8. Česko-slovenská Fa konference: Cenit si příležitosti získat Fa (1. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Klikatá cesta k získání Fa

Než jsem začal praktikovat, velmi jsem trpěl bolestí v paži. Bolelo to tak moc, že jsem paži ani nedokázal zvednout. To bylo v roce 1997. Manželka mi doporučila nebeskou knihu Zhuan Falun. Bydleli jsme v Číně ve dvoře, kde bydlelo více praktikujících Falun Dafa. Náš domov se stal jedním z míst, kde se praktikující scházeli a společně studovali Fa. Stal jsem se koordinátorem tohoto studijního místa. Protože jsem dlouhodobě býval na služebních cestách, snažil jsem se, kdykoliv jsem měl čas, studovat Fa a cvičit. Má paže se rychle uzdravila. Ještě víc mě překvapilo, že když jsem spal v hotelu, mé tělo i přikrývka se začaly vznášet. Když jsem o tom pověděl manželce, řekla mi: „Máš dobré vrozené vlastnosti.“

V roce 1998 jsem odešel do důchodu a na pozvání přátel jsem přijel do Prahy. Nepotkal jsem tenkrát žádné praktikující Falun Dafa, tak jsem cvičil u přátel a zároveň jsem ostatní učil cvičení. V roce 1999 jsem se od lidí z ambasády doslechl, že 25. dubna více než 10 000 lidí obklíčilo a zaútočilo na Čung-nan-chaj. Apelovala tam i má manželka. Řekl jsem jí, že tam neměla chodit. Manželka mi ale řekla, že na centrálu čínského vedení nezaútočili, ani ji neobklíčili, že jen objasňovali fakta a neměli politické ambice.

Poté jsem přestal praktikovat. Brzy se však dostavily potíže. Opět jsem nemohl zdvihnout paži, často jsem měl křeče v nohou a nohy mě velmi bolely. Také jsem trpěl zánětem prostaty. Bral jsem hodně léků, ale vůbec mi nepomáhaly. Rozhodl jsem se, že pojedu do Číny na operaci.

Mistr řekl:

„Když se neřídíte požadavky Zákona, nejste praktikující našeho Falun Dafa. Protože chcete být běžným člověkem, vaše tělo bude znovu nastaveno na úroveň obyčejných lidí a vrátíme vám ty špatné věci.“ (Zhuan Falun, Přednáška druhá, Chtít něco získat)

Manželka mi ale řekla, že nemusím jít na operaci, protože mám dobré vrozené vlastnosti. Navrhla mi, abych raději spolu s ní cvičil Falun Dafa.

Milosrdný Mistr mě neopustil. Jedné noci jsem měl sen. Viděl jsem, jak mě motorový člun veze z nekonečného oceánu ke břehu. Vyprávěl jsem ten sen manželce. Nechápal jsem, co to znamená. Až později jsem pochopil, že mě Mistr zachránil, vzal mě na břeh.

Na konci roku 2003 jsme s manželkou potkali jednu českou praktikující a připojili jsme se k českému tělu Dafa. Z materiálů na objasňování pravdy jsem se dozvěděl pravdu o 25. dubnu a o perzekuci konané komunistickou stranou. Myslím si, že je to nepřijatelná, brutální perzekuce. Poté jsem začal chodit společně s dalšími praktikujícími před čínskou ambasádu protestovat meditací. Účastnil jsem se svíčkových vigilií za oběti pronásledování. Začal jsem objasňovat pravdu Číňanům, roznášet materiály objasňující pravdu a Epoch Times.

Mistr mi znovu očistil tělo

Mistr řekl:

„Chcete-li však praktikovat opravdovou kultivaci a přišli jste sem s nemocným tělem, ještě kultivovat nemůžete. A tak vám musím pročistit tělo. Tělo bude pročištěno pouze těm, kteří přicházejí, aby se opravdu naučili praxi a opravdu se naučili Zákon.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Opravdově vést lidi k vysokým úrovním)

Mistr viděl, že jsem se vrátil ke kultivaci, a tak mi znovu začal pročišťovat tělo. Znovu jsem začal studovat Fa a cvičit. Často jsem měl průjem, někdy jsem sotva stihl dojít na záchod. Jednou jsem velmi zřetelně cítil teplý proud, jak jde z temene hlavy dolů, celé tělo jsem vnímal jako průhledné a proud plynul zcela bez překážek. Bylo to velmi příjemné. Uvědomil jsem si, že mi Mistr udělal guanding (posvěcení).

