Objasňování pravdy, Průvody, Aktivity u nás

 • Česká republika/Brno: V podchodu u hlavního nádraží se konalo další objasňování pravdy o pronásledování Falun Dafa

  V pátek 28. května 2010 se jako každý týden sešli praktikující Falun Dafa z Brna a okolí, aby uspořádali informační akci o hrůzném pronásledování tohoto pokojného meditačního cvičení. Lidé tak měli možnost podepsat v podchodu pod brněnským nádražím petici za lidská práva týkající se pronásledování tohoto čínského cvičení. Na tomto frekventovaném místě byly k vidění materiály a informační bannery pojednávající o hrůzách páchaných čínským komunistickým režimem, který od roku 1999 Falun Dafa pronásleduje a jeho praktikující posílá do vězení, pracovních táborů a tzv. „převýchovných center“ na vymývání mozků.
 • Česká republika/Praha: Na Andělu byla opět petice proti pronásledování Falun Dafa v Číně

  V sobotu 29. května 2010 se v Praze u stanice metra Anděl uskutečnila další petiční akce na záchranu lidí, kteří v Číně praktikují Falun Dafa. Během několika hodin na arších přibyla asi stovka podpisů a řada lidí se zastavila, aby si prohlédla informační materiály nebo se zeptala na podrobnosti. Hodně lidí otevřeně dávalo najevo hluboký nesouhlas s praktikami komunistického režimu, který už od roku 1999 pronásleduje praktikující této poklidné praxe zušlechťování mysli a těla.
 • Česká republika/Praha: Falun Dafa Day v České republice

  V sobotu 15. května 2010 se v Praze v ulici Na Příkopech slavilo 18. výročí Mezinárodního dne Falun Dafa. Mezinárodní den Falun Dafa připadá každý rok na 13. května, tedy na den, kdy byla tato metoda zušlechťování mysli a těla poprvé v roce 1992 v Číně zveřejněna. Asi deset českých praktikujících této metody se sešlo, aby ukázali lidem krásu Falun Dafa a zároveň objasnili kolemjdoucím situaci, které čelí lidé praktikující Falun Dafa v Číně.
 • Česká republika: Další objasňování pravdy v Kroměříži a ve Zlíně

  Ve čtvrtek 29. dubna a v pátek 30. dubna 2010 se skupina praktikujících Falun Dafa opět rozjela do jednoho okresního a jednoho krajského města, aby zde občanům objasňovala pravdu o situaci Falun Dafa v Číně. Krásné slunné počasí korespondovalo s ochotou a zájmem většiny okolojdoucích poslechnout si informace nebo získat letáček o neuvěřitelně krutém pronásledování Falun Dafa v Číně. Mnozí byli překvapeni, protože o perzekuci, mučení či odběrech orgánů praktikujícím slyšeli poprvé a rozhodně takovéto násilí odmítali. Podpisy na petici proti odběrů orgánů praktikujícím tedy poměrně rychle přibývaly.
 • Česká republika/Praha: Prezentace metody Falun Dafa na konferenci v budově Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

  Ve dnech 10. a 11. března 2010 se konala v budově Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konference na téma „Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás.“ Součástí konference byl také doprovodný program prezentace praxe Falun Dafa, která obsahovala výstavu materiálů a literatury popisující metodu Falun Dafa a situaci v Čínské lidové republice, kde jsou praktikující Falun Dafa na smrt pronásledováni vládnoucí komunistickou stranou.
 • Francie/Paříž: Soudní přelíčení v Paříži přezkoumává důvody odpojení vysílacího signálu NTDTV do Asie Eutelsatem

  5. listopadu 2009 se v Paříži konalo soudní přelíčení ve věci žaloby New Tang Dynasty Television (NTDTV) na Eutelsat. Eutelsat přerušil před začátkem Olympijských her 2008 v Pekingu vysílací signál NTDTV do Asie. Soudní zasedání trvalo hodinu a půl. Právníci obou stran sdělovali svůj úhel pohledu, přičemž docházelo k bouřlivé výměně názorů. Soudce tuto právní při a materiál obhajoby prozkoumá a 17. listopadu 2009 oznámí rozsudek. Pokud vyhraje tuto soudní při NTDTV, soud povolá technické experty, aby v nezávislém prozkoumání zjistili skutečné důvody Eutelsatu pro odpojení vysílacího signálu NTDTV do Asie.
 • Německo/Lindau: „Dovolte, abych před vámi smekl!“

  31. října 2009 praktikující Falun Dafa z Německa a ze Švýcarska odhalovali v krásném městě na břehu Bodamského jezera, v Lindau, krásu kultivace Falun Dafa, ale i pravdu o brutálním pronásledování této meditační praxe v Číně. Někteří praktikující šli do centra rozdávat letáky. Lidé, kteří se díky tomu dozvěděli pravdu o pronásledování, v převážné většině odsoudili Komunistickou stranu Číny a vyslovili praktikujícím svou podporu. Jeden praktikující oslovil dva starší muže a objasnil jim pravdu o metodách mučení, které čínští komunisté používají, aby donutili praktikující vzdát se své víry.
 • Česká republika/Plzeň: Objasňování faktů o pronásledování Falun Dafa v Plzni

