Německo/Informační centrum Falun Dafa: Itálie přijala nový zákon proti nezákonnému odebírání orgánů

Poslanecká sněmovna Itálie přijala dne 23. listopadu 2016 zákon, který mimo jiné zakazuje obchodování s orgány s Čínou.

Následující formulace budou vloženy do italského trestního zákoníku, článek 601:

Každý, kdo jakýmkoliv způsobem nelegálně obchoduje s orgány nebo částmi orgánů z živého člověka, nebo provozuje tento obchod, bude potrestán odnětím svobody, a to od tří do dvanácti let, a pokutou ve výši 50 000 až 300 000 eur. Je-li trestný čin spáchán osobou, která vykonává povolání ve zdravotnictví, pak bude tato osoba trvale vyloučena z výkonu tohoto povolání.

Pokud se nejedná o závažný trestný čin, každá osoba, která toto provádí, nebo cestuje za účelem transplantace orgánů (zveřejňovaných nebo šířených prostřednictvím počítače nebo telematiky, reklamy na prodej orgánů nebo částí orgánů, které se vztahují na odstavec 1), bude potrestána odnětím svobody, a to od tří do sedmi let, a pokutou ve výši 50 000 až 300 000 eur.

Návrh zákona byl poprvé představen v roce 2013. Senát Itálie jej schválil 4. března 2015. Podle italských právních předpisů byl poté předán Poslanecké sněmovně Itálie.

23. listopadu 2016 jej Poslanecká sněmovna v Římě jednohlasně schválila. Po čtrnácti dnech od podpisu prezidentem Itálie vstoupil nový zákon v platnost.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/a120853-Falun-Dafa-Informationszentrum-Deutschland-Italien-Gesetz-gegen-Organraub.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.