Mistr řekl:

„Posvěcení je zesilující metoda pročištění a dalšího vyčištění vašeho těla.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Buddhistické posvěcení)

Za měsíc všechny mé problémy zmizely. Paží jsem mohl bez problémů pohybovat. Ulevilo se mi od křečí v nohách. Zánět prostaty také zmizel. Za necelé tři měsíce jsem byl schopen meditovat hodinu v plném lotosu. Jednou při meditaci jsem cítil, že se opakovaně vznáším a rychle klesám dolů. Díky Mistrovi se mé tělo a můj charakter rychle zlepšovaly.

Dělat tři věci dobře

Mistr napsal přání Fa konferenci v Praze:

„Zlepšujte sa spoločne, ukážte správanie učeníkov Dafa, robte dobre tri veci, ktoré majú robiť učeníci Dafa dobre a zabezpečte, aby naša Fa konferencia bola úspešná a priniesla výsledky.“ (Pražskej Fa konferencii, 2. 10. 2005)

Nejdůležitějšími věcmi pro praktikující jsou cvičení a zlepšování charakteru. Je důležité, aby lidé viděli, že praktikující jsou dobří lidé. Důležité je také to, abychom dělali dobře tři věci. Měli bychom dobře studovat Fa. Jen pak se můžeme chovat podle požadavků Zákona. Měli bychom zlepšovat své chování, charakter, myšlení a úroveň. Teprve poté budeme schopni řešit problémy správně.

Po konferenci v New Yorku v roce 2012 praktikující zorganizovali výpravu na Horu. My jsme se s manželkou přihlásili dva měsíce před konferencí. Na místo odjezdu autobusu jsme přijeli o hodinu dříve. Když autobus přijel, bylo nám oznámeno, že jakmile nahlásí naše jména, budeme moci nastoupit do autobusu. Trpělivě jsme čekali a autobus se zatím naplnil. Bohužel naše jména nehlásili. Zeptali jsme se jednoho praktikujícího z České republiky, co se děje. Odpověděl lámaně čínsky, abychom ho už nerušili. Ve skutečnosti jsme zůstali v klidu, protože nás napadlo, že ta příležitost je pro každého velmi vzácná. Máme se jí vzdát. Možná to vyjde příští rok. Máme nechat tu příležitost ostatním, neměli bychom o to bojovat. Když už jsme se chystali odejít, jeden praktikující se zeptal: „Kdo chce ještě na Horu? Vepředu jsou ještě dvě volná místa.“ Hned jsme řekli, že my dva chceme. Bylo to úžasné. Autobus byl už plný, jen za řidičem byla dvě volná místa. Po cestě nás napadla věta z Zhuan Falunu:

„Buddhisté mluví o karmickém vztahu. Všichni jsme tady kvůli svému karmickému vztahu. Když jste ho dostali, snad se předpokládá, že ho máte mít. Proto byste si toho měli cenit a neměli byste chtít nic získat.“ (Zhuan Falun, Přednáška druhá, Chtít něco získat)

Jen když si zvyšujeme charakter a pravidelně cvičíme, můžeme přeměnit tělo a ukázat dobrou stránku praktikujících. Teprve potom se může projevit rozdíl mezi běžnými lidmi a praktikujícími ve vnějším vzhledu i fyzickém výkonu. Proto musíme pravidelně studovat Fa a cvičit.

Mistr řekl:

„Písma kultivujú srdce,
Cvičenia zoceľujú telo;
Jedného dňa, pri Dovŕšení
Čen-Šan-Žen s tebou zostane.“

(Hong Yin I, Prispôsobenie sa, 18. 11. 1992, upravené v auguste 1998)

Náš domov se přirozeně stal místem pro studium Fa v čínštině. Náš vnuk kultivuje velmi aktivně. Každé ráno vstáváme v 5.50, v zimě ve 4.50, vysíláme spravedlivé myšlenky a hodinu meditujeme. Během dne si najdeme čas, abychom studovali jednu přednášku z Zhuan Falunu a cvičíme první čtyři cvičení. Také studujeme jednu hodinu Mistrovy přednášky. Dále se zabýváme projekty. Protože toto dodržuji pravidelně každý den, mé tělo se celkově velmi zlepšuje. Nejen že vypadám mladší, ale jsem i silnější. Jednou mně můj bývalý spolužák řekl: „Bude ti už 80. Neslyšel jsem, že bys měl nějakou nemoc.“ Odpověděl jsem, že jsem praktikující. Jak by naše tělo mohlo mít nemoc?

