Velká Británie/Londýn: Konference výměny kultivačních zkušeností Falun Dafa

Od korespondentky Ming-chuej

V Londýně, hlavním městě Velké Británie, se 30. srpna 2015 uskutečnila konference výměny kultivačních zkušeností Falun Dafa. Své kultivační zkušenosti na ní sdílelo devatenáct praktikujících.

 
Konference výměny kultivačních zkušeností Falun Dafa

Praktikující mluvili o dobrých věcech, které získali praktikováním Falun Dafa, a sdíleli svá pochopení vážnosti a posvátnosti kultivace v období nápravy Fa. Vyjádřili také svůj dík Mistrovi Li za jeho soucit a spásu.

Praktikující se shodli na tom, že musejí dobře studovat Fa, cvičit, vysílat spravedlivé myšlenky a říkat světu o Dafa a pronásledování.

Rozdávání letáčků Shen Yun

Paní Li hovořila o rozdávání letáčků Shen Yun v roce 2015.

„Některé domy byly velmi daleko a některé byly na kopci. Když jsem rozdávala letáčky, byla jsem často velmi unavená a lapala jsem po dechu. Cítila jsem se slabá a velmi jsem se potila.“

„Potom jsem recitovala ‚Stoupám na horu Tchai‘, jednu z Mistrových básní z Hong Yin, a nezastavila jsem se, dokud všechny domy v oblasti nedostaly letáčky. Občas jsem si připomněla, abych pilně pokračovala, nikdy nevynechala příležitost říci lidem o Dafa a byla dobrou učednicí Dafa.“

Vydržet navzdory dlouhé cestě

Paní Jü hovořila o učení se Fa nazpaměť a také o recitaci odstavců z Zhuan Falunu během chůze na turistické místo v Edinburghu. Toto místo je vzdálené dvě míle daleko. Zde mluvila s čínskými turisty o Dafa.

„Ze začátku jsem měla spoustu myšlenek, které mě rozptylovaly, někdy dokonce velmi špatné myšlenky. Několikrát jsem dokonce myslela na to, že přestanu věřit v Dafa. Když se to stalo, recitovala jsem Fa, a toto zasahování brzy zmizelo. Po příjezdu na turistické místo byly moje myšlenky mnohem čistší a byla jsem připravena mluvit s turisty o Dafa. U této činnosti jsem vydržela více než rok, protože jsem se učila Fa nazpaměť a přizpůsobovala jsem se Fa.“

Úspěšné petiční akce

Pan Šen, 85letý praktikující z Cambridge, se účastnil petičních akcí, které žádají ukončení státem podporované odběry orgánů živým praktikujícím Falun Dafa. Než odjížděl autobusem do okolních oblastí, studoval ráno Fa.

„Někdy, když jsem byl velmi unavený, četl jsem Fa. Brzy tato únava zmizela a já jsem byl znovu plný energie.“

Každý měsíc se mu podařilo sebrat více než 2 000 podpisů a od ledna více než 10 000 podpisů.

Aktivity globální telefonické platformy

70letá paní Lu používá globální telefonickou platformu k tomu, aby řekla Číňanům o Falun Dafa. Sdílela, že její soucit pohnul jedním vojenským lékařem, který provedl několik tisíc transplantací jater.

Pan Cang Jün-ťin, tento vojenský lékař, odmítal poslouchat praktikující. A tak mu paní Lu poslala zprávu, která jím pohnula. Poté jí zatelefonoval a poděkoval jí.

Paní Lu mu napsala: „Jsem tvá krajanka. Prosím, neodmítej telefonáty, které jsou zprávami doručenými předtím, než přijde pohroma!“

„Ťiang Ce-min využívá tvé schopnosti při odebírání orgánů. To tě zabíjí. Peníze a sláva nepřicházejí s narozením, ani s tebou neodejdou po smrti.“

„Když jsem uviděla tvou fotku ve vyšetřovací zprávě, rozplakala jsem se. Jsi takový dobrý člověk, pěkný a laskavý ve své podstatě. Jsi součástí elity společnosti a vybral sis tuto vznešenou profesi z vrozené dobroty své povahy.“

Také mu napsala, že páchá vraždy, a řekla mu fakta o Dafa a pronásledování, čímž mu chtěla pomoci, aby nebyl zničen.

