Zachraňování bytostí je naše mise

Od praktikujícího Falun Dafa z provincie Liao-ning, Čína

Jsem praktikující Falun Dafa z provincie Liao-ning. Praktikující z naší oblasti vytvořili velmi těsnou skupinu, vystoupili vpřed a pilně objasňovali pravdu. Došlo to až do takové fáze, že téměř každý v naší oblasti ví o Falun Dafa a o tom, že bude mít dobrou budoucnost, pokud vystoupí z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací. Začali jsme tedy chodit do okolních venkovských oblastí.

V každé vesnici a v každém domě by se měli všichni dozvědět pravdu. A mnozí lidé, kteří ještě o Dafa nevěděli, nám opravdu dychtivě naslouchali.

Na nikoho nesmíme zapomenout

Jednou jsme hovořili s mužem ze statku, který nám zprvu nevěřil. Až když jsme k němu chvíli promlouvali, pochopil.

Řekl: „Není pro vás snadné chodit od dveří ke dveřím, navíc v tak horkém dni. Prosím, buďte opatrní, protože zde můžete narazit na všechny druhy lidí. Co budete dělat, když vás udají? Radím vám, abyste raději šli jen do pár domů a pak rychle spěchali pryč.“

Poděkovali jsme mu za jeho péči, ale nemohli jsme s ním souhlasit. Jak bychom někomu mohli nenabídnout šanci, aby se vyhnul katastrofě?

Při odchodu nám popřál hodně štěstí a vyjádřil obdiv nad tím, jak tvrdě pracujeme.

Další dům obývala rodina tří generací. Když jsme postupně promlouvali k jednotlivým členům, zjistili jsme, že mnozí z nich nás ignorují a místo toho hrají mahjong. Starší dáma, která vlastnila dům, nás nakonec požádala, abychom odešli.

Když jsme odcházeli, nedalo mi to a řekl jsem ostatním praktikujícím, že bychom je neměli zanechat napospas nepříznivému osudu. Rozhodli jsme se tedy, že se vrátíme. Zaměřil jsem se na tu starší dámu: „Nemůžeme jen tak odejít, aniž byste znali pravdu o komunistické straně. Prosím, poslouchejte nás, chceme jen, abyste unikly katastrofě.“

Neochotně nám tedy dala svolení. Po nějaké době se nám opravdu podařilo, že někteří z nich vystoupili ze strany. Jeden muž nám řekl, že nikdy nebyl členem strany a ani členem žádné její organizace. Požádal jsem ho tedy, aby si alespoň pamatoval: „Falun Dafa je dobrý! Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré!“

Naše oběť za to stojí

Jeden člověk nám řekl: „Vaše organizace je tak velká. Musí vám dobře platit, že jste ochotni toto všechno dělat.“

Vysvětlili jsme mu, že žádnou organizaci nemáme a že to všechno platíme ze svého.

Udiveně se na nás podíval. Nemohl uvěřit tomu, že bychom všechny ty materiály a cestovní náklady financovali ze svého.

Vysvětlil jsem mu: „Praktikuji Falun Dafa už osmnáct let. Tato praxe má dobrý účinek na zdraví, mohu tedy ušetřit náklady za léky a za návštěvy doktorů. Toto všechno dělám jen z přání, abych pomohl lidem dozvědět se pravdu o Dafa a oni pak mohli mít dobrou budoucnost.“ Tento muž poté také pochopil.

Jednou jsme dorazili do domu staršího manželského páru. Velmi se zajímali o to, co jsme jim povídali. Poradil jsem jim, aby recitovali: „Falun Dafa je dobrý! Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré!“ Oba souhlasili.

Všiml jsem si, že poslouchají hudbu. Nabídl jsem jim tedy, že jim příště donesu také nějakou Dafa hudbu. Další den pršelo, přesto jsem jim ty písně donesl. Projevili velkou vděčnost. Tehdy jsem si pomyslel: „Pokud díky mým snahám může být někdo spasen, stojí to za to, bez ohledu na to, kolik musím obětovat.“ Muž mi při odchodu ještě jednou v slzách poděkoval.

Jindy jsme mluvili s jiným starším mužem, který se zdál být ve špatném zdravotním stavu. Pověděl jsem mu: „Komunistická strana Číny zabila mnoho lidí v mnoha politických kampaních, jakou byla například velká kulturní revoluce nebo masakr na náměstí Nebeského klidu. Nyní pronásleduje praktikující Falun Dafa. Když Bůh potrestá komunistickou stranu, její členové nebudou ušetřeni. Takže nechceme, aby lidé byli pohřbeni spolu s ní.“

Spolupraktikující navrhl, abychom pro něj vymysleli přezdívku, aby mohl vystoupit ze strany. Se slzami, které mu stékaly po tvářích, přikývl: „Děkuji moc!“

Spása lidí je na prvním místě

Mnoho praktikujících bylo však při našich pravdu objasňujících aktivitách zatčeno. Přesto jsme v našich snahách chodit na venkov nepolevili.

Jednou jsme přišli do vesnice a rozdělili jsme se do dvou skupin. Když nastal čas odchodu, zavolali jsme druhé skupině. Nezvedali však telefon.

Zavolali jsme domů jednomu praktikujícímu, aby pro nás přijel autem. Jakmile přijel, kroužili jsme ještě nějakou dobu ve vesnici a pátrali po druhé skupině. Ale marně.

Když jsme se vrátili do našeho města, šel jsem rovnou do domovů těch nezvěstných praktikujících. Tam jsem se dozvěděl, že byli zatčeni.

Informovali jsme praktikující v naší oblasti a požádali je, aby vysílali spravedlivé myšlenky. Někteří šli žádat na policejní stanici, aby praktikující propustili. Domů jsme se dostali až pozdě v noci. Další den jsme o této situaci sdíleli, dívali jsme se dovnitř a hledali svá připoutání. Poté jsme šli na venkov, tak jako obvykle. Zanedlouho jsme se dozvěděli, že dva ze šesti zadržených praktikujících byli propuštěni a třetímu se podařilo uprchnout. Další byl propuštěn po lékařské prohlídce a zbývající dva byli propuštěni o dva dny později.

Díky zachraňování lidí se nám podařilo také odstranit mnoho připoutání, jako strach, neochotu přijímat kritiku a soutěživost. Mnozí z nás si také uvědomili, že nyní máme mnohem více soucitu, méně soutěživosti a více laskavosti než touhy po odplatě. Snažíme se využívat veškerých příležitostí na záchranu lidí. Za všech okolností je spása lidí na prvním místě.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/4/338280.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/26/161441.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.