Vysílání spravedlivých myšlenek je také velmi důležité. Je to jedna ze tří věcí, které máme dělat. Praktikující v období nápravy Fa to musejí dělat dobře. Vysílání spravedlivých myšlenek je zázračný dar od Mistra. Jeho význam je velmi daleký a hluboký. Je to nástroj Fa, pomocí kterého za použití nadpřirozených schopností zachraňujeme bytosti a odstraňujeme zlo. Proto pravidelně vysílám spravedlivé myšlenky ve čtyřech stanovených časech a navíc dle potřeby kdykoliv, abych odstranil všechno zlo, zasahování a překážky. Naše vysílání spravedlivých myšlenek je velmi účinné. Pamatuji si, že jednou na společném setkání, když jsem vysílal spravedlivé myšlenky a myslel na mantry, se mi před očima objevily velké a malé svítící body. Velké vypadaly jako mince a malé jako špičky jehly. Přicházely ke mně ve frontě a má ruka je ničila. Myslím si, že ty svítící body byly zlými duchy. Pomocí vysílání spravedlivých myšlenek je můžeme odstranit.

Objasňování pravdy a zachraňování bytostí je historickým posláním praktikujících Falun Dafa v období nápravy Fa. Proto si toho velmi cením. Zapojil jsem se do projektu Epoch Times jako reportér zpravodajství. Každý den musím číst mnoho mezinárodních zpráv, abych se dozvěděl o situaci ve světě, vybírám obsah, překládám a edituji zprávy. Od té doby jsem nikdy nešel spát před půlnocí. Obyčejně chodím spát každý den v jednu nebo ve dvě hodiny v noci. Někdy spím jen hodinu nebo dvě. Ráno vždy vstávám v 5.50. Vysílám spravedlivé myšlenky a medituji. Necítím únavu, protože jsem praktikující.

Pravidelně studujeme a cvičíme, kultivujeme charakter, a tak naše těla prošla velkou změnou. Naše těla nejsou těla běžných lidí. Je mi 78, skoro 80. Hodně lidí mi říká, že vypadám o deset až dvacet let mladší. Obdivují mě. Hodně lidí říká, že Falun Dafa je opravdu dobrý. Já jim odpovídám, aby k nám přišli kultivovat Falun Dafa, ale oni se neodváží. Protože to jsou obchodníci, často se vrací do Číny, aby vyřizovali věci, a bojí se obtěžování ze strany čínské ambasády.

Jsem velmi aktivní na Hong Fa a beru velmi vážně záchranu bytostí, dělám to vše velmi energicky. Pokud mám čas, tak určitě jdu na společné Hong Fa a včas napíšu report pro Ming-chuej.

Také jsem se zapojil do projektu posílání e-mailů do Číny. Někdy také vyhledávám e-mailové adresy všech čínských ambasád po světě a posílám jim informace objasňující pravdu.

Několikrát jsme s manželkou šli na čínskou ambasádu v Praze objasňovat pravdu. Protože nám ambasáda zadržela pasy, měli jsme důvod tam jít a objasnit jim pravdu. Při objasňování pravdy si připomínám Mistrova slova:

„Když pracujete, váš tón hlasu, vaše dobrosrdečnost a vaše argumenty mohou změnit lidské srdce, zatímco příkazy nemohou!“ (Podstata dalšího pokroku, Jasná mysl, 13. 6. 1997, v Hongkongu)

„Milosrdenstvo, čo roztápa nebo a zem, jar privodí
Spravodlivé myšlienky môžu spasiť na svete ľudí“

(Hong Yin II, Fa napravuje vesmír, 6. 4. 2002)

Proto se snažíme udržovat si laskavé srdce a tón, když objasňujeme pravdu a odhalujeme zločiny Komunistické strany Číny.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.