Studovat dobře a připravovat se na novou Čínu

Paní Čang mluví s Číňany o Dafa na turistickém místě v Edinburghu. Potkala zde také tři studentky z Číny studující ve Velké Británii a povzbudila je v tom, aby vystoupily z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací. Řekla jim, aby si přečetly více informací o Dafa. Také jim řekla o násilných odběrech orgánů.

„Ťiang Ce-min, bývalý vůdce Komunistické strany Číny, spustil pronásledování v roce 1999. Hodně jeho kompliců, kteří pronásledovali Falun Dafa, se již setkalo s odplatou za své zlé skutky.“

Řekla jim, že komunistická strana bude odstraněna, Čína se změní k lepšímu a nová Čína bude bez komunistické strany.

„Jste studentky studující v zahraničí. Máte rozum a ambice. Jste nadějí svých rodičů a pilíři Číny. Mé drahé děti, dobře studujte a připravte se, že budete pracovat v nové Číně bez komunistické strany!“ Dívky ji pozorně poslouchaly.

Pevná kultivace a odstranění lidských názorů a připoutání

Jedno z témat příspěvků bylo, jak se dívat dovnitř a zkoumat každou myšlenku, stále se očišťovat a opustit lidská připoutání pomocí pevné kultivace.

Paní Wang z Cambridge sdílela o tom, jak překonala marxisticko-ateistickou ideologii komunistické strany, která ji ovládala.

„Pořád jsem se dívala dovnitř. Objevila jsem, že mnoho mých slov a činů bylo velmi odchýlených. Například jsem nutila svého syna studovat Fa. Řekl mi, že jsem jako komunistická strana.“

„Nebyla jsem ve stavu nečinnosti a nenásledovala jsem přirozený průběh. Naopak, byla jsem velmi silná. Moje připoutání k bojování a ztrátě tváře byla velmi silná.“ Při pořizování mediálních zpráv pro evropské turné Shen Yun se zpod kontroly ideologie komunistické strany osvobodila.

Západní praktikující také dokázal opustit své ego, protože potřeboval spolupracovat během prezentování Shen Yun: „Cítil jsem, že jiný praktikující byl vůči mně kritický. Když jsem se ale podíval dovnitř, uvědomil jsem si, že tento praktikující mi pomohl identifikovat to, kde bych se mohl zlepšit. Pochopil jsem, že pokud chci lépe spolupracovat s ostatními praktikujícími, musím opustit své ego a dát Dafa na první místo.“

Kráčet spravedlivě po cestě kultivace

Západní praktikující řekl: „Zkoumání každé myšlenky a motivů za nimi může odhalit hodně připoutání.“

„To, co děláme, bude mít pozitivní účinek, a své cíle dosáhneme, jakmile je náš výchozí bod v souladu se standardy učedníků období nápravy Fa.“

Aby našel připoutání, ptal se sám sebe: „Jsou moje motivy nezištné a altruistické? Snažím se potvrdit sám sebe? Objasňuji fakta o Dafa, protože chci, aby se vnímající bytosti dostaly do budoucnosti, nebo protože chci ‚vykonat práci‘ kvůli své zodpovědnosti a misi?“ Když si připomněl, proč objasňuje fakta, získal pevnější půdu pod nohama.

Paní Wang žije od roku 2006 v odlehlé horské vesnici na jihozápadě Velké Británie. Začala praktikovat v roce 2008. Sdílela o tom, jak se změnila z pasivní na aktivní při napravování svého kultivačního prostředí.

Stala se dobrosrdečnější a velkorysejší. Propagovala Dafa a Shen Yun a sbírala podpisy na petice žádající ukončení perzekuce. Tím, že to dělala, si vysloužila podporu a respekt lidí ve své oblasti.

Mladí praktikující rostou pomocí kultivace

 
Mladí praktikující sdílejí své kultivační zkušenosti

15letá Che Jüan-jüan sdílela o tom, jaký získala prospěch z letního tábora Ming-chuej. Naučila se tam být tolerantnější.

Například v jejím pokoji bylo pět lidí a někteří chrápali. Naučila se vydržet, i když to znamenalo, že neusne až do jedné hodiny ranní.

Nechtěla také poslouchat kritiku. Nyní se dívá dovnitř a hledá, kde by se měla zlepšit.

„Rychle se nechám znechutit. Když se to stane, vzpomenu si, že jsem praktikující a měla bych následovat principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti a to, co Mistr říká v Zhuan Falunu. Takže se snažím uklidnit se a ovládat se.“

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2015/9/4/152383.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.