, jednoduchý, psychicky zdravý, ctižádostivý a optimistický. Aby nám šla kultivace dobře, musíme nejdřív osvobodit vlastní myšlení, pouze poté můžeme naplnit své zodpovědnosti a zachraňovat vnímající bytosti.

Někteří běžní lidé jsou jednoduší, upřímní, nejsou připoutaní k osobnímu prospěchu a jsou bez nenávisti. To jsou ti, které Mistr popisuje jako: „V Tao, bez kultivovania Tao.“ (Zhuan Falun II)

Abychom minimalizovali utrpení během nápravy Zákona, musíme jít cestou kultivace spravedlivě a v každém aspektu splňovat požadavky Dafa. To nás ochrání před nebezpečím. To je také důvod, proč nás Mistr stále trpělivě varuje, abychom nenechali zneužít žádné naše mezery. Mistr stále dohlíží na to, aby jeho učedníci dospěli!

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/24/330256.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/2/159785.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.