8. Česko-slovenská Fa konference: Zkušenosti z telefonování do Číny

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Vážený Mistře, vážení praktikující,

začala jsem praktikovat Falun Dafa v roce 1996. Cítím, že stát se učedníkem období nápravy Fa a pomáhat Mistrovi v nápravě Fa je posvátné. Zažila jsem 25. duben i 20. červenec a apelovala jsem v Pekingu. I když je perzekuce v Číně velmi krutá, stále věřím, že být dobrým člověkem podle Zhen, Shan, Ren je správné. Pod křídlem Mistra jsem po dobu 19 let své kultivace nikdy nepochybovala. Při zrychlení procesu nápravy Fa Mistr požádal, abychom dělali dobře tři věci.

Praktikující z celého světa zorganizovali na internetu RTC platformu, kde se scházejí ohledně telefonování do Číny a objasňování pravdy. V roce 2001 jsem se k tomuto projektu připojila. Po roce telefonování zaměřeného na vystoupení z organizací Komunistické strany Číny jsem začala telefonovat, abych zachránila uvězněné praktikující. Volám do Číny na policie, prokuratury, soudy, zadržovací centra, vězení atd. Objasňuji pravdu lidem, kteří pronásledují praktikující, a odhaluji zlo Komunistické strany Číny. Účelem je zachránit je a osvobodit spolupraktikující.

Odstranit připoutání strachu, boje a nenávisti

Pomocí nahrávky a rozhovoru objasňuji pravdu policistům, prokurátorům a soudcům. Cílem je zastavit perzekuci a zachránit zatčené praktikující. Když voláme do různých úřadů, pouštíme odpovídající nahrávky. Tento způsob telefonování ve velkém rozsahu umožňuje, aby se bytosti rychle dozvěděly pravdu. Je to věc, kterou jsem chtěla dělat. Tak jsem udělala nahrávky a začala telefonovat.

Policisté z těch zlých míst jsou velmi agresivní. Jakmile někteří z nich zvednou telefon, začnou ošklivě nadávat. Některým jsem nahrávku pouštěla dlouho, ale zavěšovali telefon a neposlouchali. Někteří nadávají na Mistra a Dafa. Nejdřív jsem byla velmi rozčílená a smutná, říkala jsem si, že je těžce a trpělivě zachraňujeme a oni nám nadávají. Nebyla jsem vyrovnaná a nadávky od policistů byly velmi hlasité, a také jsem hlasitě mluvila. Říkala jsem si, že ti lidé jsou nespasitelní, že už nebudu telefonovat, že tak zlí lidé by měli být vyřazeni. Vynořily se lidské myšlenky, cítila jsem depresi a neměla už chuť volat.

Mistr řekl:

„Ale učedníci Dafa, vy kultivujete milosrdenství, vy máte být milosrdní. Jedno, jestli on to akceptuje nebo ne, máte s ním jednat s laskavostí. Vy se nesmíte dostat do křížku s obyčejným člověkem a zacházet s lidmi se srdcem obyčejného člověka.“ (Vyučování Fa na konferenci Fa ve Washingtonu, D. C., 20. 7. 2003)

Uklidnila jsem se a dívala se dovnitř. Našla jsem v sobě silná připoutání strachu, nenávisti, boje a vzteku. Nepovažovala jsem je za bytosti, které potřebují záchranu. S tolika lidskými připoutáními, jak mohu zachránit lidi? Soucit je pozitivní energie Bohů.

Napadla mě jedna Mistrova věta, která se mě dotkla:

„I když to byly staré síly, které tohle ohavné pronásledování připravily, stejně je to kvůli učedníkům Dafa, že čínští lidé zakusili takovou ostudu a utrpení. Takže z této perspektivy, neměli byste je jít spasit? Neměli by učedníci Dafa otevřít svá srdce dokořán?“ (Učení Zákona na Mezinárodní konferenci Zákona v metropolitním New Yorku, 7. 6. 2009)

Mistr také řekl:

„Povedal som vám už dávno, že učeník Dafa, alebo kultivujúci, nemá nepriateľov. Jediná vec, v ktorej máte svoju rolu, je zachraňovanie ľudí a nemáte nič do činenia s používaním ľudských prostriedkov a ľudských princípov na trestanie alebo vyhlasovanie rozsudku o ľuďoch. Toto je základná otázka!“ (Vyučovanie Fa v Chicagu, 26. 6. 2005)

Vím, že se nemám rozčilovat, ale projevuje se u mě připoutání k boji. Oni jsou také oběťmi pronásledování, jsou zneužíváni komunistickou stranou a v nevědomosti páchají zlo, karmu a škodí sami sobě. Potřebují, abychom jim pomohli objasňováním pravdy a abychom je zachránili.

Průběh telefonování do Číny je také procesem sebezlepšování. Poté, co jsem neustále odstraňovala svá připoutání k boji, sebeúctě, hněvu a nenávisti, když jsem se setkala s nadáváním nebo s tím, že někdo nechce poslouchat, se už nerozčiluji, ani nejsem zoufalá a nestěžuji si. Lituji tu bytost, cítím, že je ubohá.

Mistr řekl:

„Pokud vaše spravedlivé myšlenky, jako učedníků Dafa, trošku zesílí a budete spolupracovat trošku lépe a budete mít méně sporů, vaše snaha spasit lidi bude mít větší sílu.“ (Učení Zákona na Mezinárodní konferenci Zákona v metropolitním New Yorku, 7. 6. 2009)

Během telefonování jsem pronikla mnohými připoutáními. V běžném životě je těžké si jich všimnout. Skutečně jsem cítila obrovskou změnu těla i duše.

Aby zatčení praktikující mohli být co nejdříve zachráněni, praktikující založili platformu pro zachraňování jednoho po druhém. Tímto způsobem vyvíjíme přímý tlak na úřady. Telefonujeme nonstop na úřad, který je za zatčení dotyčného zodpovědný. Požadujeme, aby praktikující byl okamžitě propuštěn. Pro každý případ máme mnoho telefonních čísel. Na mnohá čísla jsme se dovolali, ale někdy nechtějí telefonát přijmout nebo po několika větách telefon zavěsí. Zejména, když telefonujeme v noci, málokdo telefonát přijímá. Je třeba mít silné spravedlivé myšlenky a udržovat si charakter. Nemáme být ve stavu, že spěcháme. I když telefonát nepřijímají, musíme být trpěliví a znovu, i mnohokrát a dlouhodobě zkoušet telefonovat.

Mistr řekl:

„Každý telefonát našich žáků je vyleká do bodu, že nemohou v noci spát – mají takový strach.“ (Vyučování Fa na konferenci Fa ve Středozápadním USA, Chicago, 22. 6. 2003)

I když nepřijmou hovor, vyzvánění telefonu je už potlačuje. Stačí, když si udržujeme srdce milosrdenství a neustále na ně telefonováním tlačíme. I když se to třeba u lidí neprojevuje zřejmě nebo jasně, v jiných dimenzích to ti zlí všichni slyší a vidí a zlo se toho bojí. Zároveň v kultivačním procesu je to zkouška charakteru. Proto, ať přijímají telefonát, nebo ne, chtějí poslouchat, nebo ne, stačí neustále telefonovat s velmi silnými spravedlivými myšlenkami, a tak můžeme potlačit zlo.

Někdy, když je praktikující zatčen, jen co je vyslýchán, už tam telefonujeme. Policisté jsou překvapeni, že tak rychle voláme a jsou kvůli tomu pod velkým tlakem. Díky tomu byli praktikující rychle propuštěni. Jejich činy také zveřejňujeme na internetu.

Etapa průzkumu, vyšetřování a získávání důkazů o odebírání orgánů pomalu končí. V současné době hlavně telefonujeme do nemocnic v Číně, abychom objasňovali pravdu. Říkáme jim o následku odebírání orgánů. Je těžké tam volat, těžší, než jsem si představovala. Nenadávají sice jako policisté, ale pravděpodobnost, že přijmou to, co jim říkáme, je malá. I když poslouchají, jakmile slyší o odebírání orgánů, hned položí telefon. A pak už ho nezvedají. Některé dny telefonujeme hodně, ale málokdo telefon přijímá. Někteří praktikující si myslí, že je to těžké a opustili tento projekt. Cítila jsem se z toho také frustrovaná a měla pocit, že je to ztráta času. Bojovala jsem s myšlenkou, zda v tom pokračovat nebo raději volat ohledně vystoupení z organizací Komunistické strany Číny.