  V pátek 30. října 2009 se na pěší zóně Bedřicha Smetany v Plzni uskutečnila petiční akce na podporu lidských práv v Číně. Kolemjdoucí měli možnost shlédnout informační bannery a dozvědět se o krutosti čínského komunistického režimu. U stolku s peticí se také zastavila jedna paní se svou dcerou. Obrázky na bannerech komentovala slovy: „Nemohu se na to ani dívat! Jak se to může dít ještě ve 21. století a navíc v zemi, která se nazývá lidovou?“ Další paní při pohledu na bannery odhalující mučení praktikujících Falun Dafa řekla: „Když to vidím, stydím se být člověkem.“
 • Česká republika/Havířov: Petiční akce v Havířově

  Dne 24. října 2009 přijela skupina praktikujících Falun Dafa do Havířova, aby zde upozornili na porušování lidských práv v Číně, a hlavně na takové hrůzné věci, jako je násilné odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Dafa. U stolku s peticí se zastavovalo mnoho kolemjdoucích a také návštěvníků Festivalu zdraví, který se konal v blízkém místním kulturním domě.
 • Česká republika/Praha: Petiční akce za lidská práva na Andělu

  Nový Smíchov, Anděl je rušnou částí Prahy, kde se setkávají různé typy lidí. V sobotu 24. října 2009 měli všichni lidé, kteří byli na Andělu a procházeli okolo knihkupectví Kanzelsberger možnost seznámit se s čínskou meditační praxí Falun Dafa. Manželský pár rodilých Číňanů žijící již dlouhou dobu mimo Čínu společně se třemi českými stoupenci Falun Dafa mluvili s lidmi o metodě a její podstatě. Důležitou součástí této akce bylo upozornění na pronásledování lidí v Číně, kteří se metodě věnují.
 • Česká republika: Turné po moravských městech

  Pronásledování Falun Gongu Komunistickou stranou Číny - bezesporu jedna z nejrozsáhlejších a nejlépe utajovaných genocid dnešní doby, je navzdory svému již desetiletému trvání pro nemalou část naší veřejnosti stále zcela neznámou tragédií dnešních dnů. I proto se skupina praktikujících Falun Gongu rozhodla ve dnech 27. července až 1. srpna 2009 uspořádat v pěti moravských městech sérii happeningů upozorňujících na nelidskost, krutost a rozsah této největší tragédie dnešní Číny a jejich prostřednictvím apelovat na dobrá srdce našich spoluobčanů.
 • Česká republika/Praha: „Tragédie v Číně“

  20. červenec 2009 - v tento den si lidé po celém světě připomněli smutné 10. výročí pronásledování meditační praxe Falun Gong v Číně. Před deseti lety, 20. července 1999, tehdejší vůdce Komunistické strany Číny Tiang Ce-min postavil tuto čchi-kungovou meditační praxi mimo zákon. Vzpomínkové akce probíhaly také v Praze na Václavském náměstí, kde praktikující Falun Gongu postavili informační stánek a nabízeli kolemjdoucím materiály objasňující pravdu o pronásledování Falun Gongu v Číně.
 • Česká republika/Praha: Pozvánka na akci „Tragédie v Číně“

  U příležitosti tragického výročí deseti let ode dne, kdy čínský komunistický režim zahájil kampaň na vyhlazení následovníků meditační praxe Falun Gong, uspořádá Asociace Falun Gong České republiky veřejné shromáždění, a to 20. července 2009 v Praze, ve střední části Václavského náměstí. Od soboty 18. července do pondělí 20. července bude zde možné zhlédnout výstavu obrazů s názvem „Neochvějná statečnost“ od výtvarných umělců z řad praktikujících Falun Gongu. Po celou dobu akce bude také možnost uctít památku obětí perzekuce zapálením svíčky a psát vzkazy představitelům Komunistické strany Číny, které pak budou hromadně vhozeny do schránky Velvyslanectví Čínské lidové republiky.
 • Česká republika/Ostrava: „Je něco tak krutého v moderním světě možné?“

  26. června 2009 uspořádali příznivci poklidné meditační praxe Falun Gong v centru Ostravy informační akci, aby upozornili na pronásledování Falun Gongu v Číně a objasnili lidem fakta o těchto hrůzných činech na nevinných obětech. K dispozici měli stolek s peticí a také velké informační bannery s vyobrazením metod mučení. Praktikující Falun Gongu také předváděli cvičení, aby přiblížili lidem tuto pokojnou meditační praxi plnou dobroty.
 • Česká republika/Praha: Fakta o pronásledování se šířila na náměstí Republiky v Praze

  V sobotu 20. června 2009 se v Praze na náměstí Republiky sešlo několik příznivců kultivační praxe Falun Gong, aby upozornili na již téměř deset let trvající pronásledování jejich spolupraktikujících komunistickým režimem v Číně. Zároveň kolemjdoucím dali možnost podpořit tyto snahy podpisem petice.