Česká republika/Praha: Dlažba Hradčanského náměstí nesla vytrvalé a neutuchající myšlenky proti bezpráví

Na Hradčanském náměstí v Praze se 20. července 2016, kdy je smutné výročí začátku genocidy vlastních lidí z praxe Falun Gong (Fa-lun Kung) čínským režimem, sešlo téměř 80 praktikujících z Čech, Moravy, Vietnamu a Slovenska, včetně páru etnických Číňanů. K jejich vystoupení patřila tisková konference, formace při společném čchi-kungovém cvičení, meditace a také přímý vstup do rozhlasového vysílání.

 
 

Na podporu pokojného shromáždění přišlo několik zdravic, mezi nimi byla podpora od Mgr. Bc. Jakuba Michálka, předsedy klubu Pirátů v zastupitelstvu hlavního města Prahy, od MgA. Hany Třeštíkové, radní pro kulturu a sousedské vztahy Městské části Praha 7, od poslankyně Markéty Adamové nebo od Mgr. Jana Čižinského, starosty Městské části Praha 7.

„…tento večer s bolestí myslím na všechny v Číně pronásledované, mučené a zabíjené lidi praktikující Falun Gong,“ napsal Mgr. Jan Čižinský.

„Děkuji za kampaň, kterou děláte, a posílám do ní svůj příspěvek. Doufám, že se i díky ní více lidí v České republice dozví o pronásledování a likvidaci následovníků Falun Gongu,“ sdělila Markéta Adamová, poslankyně Parlamentu České republiky a zastupitelka Městské části Praha 8.

„Děkuji za informaci – o rozsahu čínské represe Falun Dafa jsem nevěděl,“ napsal doc. Jiří Drábek, PhD. z Ústavu molekulární a translační medicíny (IMTM) Olomouc. „Jako bývalého spolupracovníka Registru dárců kostní dřeně se mě dotýká dvakrát. Svíčku zapaluji offline. Morálně projekt ‚Rozsviťte své srdce‘ určitě podporuji.“

 
 
 

Nescházelo informování kolemjdoucích o tom, jaká je odvrácená tvář ekonomického lesku současné velmoci, Číny. Součástí tichého shromáždění bylo vypuštění balónků, z nichž každý nesl příběh a motto vlastnoručně napsané praktikujícími Falun Gongu.

 
 

U petičního stolku se zastavovali kolemjdoucí Pražané i turisté. Zastavila se také matka s dcerou. Dcera byla pohnutá tím, co slyšela a četla z letáčku, proto se rozhodla petici podpořit. Když podepsala, její matka se obrátila a chtěla odejít. Dcera ji však chytla za předloktí, přitáhla k petici a řekla jí, aby ji podepsala také. Matka váhala, ale dcera byla neoblomná, bylo vidět, že se ji snaží přesvědčit o tom, proč to udělat. Nakonec matka svolila a podepsala.

Pár turistů řekl, že petici už podepsali v Kanadě, ale že ji podepíší i u nás, usmáli se a hned šli podepsat.

Řidič, který zajížděl na náměstí s cisternou a kropil dlažbu, vyjádřil přání, že chce petici také podepsat. Podepsal, dostal na památku lotosový kvítek, poděkoval a popřál mnoho štěstí.

Kolem proběhl také jeden z mnoha čínských turistů, a aniž by přijal letáček, zvolal: „Falun Dafa hao!“. Šel se nechat vyfotit se cvičícími a pak ještě rychle běžel pro manželku a přivedl ji, ať se také podívá.

 

„Licoměrnost dokážeme rozpoznat“

Zpěvačka Marta Kubišová podpořila celkově kampaň „Rozsviťte svoje srdce“: „Kampaň jsem se rozhodla podpořit vlastně už před těmi asi šesti lety z toho důvodu, že právě ty tři pojmy, jimiž žije Falun Gong, ty tři pojmy mi velice kombinují, a přála bych si, aby oslovily více lidí. Bohužel, svět se nepoučil. Svět si čechrá peří, na promenádách – nic se neděje, obchod frčí, všecko frčí – a tady jsou lidi, kteří jsou těžce utlačováni. Jejich vláda přitom dělá, že je vše v nejlepším pořádku! A tahle licoměrnost mně opravdu hodně vadí.“

 

Matěj Ruppert, zpěvák z funkové a popové skupiny Monkey Business řekl: „Především my, kteří jsme zažili komunistickou společnost, máme dluh vůči společnosti. V západních státech bylo více lidí, kteří nás v té době podporovali. Pomáhali nám a také možná napomohli i k té změně, která naštěstí nastala. A o to víc si myslím, že my teď bychom měli mít snahu pomáhat lidem, kteří na tom byli podobně jako my tenkrát, aby se to i u nich také zlepšilo.“

„Do jisté míry se dá pochopit, že komunistický režim bude – protože to už je jeho podstata – ničit lidi, kteří se snaží o demokratizaci toho celého systému. To je opravdu ohavnost. Navíc ti lidé vůbec nic nechtějí, chtějí žít v sounáležitosti a v míru s ostatními. Myslím, že pokud vyznáváme demokratické principy, měli bychom se všichni jakkoliv snažit najít společnou cestu. Aby se nám všem žilo dobře, co možná nejlíp.“

„A když se budeme snažit bojovat za svobodu a svobodný projev lidí na druhé straně planety, tak se nám o to méně může stát, že o tu svobodu přijdeme tady. Ten zápas, který budeme vést za ně, bude i zápasem za nás.“

Virtuoska Jitka Hosprová řekla: „Jsem přesvědčená, že žádný člověk nemá právo omezovat druhého člověka v jeho svobodné volbě života. Vím, že jsou to věci, které skutečně neznamenají nic jiného, než že člověk zušlechťuje sám sebe a pracuje sám na sobě. Aby byl vůči svému okolí i sám k sobě nejlepší, jak může být. Přijde mi nesmyslné nebo scestné používat právě tyto lidi jako nástroj obchodu s orgány. Soucit je právě to, proč tady stojím. Není mi lhostejné, co se děje někde jinde, když někdo má trpět. Mrzí mne cokoliv, co se neděje tak, jak má. Myslím, že poselství Falun Gongu by se mělo dotýkat nejen nás v Evropě, ale určitě i čínských představitelů vlády celé země. Já si přeji, aby jednou pochopili to dobro, které tito lidé zastávají, a aby i jim sloužilo.“

Na závěr dne praktikující společně svými těly utvořili obrazec květu lotosu na dlažbě, který pomocí rozsvícených svíček zářil do tmy.

 
 
 
 

Další informace najdete na: http://www.rozsvittesvesrdce.cz/


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.