Česká republika/Brno: Pietní akt věnovaný obětem komunismu

V neděli 26. června 2016 se v Brně-Bohunicích u příležitosti Dne památky obětí komunismu konal pietní akt, a to u památníku věnovanému obětem komunistického režimu.

 

Praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) využili této příležitosti a zúčastnili se zde také, aby připomněli, že praktiky komunistického režimu neustále pokračují, jen jsou kousek dál od našich dveří.

Rozdávali letáčky objasňující pravdu o pronásledování v Číně a sbírali podpisy na petici, která žádá ukončení tohoto pronásledování, a také na trestní oznámení na Ťiang Ce-mina, aby byl postaven před soud za zločiny, které spáchal na svém lidu.

Někteří lidé podepsali petici hned bez váhání, nebylo třeba ani nic vysvětlovat.

U praktikujících se zastavila i paní kronikářka ze sdružení Paměť. Nechala si vše dopodrobna vysvětlit, s tím, že to zaznamená do kroniky. Pak si praktikující vyfotila.

Jedna paní vzpomněla na praktiky komunistů, kteří rozvrátili celou její rodinu, připravili je o majetek a děti neměly dovoleno jít studovat na vysokou školu. Její manžel o tom píše knihu, aby lidé nezapomněli na ty, kteří se stali oběťmi tohoto nelidského režimu. Oba byli vděční, že mohou připojit svůj podpis na petici.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.