Mistr řekl:

„Takže pro vás všechny je spása vnímajících bytostí vaší zodpovědností a vaším historickým posláním, a je to něco velkolepého a zároveň velmi namáhavého.“ (Učení Zákona na Mezinárodní konferenci Zákona v metropolitním New Yorku, 7. 6. 2009)

Takže jen proto, že je to těžké, bych je měla přestat zachraňovat?

Mistr řekl:

„Pre učeníkov Dafa sú veci mimoriadne ťažké, pretože je to počas finálnej etapy sveta, keď je prostredie najzložitejšie a učeníci Dafa sa snažia nájsť cestu von a vykultivovať sa von z toho všetkého, a ešte aj zachraňujú druhých.“ (Čo je učeník Dafa, Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku, 29. 8. 2011)

Jsem učedníkem Dafa v období nápravy Fa. Mám poslání podporovat Mistra v nápravě Fa a zachraňovat světské lidi. Když mě napadlo, že je ještě mnoho praktikujících potenciálně v nebezpečí, hned jsem si uvědomila svoji zodpovědnost a poslání. Rozhodně nemohu ustupovat a neodejdu z této platformy. Čím je to těžší, tím spíš mám udělat krok dopředu, jen potom mohu být učednicí Dafa období nápravy Fa. Je to pro mě příležitost zvýšit si charakter. Proto budu pokračovat v telefonování do Číny, dokud pronásledování neskončí.

Závěr

Uvědomila jsem si, že být schopen soustředěně studovat Fa a vysílat spravedlivé myšlenky je zásadní zárukou spásy.

Mistr řekl:

„Ale vy, učedníci Dafa, nemůžete polevit v tom, co potřebujete dělat – konkrétně, v těch třech úkolech. Rozhodně nesmíte polevit. Není s nimi úzce spojeno nic menšího než vaše mocná ctnost, vaše kultivace a vše, co nesete na svých bedrech.“ (Učedníci Dafa musejí studovat Fa, Učení Fa na konferenci Fa v metropolitní oblasti Washingtonu, D. C., 16. 7. 2011)

Každý den, ať jsem jakkoliv zaneprázdněná běžnými činnostmi nebo domácími pracemi, vždy si připomínám, že musím studovat Fa, vysílat spravedlivé myšlenky, postavit zachraňování lidí na první místo a použít své schopnosti tak, jak nejlépe dovedu, k telefonování více lidem, abych zachránila více vnímajících bytostí. Za ty roky našeho každodenního společného rodinného studia Fa jsem byla schopná vytrvat každý den ve vysílání spravedlivých myšlenek ve stanovených časech i vysílání spravedlivých myšlenek kdykoliv bylo potřeba, aby zlo a všechny zasahující faktory mohly být rozpuštěny. Každý den jsem také vytrvala ve studiu alespoň jedné lekce Zhuan Falunu a více než jedné přednášky. Trvala jsem na praktikování pěti cvičení každý den. Společným studiem jsme se vzájemně pozvedali.

Čím víc se kultivace v období nápravy Fa blíží ke konci, tím víc cítím naléhavost času, tím víc cítím, že zachraňování vnímajících bytostí je obtížnější a tím víc cítím svoji obrovskou zodpovědnost a důležitost mého poslání. Počet lidí, kteří jsou zachráněni, je v současné době daleko, daleko od požadavku stanoveného Mistrem a není dostatečný. Budu pracovat pilněji, abych dělala tři věci dobře a naplnila Mistrovo očekávání, budu vytrvale dělat každý krok dobře, abych dokázala vždy udržet v mysli mé dlouho opatrované přání, které jsem měla, když jsem přišla do tohoto světa: zachraňovat vnímající bytosti!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.